Partneři sekce:
  • Stavmat
  • Ostendorf - OSMA
  • Českomoravský beton

Podpěrná konstrukce pro novou ikonu Atén se zajištěním i pro případ zemětřesení

Podpěrná konstrukce pro novou ikonu Atén se zajištěním i pro případ zemětřesení

Podle inovativního návrhu známého italského architekta Renza Piana bylo nedaleko zátoky Faliro v Aténách postaveno nové kulturní centrum Stavros Niarchos Foundation Cultural Center (SNFCC). Firma PERI přispěla u tohoto neobvyklého projektu k úspěšné realizaci rozsáhlým návrhem a dodáním bednění a podpěrného lešení, neustálou podporou supervizorem PERI přímo na stavbě a promyšlenou logistickou koncepcí zohledňující potřebu enormního množství materiálu.

Návrh vznikal za úzké spolupráce techniků PERI z Řecka a Německa a byl skutečným přínosem pro dodržení napjatého časového harmonogramu a splnění požadavku na zhotovení velmi kvalitního pohledového betonu.

Celý komplex centra SNFCC i s parkem Stavros Niarchos se rozkládá na ploše cca 21  hektarů. Jeho součástí bude kromě Národní knihovny Řecka také Řecká státní opera. Se svým návrhem se italský architekt Renzo Piano prosadil mezi konkurenty z celého světa. Jeho koncepce odpovídá nejvyššímu standardu pro životní prostředí – kromě jiného díky své emisní neutralitě a vhodnému výběru materiálů. Dosažení nejvyšší kvality pohledového betonu a dočasné podepření zastřešení o výměře 10 000 m² ve výšce 40 m nad základem stavby byly těmi největšími výzvami pro projektanty bednění a lešení.

Technici PERI z Řecka vypracovali společně s kolegy z Německa návrh podpěrného lešení pro zastřešení nového kulturního centra, které se vznáší nad budovou jako létající koberec. Osazené solární panely budou budovu zásobovat „zelenou“ energií.

Technici PERI z Řecka vypracovali společně s kolegy z Německa návrh podpěrného lešení pro zastřešení nového kulturního centra, které se vznáší nad budovou jako létající koberec. Osazené solární panely budou budovu zásobovat „zelenou“ energií.

Náročná architektura a kvalitní pohledový beton

Budovy Národní knihovny a Státní opery jsou umístěny za uměle vytvořeným pahorkem. Šikmé střechy budov tvoří zdánlivé prodloužení tohoto stoupání. Pro velké množství stěn a sloupů budovy byl požadován povrch betonu nejvyšší pohledové kvality. Všechny objekty se vyznačují nápadnými tvary, mimo jiné šikmými stropy ve výšce až 31 m. Před samotným zahájením výstavby byl přímo na místě vybetonován zkušební vzorek se stěnovým nosníkovým bedněním VARIO, protože bylo nutné zjistit nejvyšší možnou kvalitu, které lze dosáhnout ve skutečných mezních podmínkách na stavbě. Zároveň musely být stanoveny technické postupy a zaškolen obsluhující personál. Dosažená kvalita povrchu byla určena jako závazný standard.

Uměle vytvořený, plynule stoupající pahorek je souosý se střechami budov. Dodatečné zastřešení o ploše 10 000 m2 je neseno velmi úzkými ocelovými sloupy až do výšky 12 m nad vlastní střechou budovy.

Uměle vytvořený, plynule stoupající pahorek je souosý se střechami budov. Dodatečné zastřešení o ploše 10 000 m2 je neseno velmi úzkými ocelovými sloupy až do výšky 12 m nad vlastní střechou budovy.

Pro výrobu betonových konstrukcí byly použity panely VARIO s dvouvrstvou překližkou. Aby se na povrchu betonu nevyskytly žádné otisky, byly bednicí desky FinPly přišroubovány zezadu. Technici PERI v návrhu plně respektovali uspořádání spár a rozmístění sepnutí dané architektem. V některých místech byl také použit samozhutnitelný beton; zde byly pro lepší vytvoření spár spoje vyspárované a zalepené dodatečně. U vyšších stěn bylo stěnové bednění umístěno na překládané lávky CB nebo sklápěcí lávky FB. Celé konzolové sestavy byly do dalšího betonářského záběru přemísťovány s pomocí jeřábu. Použitím speciálního systému kotvení docílili stavaři požadovaného vzhledu i zde. Všechny stěny bez zvláštních požadavků na povrch betonu byly bedněny osvědčeným, velkoplošným, rámovým bedněním TRIO.

