Partneři sekce:

Sanace železobetonové konstrukce

Sanace železobetonové konstrukce

Návrh způsobu sanace poškozených železobetonových konstrukcí vyplývá ze správné diagnostiky poruch, zjištění příčin vzniku a určení jejich rozsahu. Zároveň je třeba znát účel, k jakému budou sanované konstrukce v budoucnosti dále sloužit. K sanaci betonových konstrukcí se mohou používat jen ty výrobky, které splňují specifikované požadavky stanovené souborem norem STN EN 1504: Výrobky a systémy na ochranu a opravu betonových konstrukcí.

Pracovní postup

Podklad musí být suchý, pevný, nosný, tvarově stálý, nezmrzlý, očistěný od prachu, olejů, mastnoty, všech separačních vrstev a volných částic. Korozí napadnutou výztuž je třeba očistit od rzi. Velmi degradovaná výztuž by se měla nahradit novou. Na očistěnou výztuž se štětcem nanese jednosložkový cementem vázaný ochranný nátěr zušlechtěný polymery. Ochranný nátěr se připraví smícháním 2kg balení s vodou (0,44 l/2 kg prášku), míchá se přibližně 3 minuty, dokud nevznikne homogenní směs bez hrudek. Namíchaný nátěr se nanáší ve dvou krocích. Druhý nátěr se aplikuje, až když první vrstva bude nosná – přibližně po 6 hodinách. Celková vrstva musí mít tloušťku minimálně 1 mm. Po ošetření výztuže se na navlhčený podklad nanese minerální adhezní můstek. Směs se míchá v čisté nádobě s vodou (3,5 až 5 l vody/25 kg) nízkootáčkovou elektrickou míchačkou, dokud není homogenní a bez hrudek.

Adhezní můstek se nanese na matně vlhký podklad kartáčem tak, aby se dosáhlo souvislého pokrytí, a tím i důkladného spojení s následně nanášenou sanační maltou. Je potřeba se vyvarovat vzniku louží. Sanační maltu je třeba nanášet systémem „mokré do mokrého“. Na zaschlý adhezní můstek už není možné aplikovat sanační maltu. Můstek je pak nutné odstranit a postup opakovat. Při zpracování sanační malty se obsah pytle postupně za stálého míchání přisype do nádoby s vodou (4,5 l/30 kg). Míchá se přibližně 3 minuty, dokud nevznikne homogenní a hustá plastická směs bez hrudek. Malta se nechá 2 až 3 minuty zrát a ještě jednou se promíchá. V případě potřeby lze přidat malé množství vody, aby se dosáhlo požadované konzistence. Při nanášení stříkáním se na matně vlhký podklad nanese nejprve tenká kontaktní vrstva, na kterou se postupně nanášejí další vrstvy až do požadované celkové tloušťky. Maltu se doporučuje nanášet strojem určeným na mokré stříkání.

Nanesená vrstva sanační malty s požadovanou tloušťkou se zarovná ocelovou latí. Po zatuhnutí zahlazené vrstvy sanační malty se povrch zlehka pokropí vodou a vyhladí. Na čerstvě zhotovený povrch sanační omítky se nanese prostředek na ochranu před rychlým vysycháním, především za horkého či větrného počasí. Na vlhký povrch se nátěr nanese pomocí tlakového stříkacího zařízení. Povlak časem zvětrá. Při nanášení další vrstvy na takto ošetřené betonové plochy je však potřeba odzkoušet přilnavost a v případě potřeby povlak na ochranu proti odpařování vody mechanicky odstranit. Na ztvrdlý a vyzrálý povrch se válečkem, štětcem nebo stříkacím zařízením nanesou dvě vrstvy ochranného nátěru – matná akrylátová barva (první základní nátěr zředěný s 20 % čisté vody, druhý nátěr s max. 5 % vody). Respek­tive lze podklad nejprve vyrovnat betonovou stěrkou, která se nanese na adhezní můstek, a až následně nanést ochranný nátěr. Betonová stěrka se míchá s vodou (6,5 l/25 kg) nízkootáčkovou elektrickou míchačkou po dobu 4 minut, dokud nevznikne homogenní směs bez hrudek. Stěrka se nanáší na vlhký adhezní můstek vždy metodou „mokré do mokrého“. Maximální tloušťka by neměla překročit 5 mm.

01 | Příprava podkladu
Podklad se zbaví volných nesoudržných částí (poškozeného betonu) otlučením, zdrsněním (kuličkami nebo stlačeným vzduchem s abrazivem) nebo vysokým tlakem vody. Ocelová výztuž se obnaží a očistí od rzi. Zkorodovanou ocel je třeba odřezat.

02 | Ochrana výztuže
Na očistěnou výztuž se štětcem nanese ochranný nátěr (ve dvou krocích). Ochranný nátěr se připraví smícháním 2 kg balení s vodou (0,44 l/2 kg prášku) – míchá se přibližně 3 minuty, dokud nevznikne homogenní směs bez hrudek. Druhý nátěr se aplikuje po 6 hodinách. Celková vrstva musí mít tloušťku minimálně 1 mm.

03 | Adhezní můstek
Podklad se navlhčí vodou. Na matně vlhký podklad se kartáčem nanese adhezní můstek, který byl připraven smícháním s vodou (3,5 až 5 l vody/25 kg) nízkootáčkovou elektrickou míchačkou. Míchá se, dokud nevznikne homogenní směs bez hrudek.

