Realizace grafického betonu v ČR
Galerie(9)

Realizace grafického betonu v ČR

Partneři sekce:

Technologie výroby tzv. grafického betonu posouvá možnosti využití pohledového betonu až do oblasti grafického ztvárnění, jak napovídá už samotný název betonu. Tato nová technologie byla vyvinuta pouze pro prefabrikovaný beton. První grafický beton byl v České republice realizován na fasádě prefabrikované haly konceptu Bashallen Impera I, a to v červenci 2008 v Hovorčovicích.


Princip technologie
Grafický beton (GB) je patentovaný vynález finského architekta a designéra jménem Samuli Naamanka. Ten se rozhodl aplikovat retardér (zpomalovač) tuhnutí na speciální membránu, která se přenese na povrch betonu a vytvoří na něm grafický vzor. Tato membrána se vyznačuje velkou tuhostí a pevností, která ji předurčuje jako ideální fólii pro výrobu velkých betonových ploch – prefabrikovaných prvků. Membrána může být dále používána i bez retardéru pro výrobu pohledových betonů s velmi jemným povrchem (obr. 1 a 2).

Šířka membrány je 3,1 m a může být používána pro výrobu fasádních panelů obvyklých šířkových rozměrů bez dodatečných dělicích spár. Délka membrány je limitovaná pouze hmotností role, do které je membrána navinuta, a může být v řádu stovek metrů, pokud to je nutné.

Retardér nanesený na membránu zpomalí po kontaktu se záměsovou vodou betonu jeho tuhnutí do požadované hloubky a v předem specifikované ploše. Obvykle druhý den je retardovaná část povrchu betonu vymyta tlakovou vodou, čímž se odhalí vnitřní struktura kameniva. Vymytá část povrchu betonu tak opticky vystoupí z okolního nevymytého povrchu a díky hrubosti a barevnému kontrastu dobře vynikne odhalená struktura betonu. Tímto principem je možné na povrchu betonu vytvářet libovolné grafické vzory
(obr. 3 a 4).

   
Obr. 1: Připravená membrána před zalitím stěnového prvku Obr. 2: Odstranění membrány z hotového stěnového prvku
 
Obr. 3: Vymývání grafického vzoru Obr. 4: Ukázka použití

Standardně se používá jemný vzor do hloubky asi 1 mm, ovšem jsou možné i hlubší vzory. Cement v betonu může být barven pigmenty a pro ještě lepší kontrast vymytých a nevymytých ploch je možné používat různě barevná kameniva. Díky přesnosti metody je možné používat bitmapy jako grafické předlohy s rozlišením 2 mm (vzdálenost jednotlivých bodů). Metoda GB se hodí pro fasádní panely, dělicí stěny a zahradní prvky a poskytuje architektům možnost rozhodnout se pro vytvoření originálního designu.

Co se týká návrhů grafických vzorů, je možné vycházet ze standardního vzorníku pro GB. To je díky opakovatelnosti vzorů cenově příznivější řešení. Nebo je možné vytvářet vzory vlastní, ale také vždy s určitou opakovatelností motivu. Samostatnou kapitolu tvoří předlohy z originálních fotografií, ze kterých je možné vytvořit jedinečný design.

Bashallen Impera I v Hovorčovicích
Poprvé byl v ČR grafický beton použit na prefabrikované betonové hale Bashallen Impera I, která byla realizována v červenci 2008 v Hovorčovicích u Prahy. Jedná se o dvojlodní skladovací halu systému Bashallen. Rozpon jednotlivých lodí je 26,4 m. Na její nosné střešní konstrukci je umístěna fotovoltaická elektrárna.

Systém Bashallen byl vyvinut pro výstavbu prefabrikovaných celobetonových hal a skládá se ze dvou základních prvků:

  • sendvičové fasádní stěny,
  • betonového střešního předpjatého STT prvku.

Celá fasáda těchto hal je tedy tvořena sendvičovými prefabrikovanými betonovými stěnami o tloušťce 305 mm a modulové šířce 2,4 m. Díky opakovatelnosti základních rozměrů tohoto systému se zde může technologie GB vhodně uplatnit.

Při jednání s architektkou Bashallen Impera I Markétou Tesaříkovou bylo nejprve rozhodnuto použít na fasádě této haly reliéf tvořený pomocí PU matric. Ale vzhledem k tomu, že standardní kolekce těchto matric nevyhovovala z hlediska designu, nabídl výrobce Bashallen Impery I možnost reali­zovat fasádu haly technologií grafického betonu. Protože byl při návrhu této haly kladen vysoký důraz na estetiku projektu, rozhodla se architektka, že navrhne originální vzor, který bude vyhovovat představám investora. Pro tuto stavbu byl tedy navržen originální vzor vzájemně se křížících pruhů (obr. 5).


Obr. 5: Návrh výsledného vzoru grafického betonu pro Impera I

Navržený vzor GB pro Impera I na obr. 5 je plošným vzorem na celou jednu stěnu. Žluté pole vymezuje velikost membrány, černé proužky vymezují budoucí vymytou strukturu betonu, která je natištěna retardérem na membránu. Prázdné pole vlevo se šířkou 900 mm je budoucí atika stěny, na které není žádný vzor. Grafický vzor se opakuje vždy po 1 250 mm, čímž se originální vzor GB stává cenově efektivním. Jedna stěna Bashallen Impera I má rozměry: šířka 2 390 mm, výška 8 220 mm a tloušťka 305 mm. Na stavbu se použilo 60 stěn o celkové ploše 1 180 m2.

Závěr
Montáž celé haly včetně vnitřního mezipatra v části haly byla dokončena na konci července 2008. Fotografie (obr. 6 a 7) jsou z období po bezprostředním dokončení montáže. Hala bude dále dokončována výplněmi otvorů (dveře, vrata, okna), dvěma arkýři a předsazenou lehkou konstrukcí rohové zástěny s povrchem z exotických dřevin. Hala bude mít tedy průmyslový design s akcentem na kombinaci grafického betonu, skla a dřeva.Obr. 7: Výsledná podoba grafického betonu na Impera I po dokončení montáže prefa konstrukce

Obr. 8: Pohled na Bashallen Impera I

Ing. Antonín Jančařík
Foto: archiv autora

Autor je obchodním a marketingovým ředitelem firmy Dywidag Prefa, a. s., v Lysé nad Labem.

Článek byl uveřejněn v časopisu Realizace staveb.