Sloupové bednění SRS splnilo požadavky na kvalitu povrchu sloupů, vysokých místy až 6 m. Pod stropy, které jsou z části šikmé, bylo až do výšky 30 m postaveno podpěrné lešení z modulového systému PERI UP a podpěrných věží ST 100. Rozmístění přesně odpovídalo zatěžovacím podmínkám. Speciálně navržená podpěrná konstrukce všechny přesvědčila snadnou a rychlou montáží a schopností optimálního přizpůsobení tvaru i zatížení.

Stěny dělící umělý pahorek od parku jsou vysoké místy až 32 m. Požadovaného kvalitního pohledového betonu bylo bez problémů dosaženo se stěnovým nosníkovým bedněním VARIO a překližkou přišroubovanou zezadu.

Stěny dělící umělý pahorek od parku jsou vysoké místy až 32 m. Požadovaného kvalitního pohledového betonu bylo bez problémů dosaženo se stěnovým nosníkovým bedněním VARIO a překližkou přišroubovanou zezadu.

Nosná konstrukce střechy zajištěná i v případě zemětřesení

Státní opera bude mít navíc 10 000 m² velké zastřešení. To se jakoby vznáší téměř 12 m vysoko nad vlastní střechou budovy a tím cca 40 m nad základem stavby. Architekt konstrukci přirovnává k létajícímu koberci. Tato dodatečná střecha je centrálním prvkem pro dosažení plánované emisní neutrality. Její konstrukce je složena ze železobetonových prefabrikátů, které byly později spojeny monolitickým betonem. Osazené solární panely mají za úkol zajistit „zelenou“ energii pro dílčí zásobování komplexu elektřinou. Tvarem se tato stříška podobá vypouklé čočce – její průřez se tedy směrem k okrajům zmenšuje. Celou konstrukci nese 30 velmi štíhlých ocelových sloupů postavených na ocelový rám v modulu po 15 m. Přenos zatížení do základů pokračuje přes níže položené sloupy budovy. Opticky tyto sloupy vypadají, jako by splývaly s nosnou konstrukcí Státní opery.

Ve větších výškách sloužily překládané konzoly CB jako lávkový systém nesoucí stěnové bednění. Pro splnění požadavků na kvalitu pohledového betonu zde bylo použito speciální kotvení.

Ve větších výškách sloužily překládané konzoly CB jako lávkový systém nesoucí stěnové bednění. Pro splnění požadavků na kvalitu pohledového betonu zde bylo použito speciální kotvení.

Velkou výzvou, vyplývající z realizace této neobvyklé architektury a ze zvláštního způsobu zhotovení střechy, bylo vypracování potřebného návrhu podepření v průběhu výstavby. Lešení přitom muselo plnit několik funkcí. Sloužilo pro uložení prefabrikovaných železobetonových modulů a zároveň jejich přesné umístění do finální pozice. Dále musely být pod střechou pro montáž a betonáž vytvořeny asi dva metry široké bezpečné průchozí pracovní plošiny. Stabilita lešení musela být zajištěna i pro případ zemětřesení. Všechny podmínky splnil návrh vypracovaný techniky PERI, sestávající z modulového lešení PERI  UP. Systém zde měl možnost předvést své výhody. PERI UP je s univerzálním metrickým modulem ve všech třech směrech velmi flexibilní a dá se optimálně přizpůsobit jak složitým tvarům, tak i proměnlivému zatížení. Každý sloupek byl umístěn přesně podle tvaru konstrukce i velikosti přenášeného zatížení. Další výhodou při provádění stavby byla možnost přemisťování celých velkých sestav jeřábem, díky tuhosti připojení závor. Schodišťové věže PERI UP, vysoké 40 m a integrované do podpěrného systému, umožnily rychlý přístup na všechna pracoviště i ve velkých výškách.

Kromě návrhu bednění a lešení obsahuje řešení PERI obsáhlou logistickou koncepci a podporu přímo na stavbě. Díky tomu bylo možné dodat tak velké množství materiálu přesně podle harmonogramu.

