Ochrana betonu – barevné řešení PHS a ochrana proti graffiti
Galerie(6)

Ochrana betonu – barevné řešení PHS a ochrana proti graffiti

Partneři sekce:

Příspěvek opisuje dvě oblasti ochrany betonových povrchů, a to protihlukové stěny a graffiti, které se bohužel staly součástí našeho každodenního života. Při jejich odstraňování a ochraně protihlukových panelů před atmosférickými vplyvy se uplatňují materiály šetrné k těmto podkladům.

Barevné řešení PHS
Protihlukové stěny tvoří dnes nedílnou sou­část dopravních staveb jak na silnici, tak i na železnici. U protihlukových stěn pohltivých se mimo jiné často používají panely z mezerovitého betonu (Liapor) nebo štěpkocementové panely (Velox), u protihlukových stěn odrazivých potom klasický beton.

Povrchová úprava protihlukových panelů se dříve prováděla probarvováním směsi pigmenty ještě před naplněním do formy. V posledních letech však této metodě konkurují nástřiky nátěrovou hmotou, které se provádějí podle situace buď před montáží panelů, nebo až po montáži přímo na místě. Nástřiky umožňují použít velmi širokou paletu odstínů v různých kombinacích. Nátěrová hmota zde plní kromě funkce estetické také funkci ochrannou. Chrání podklad před působením atmosférických vlivů a účinkem chemických rozmrazovacích látek (CHRL) na silnicích. Dále je důležitá specifická vlastnost, že nátěrová hmota nesmí snížit zvukovou pohltivost protihlukového panelu.

Pro povrchovou úpravu PHS dodává firma Simat, a. s., nátěrovou hmotu Metaenamel Wall Paint. Jde o vodou ředitelný akrylátový nátěr. Materiál je tenkovrstvý s vysokou pigmentací, aby přesně kopíroval profil podkladu a neucpával póry mezerovitého betonu při zachování vysoké kryvosti. Produkt byl testován na odolnost proti chemickým rozmrazovacím látkám a absolvoval také akustické testy zvukové pohltivosti. Pro povrchovou úpravu protihlukových stěn se používá dvojnásobný nátěr o síle suchého filmu 2 × 30 µm. Nejvhodnější metoda aplikace je vysokotlaké bezvzduchové stříkání, možné je i ruční nanášení. Nátěrová hmota se dodává v odstínech podle škály RAL, NCS, případně ve speciálních odstínech na přání.

stěny beton

Ochrana proti graffiti
S výjimkou těch legálních graffiti jde vždy o nechtěné a nepříjemné znečištění, které vyžaduje značné úsilí, aby bylo vše uvedeno do původního stavu. Přitom není vyloučena další recidiva. S graffiti bojují jak soukromí vlastníci, tak i správci veřejných objektů. V tomto článku se zaměříme na ochranu proti graffiti u dopravních staveb a jako podklad na beton.

Firma Simat má ve svém sortimentu materiály německé firmy Nortech. Jde o dvě zá­kladní skupiny výrobků – čističe graffiti a prostředky pro preventivní ochranu před graffiti.

Pokud podklad nebyl proti graffiti preventivně ošetřen, lze použít koncentrovaný čisticí gel Nortech, který se nanáší na napadený podklad. Po několika minutách se barva rozpustí a směs gelu a barvy lze smýt vodou. Po smísení s vodou vytvoří gel emulzi, která je plně biologicky odbouratelná. Pro čištění citlivých podkladů, jako jsou polykarbonát, lakované plochy nebo plast, je vhodný jemný čistič polykarbonátu Nortech. Je maximálně šetrný k podkladu při zachování dobré čisticí schopnosti.

V případě, že dochází k opakovanému znečištění graffiti, je vhodné plochu preventivně chránit před budoucím napadením. Preventivní ochranný systém proti graffiti plní hned několik funkcí:

  •  vytváří dělicí vrstvu mezi podkladem a graffiti,
  • umožňuje snadné čištění, nedovolí graffiti zakotvit do podkladu,
  • chrání podklad před atmosférickými vlivy a dalšími vlivy okolního prostředí.

Antigraffiti systémy se rozdělují do tří základních skupin: dočasné, semipermanentní a permanentní. Dočasné systémy neboli také systémy s obětovanou vrstvou jsou transparentní nátěry na bázi speciálního mikrovosku. Jak již název napovídá, tento systém není určen pro opakované čištění. Spolu s graffiti se při čištění odstraní i nátěr, který je nutno po čištění obnovit. Přestože se použití dočasných systémů na první pohled jeví ve srovnání s permanentními systémy jako nevýhodné, mají tyto systémy i řadu předností. Vstupní investice na pořízení nátěru je mnohem nižší než u permanentního systému (asi o polovinu). K čištění graffiti není potřeba žádné chemie, stačí pouze horká voda. Aplikace nátěru je velmi jednoduchá, zvládne ji i laik. Dočasný systém je vhodný u všech objektů, kde hrozí vzlínání spodní vody. Mikrovosk se vyznačuje vysokou paropropustností a umožňuje odvod vlhkosti z objektu do okolního prostředí. Dočasné systémy si zachovávají svoji plnou funkčnost po dobu asi tří let. Po uplynutí této doby jejich účinnost postupně klesá.

fasády fasády

Semipermanentní systémy tvoří určitý přechod mezi systémy dočasnými a permanentními. Systém se skládá se základního nátěru podle typu podkladu (například penetrace, adhezní můstek atd.) a ochranné vrstvy na bázi mikrovosku jako u dočasného systému. Při čištění zůstává základní nátěr na podkladu, ochranný nátěr je opět odstraněn i s graffiti a musí se obnovit.

Permanentní systémy umožňují na rozdíl od systémů s obětovanou vrstvou opakované čištění graffiti (podle konkrétních podmínek asi 20krát). Celý systém zůstává po čištění na podkladu. Systém se většinou skládá opět ze základního nátěru podle typu podkladu a permanentního antigraffiti laku. Pro čištění se používá studená nebo horká voda a chemický čistič (například koncentrovaný čisticí gel Nortech). Tyto systémy lze dodat ve verzi transparentní nebo pigmentované v požadovaném odstínu (škála RAL, DB, NCS a další).
V tabulce  uvádíme konkrétní příklady preventivních ochranných systémů na beton.

Pro čištění napadených ploch (ať už preventivně ošetřených nebo neošetřených) vždy platí pravidlo: čistit co nejdříve po napadení. To má své důvody psychologické i technické. Zkušenosti ukazují, že včasné odstranění graffiti odrazuje od opakované akce. Navíc v krátké době nestačí barva zcela vytvrdit a lépe se odstraňuje.
Při realizaci preventivní ochrany proti graffiti se doporučuje dát si zpracovat návrh ochranného systému odbornou firmou s ohledem na typ podkladu, požadované vlastnosti a další parametry.

TEXT: Ing. Kamil Kučera
FOTO: Simat

Kamil Kučera je prokurista firmy Simat, a. s., odpovědný za obchodní činnost.

Článek byl uveřejněn v časopisu Inžinierske stavby/Inženýrské stavby.