Formování pohledového betonu za pomoci elastických matric
Galerie(13)

Formování pohledového betonu za pomoci elastických matric

Partneři sekce:

Elastické strukturní matrice RECKLI® formují pohledový beton. Tuto technologii obtisku textury matrice na pohledovou plochu lze aplikovat při použití monolitické technologie nebo přímo do forem při výrobě prefabrikátů a v neposlední řadě také pro vytváření strukturovaného sklocementového povrchu. Texturováním pohledových ploch pomocí elastických matric se dosáhne vytvoření estetického a ekonomického díla. 

Elasticita matric umožňuje odbednění bez poškození pohledového povrchu i při filigárových a komplikovaných strukturách. Tato technologie nabízí architektům, projektantům  a stavařům neohraničené požadavky na ztvárnění.

Existuje široká škála standardních designů.Matrice pro jednorázové použití, stejně jako pro deseti-, padesáti-, či stonásobnou opakovatelnost, zaručují hospodárné ztvárnění pohledového povrchu.

Standardní matrice
Architekti, projektanti a stavaři si mohou vybrat ze standardních cca 250 designů, struktury dřeva, omítky, žebrovité struktury, kamenné, struktury skály, protiskluzové, fantazijní  a mnoho dalších.

Individuální matrice
Nabídka designů není ohraničená standardními strukturami, na základě návrhu lze vytvořit individuální matrici.  Nejprve se vyrobí model v měřítku 1:1, na tomto modelu se vyrobí elastická matrice, která slouží jako negativní forma pro betonový povrch.

Individuální matrice nabízí bezmála neohraničené možnosti ztvárnění strukturovaných pohledových ploch. V potaz se musí brát pouze technické limity elastického polyuretanu, pozdější manipulace a transport.

Technologie Foto-Gravur
Inovativní technologie RECKLI® Foto-Gravur speciálním texturováním betonové plochy přenese na betonovou fasádu fotografii. Systém vytváří podle rozlišení menší nebo větší povrchovou strukturu, takže vzniká dojem projektující fotografie na betonové fasádě.

Jedná se o počítačově chráněný způsob, přenesení obrazu frézovací technikou na formu ze dřeva. Nejdříve se fotografie naskenuje a poté se převede do 256 stupňů šedi.

Pro přenesení fotografie na formu ze dřeva se vygeneruje pracovní soubor, který obsahuje speciální instrukce CNC frézy. Vyfrézovaný model slouží jako předloha pro zhotovení elastické RECKLI®-matrice. Elasticita, kvalita a reprodukovatelnost umožňuje celou technologii ztvárnění obrazově podobné betonové plochy esteticky a ekonomicky využít. Reliéfní povrchová plocha Foto-Gravur vytváří díky dopadu světla a stínu portrét předlohy. Jako každá struktura ožívá také Foto-Gravur díky hře světla stínu na fasádě. Velikost matrice je ohraničená maximální velikosti disponující formy a maximální pracovní plochy frézy.
K vytvoření celkového obrazu mohou být ovšem jednotlivé díly fotografie poskládány.

Kongresové centrum, Zlín
Architekt: Eva Jiřičná

Velkou výzvou na začátku celého projektu bylo zvládnout akustiku sálů, které musí splňovat nároky na vážnou hudbu při koncertech filharmonie i nároky na mluvené slovo při kongresech a zároveň najít materiál, který by současně vyhovoval představám architektů o tvaru a vzhledu. Akustické (difuzní a odrazivé)  panely jsou vyrobeny z materiálu polycon (sklovláknobeton), kvůli dosažení optimální doby dozvuku se ladily v laboratorních podmínkách.

Pro výrobu a dodávku takto technicky náročných a složitých prvků byla použita  technologie stříkaného sklovláknobetonu polycon do speciálně připravených forem, na jejichž výrobu byly použity nejmodernější CNC zařízení a současně polyuretan elastomer dodávaný společností RECKLI pro výrobu strukturních matric.

Technologie Foto Gravur
Gutenberg, Heidelberg, Nemecko

Město Heidelberg spolu se společnosti HOCHTIEF se v roce 2005 rozhodlo změnit plochu bývalé tiskárny Heidelberg Druckmaschine AG, která se rozprostírala na ploše 13.300m² v obytnou plochu. Vypsanou architektonickou soutěž vyhrála architektonická kancelářap88, která navrhla obytný komplex 13ti domů s ca 170 byty. Portrét Johannese Gutenberga byl vybrán jako charakteristický symbol pro bývalé prostory tiskárny.

Velikost portétu je 6,72 x 5,06 m, dle umístění na fasádu je portét rozdělen do 3 nebo 4 betonových fasádních elementů.

Technologie Foto Gravur
Hlavní správa pěstitele kaktusů Ovata, Bleiswijk, Holandsko
Univerzita Paul Sabatier, Toulouse, Francie

Univerzita Paul Sabatier leží na jížním okraji města Toulouse. Knihovna byla vybudována v 70 letech a neodpovídala již nárůstu počtu studentů a moderním požadavkům na informačního centra, což vedlo k započetí s rozšířením dosavadní budovy.

Architekt Richard Milani z architektonické kanceláře Espagno & Milani koncipoval fasádu tak, aby se od kampusu zvýraznila a zároveň zdůraznila základní symboly vědecké disciplíny.Individualni matrice

Sparkassen Arena, Balingen, Nemecko

Text: Mgr. Iveta Heczková
Foto: RECKLI GmbH