04 | Ruční nanesení sanační malty
Do ještě mokré vrstvy adhezního můstku se nanese sanační malta. Obsah pytle se postupně za stálého míchání přisype do nádoby s vodou (4,5 l/30 kg). Míchá se přibližně 3 minuty, dokud nevznikne homogenní a hustá plastická směs bez hrudek. Malta se nechá 2 až 3 minuty zrát a ještě jednou se promíchá.

05 | Strojové nanesení sanační malty
Sanační maltu je možné nanést i stříkáním. Strojem na mokré stříkání (dopravní míchačka s předmícháním směsi) se nanese nejprve tenká kontaktní vrstva, na kterou se postupně nanášejí další vrstvy až do požadované celkové tloušťky.

06 | Zarovnání vrstvy malty
Nanesená vrstva sanační malty s požadovanou tloušťkou se zarovná ocelovou latí.

07 | Vyhlazení povrchu
Povrch zahlazené vrstvy sanační malty se vyhladí molitanovým hladítkem.

08 | Ochrana před vysycháním
Na čerstvě zhotovený povrch sanační omítky se nanese prostředek na ochranu před rychlým vysycháním, především za horkého či větrného počasí. Na vlhký povrch se nátěr nanese pomocí tlakového stříkacího zařízení.

09 | Povrchová úprava
Na ztvrdlý a vyzrálý povrch se nanesou dvě vrstvy ochranného nátěru – matná akrylátová barva (první základní nátěr zředěný s 20 % čisté vody, druhý nátěr s max. 5 % vody). Podklad lze také nejprve vyrovnat betonovou stěrkou, která se nanese na adhezní můstek, a až následně nanést ochranný nátěr.

Info o materiálech:

  • Minerální adhezní můstek na sanaci betonových konstrukcí, na horizontální i vertikální plochy, vhodný na použití v interiéru i exteriéru.
  • Jednosložkový cementem vázaný a polymery zušlechtěný ochranný nátěr pro ocelovou výztuž, vhodný při sanaci železobetonových konstrukcí.
  • Jednosložková, prášková, mrazuvzdorná sanační malta s vysokou přilnavostí k betonu a s malým smršťováním.

Tip: Ochrana nanesené vrstvy sanační malty

Plochy s nanesenou sanační maltou je třeba při teplotě prostředí +20 °C chránit minimálně 48 hodin. Při extrémně vysokých teplotách se musí plocha s nanesenou maltou chránit ještě nepropustnou plastovou fólií. Při vyšší teplotě je třeba dobu ochrany malty prodloužit.

Od partnerů ASB

Co budete potřebovat

  • Ochranný nátěr na výztuž Repol Ochrana výztuže BS 7, spotřeba: přibližně 0,2 kg/m2 (2 vrstvy), plastový kbelík
  • Adhezní můstek Repol Adhezní můstek HS 1, spotřeba: přibližně 1,5 až 3,0 kg/m2, maximální zrno 1,5 mm, papírový pytel
  • Sanační malta např. Repol Jemná sanační malta SM 20, spotřeba: 1,9 kg/m2 (tloušťka vrstvy: 1 mm), papírový pytel
  • Ochrana před rychlým vysycháním LF 3, spotřeba: přibližně 0,15 až 0,20 kg/m2, plastový kanystr
  • Ochranná matná barva Euro Housepaint RA 100, spotřeba: přibližně 100 až 150 ml/m2 (jemná zrnitost podkladu), přibližně 150 až 250 ml/m2 (hrubá zrnitost podkladu), plastový kbelík
  • Betonová stěrka Repol Betonová stěrka BS 05 G, spotřeba: přibližně 1,5 kg/m2 (tloušťka vrstvy: 1 mm), papírový pytel
  • Nářadí: nízkootáčková elektrická míchačka, čistá nádoba na míchání, štětec, tvrdý kartáč, stříkací zařízení, zednická lžíce, zednické hladítko, špachtle, ocelová stahovací lať, molitanové hladítko, štětka, štětec, váleček, stříkací zařízení Airless

Pozor! Třídy malt na opravu betonu

Požadavky na identifikaci, vlastnosti a na bezpečnost výrobků, jakož i systémy na opravu betonových konstrukcí s nosnou funkcí a bez nosné funkce stanovuje norma STN EN 1504-3. Tato norma definuje čtyři třídy malt na opravu betonových konstrukcí (R4 až R1) a udává, která třída by se měla použít u daného typu aplikace. Třída R4 (malty s nosnou funkcí, s vysokou pevností a s vysokým modulem pružnosti) by se měla používat na opravu betonů s vysokou pevností, kde jsou betony vystaveny velkým zatížením. Třída R3 (malty s nosnou funkcí se střední pevností a modulem pružnosti) by se měla používat na opravu betonů s nižší pevností, přičemž betony jsou vystaveny zatížení. Třídy R2 a R1 (malty bez nosné funkce) by se měly používat na opravu všech betonů bez nosné funkce, tj. tam, kde není nutné přenášet zatížení.

TEXT + FOTO: Murexin

Článek byl uveřejněn v časopisu Realizace staveb.