Kromě návrhu bednění a lešení obsahuje řešení PERI obsáhlou logistickou koncepci a podporu přímo na stavbě. Díky tomu bylo možné dodat tak velké množství materiálu přesně podle harmonogramu.

Pracovní plošiny potřebné pro montáže pod střechou byly plně zakryty ocelovými podlahami UDI, neboť princip sladěných závor a podlah od délky 25 cm umožňuje změnu směru uložení podlah. Díky průběžným podlahovým zarážkám, zábradlí i integrovaným přístupům bylo ve všech místech docíleno maximální bezpečnosti a efektivity práce. Pro přesné umístění střešních modulů vyvinula firma PERI speciální díl, který umožnil rychlý a přesný posun panelů až o 5 cm v příčném i podélném směru. Z důvodů vysokého nebezpečí výskytu zemětřesení v Aténách musela být konstrukce po dobu celé realizace velmi dobře zabezpečena. Podpěrné lešení PERI UP bylo proto postaveno na speciálně vytvořeném plovoucím uložení, které pohyb konstrukce v případě zemětřesení minimalizovalo.

Podpěrné lešení je založeno na plovoucím uložení tak, aby byla zajištěna jeho stabilita i v případě zemětřesení. Pro přenos zatížení využívala koncepce plánování pronajímatelné systémové ocelové díly z programu PERI.

Podpěrné lešení je založeno na plovoucím uložení tak, aby byla zajištěna jeho stabilita i v případě zemětřesení. Pro přenos zatížení využívala koncepce plánování pronajímatelné systémové ocelové díly z programu PERI.

Logistická výzva

Velikost stavby a napjaté termíny časového harmonogramu prací jsou pro logistiku vždy velkou výzvou. Pro obednění obrovských ploch stěn v rámci celého komplexu bylo na stavbě nutné nasadit velké množství systémového bednění současně – stejně jako podpěrného lešení. Důležitým aspektem pro úspěšnou spolupráci byla stálá kontrola potřeby a dodávaného množství materiálu. Vedoucí projektu PERI se zde staral o komunikaci a koordinaci a pomáhal tak vedení stavby dodržet plán.

O architektu Renzo Pianovi

Renzo Piano je mezinárodně uznávaným architektem. V sedmdesátých letech se proslavil s projektem Centra Georges Pompidou v Paříži. Od té doby sklízí chválu kritiků s nejmodernějšími budovami po celém světě, včetně modernizace starého přístavu v Janově, sanace Postupimského náměstí v Berlíně a kansajského letištního terminálu v Osace. V roce 1998 obdržel nejvyšší ocenění v oblasti architektury, Pritzkerovu cenu. Piano je ve svém oboru mistrem. U všech jeho projektů slouží technologie k oživení světla, respektování okolí a integraci staveb do přírody. Výběr architekta pro návrh centra SNFCC byl výsledkem důkladného hodnocení několika kandidátů v uzavřeném mezinárodním výběrovém řízení, které proběhlo v nadaci Stavros Niarchos za přítomnosti odborných poradců.

Modulové lešení PERI UP je díky metrickému modulu po 25 cm, popř. 50 cm velmi flexibilní. Každý sloupek byl umístěn vhodně s ohledem na požadovaný tvar a zatížení.

Modulové lešení PERI UP je díky metrickému modulu po 25 cm, popř. 50 cm velmi flexibilní. Každý sloupek byl umístěn vhodně s ohledem na požadovaný tvar a zatížení.

Nadace Stavros Niarchos

Nadace Stavros Niarchos je jednou ze světoznámých soukromých mezinárodních dobročinných organizací, která poskytuje příspěvky v oblasti umění a kultury, vzdělávání, zdraví a sportu a sociální charity. Nadace financuje organizace a projekty, u kterých je očekáván obsáhlý, trvalý a pozitivní význam pro celou společnost. Zaměřuje se především na ohrožené skupiny, jako jsou děti a starší osoby a pokouší se aktivně podporovat také projekty, které umožňují vytvoření veřejně-soukromých partnerství a slouží jako efektivní prostředek obecného blaha.

TEXT: Lenka Šebková
FOTO: Peri

Článek byl uveřejněn v časopisu Realizace staveb.

Komentáře