Cement pro samočisticí se beton
Galerie(1)

Cement pro samočisticí se beton

Moderní betony dnes umožňují architektům realizovat téměř libovolné tvary a ztvárnit tak prakticky i ty neodvážnější představy moderní architektury. Není náhoda, že řada ve světě oceňovaných staveb v poslední době vznikla z tzv. pohledového betonu. Nevýhodou pohledových betonů je, že trpí usazováním nečistot na jejich povrchu, postupně se tak opticky degraduje jejich estetická hodnota a vznikají náklady na jejich čistění.

Tento nedostatek nyní efektivně řeší použití high-tech cementu TioCem pro realizaci staveb s tzv. TX Active technologií. Podstatou TX Active je aplikace fotokatalyzátoru, tedy látky, která urychluje rozklad nečistot působením světla. Všechny výrobky z cementu s touto technologií mají nejen samočisticí vlastnosti, ale dokážou i rozkládat nebezpečné látky z ovzduší ve svém okolí.

TioCem je ideální zejména pro betonové prefabrikáty – fasádní prvky a panely nebo velké dlážděné plochy. Je ale využitelný i pro povrchové úpravy tunelů či protihlukových stěn. Cement TioCem je nyní dostupný i v ČR, kam jej dováží společnost Českomoravský cement, a. s.

Zdroj: Českomoravský cement