Beton s železem v krvi
Galerie(10)

Beton s železem v krvi

Partneři sekce:

Novinkou v letošním roce v oblasti betonových konstrukcí je beton se zaručenými mechanickými vlastnostmi pod označením STEELCRETE®, kterou zavedl přední výrobce transportbetonu v ČR skupina Českomoravský beton, člen HeidelbergCement Group.

STEELCRETE® je beton se zaručenými mechanickými vlastnostmi obsahující rovnoměrně rozptýlená ocelová vlákna – výztuž. Je to kompozitní materiál s konstantními vlastnostmi ve všech směrech, jehož mechanické vlastnosti a kvalita jsou zaručeny prováděnými testy. Používá se při zhotovování betonových konstrukcí staveb, kde nahrazuje zcela nebo částečně klasickou betonářskou výztuž, ale také pro konstrukce z předepjatého betonu, zejména v oblastech zvýšeného namáhání.

Vláknobeton se již dlouhodobě používá pro zhotovování betonových stavebních konstrukcí. Vlákna zlepšují různé mechanické vlastnosti betonu, například pevnost betonu v tahu, odolnost proti obrusu, nebo naopak snižují rozvoj trhlin v betonu při procesu jeho tvrdnutí a jejich šířku ve ztvrdlém betonu. Syntetická vlákna jsou pak v poslední době používána pro zvýšení odolnosti betonové konstrukce proti požáru. Ocelová vlákna (drátky) se zase uplatňují při zhotovování průmyslových podlah. Vláknobeton je kompozitní materiál s konstantními vlastnostmi ve všech směrech. STEELCRETE® je novým druhem drátkobetonu, jehož mechanické vlastnosti jsou předem testovány podle standardizovaných zkušebních postupů a výrobce (členové skupiny Českomoravský beton) je garantuje jako součást dodávky.

Zkoušení kvality

STEELCRETE® je drátkobeton, jenž splňuje veškeré požadavky na beton podle ČSN EN 206-1, a navíc splňuje požadavky podle podnikové normy vydané společností Českomoravský beton, a. s. PN ČMB 01-2008, na kterou bylo vydáno stavební technické osvědčení STO 060-028542.

STEELCRETE® je zkoušen všemi potřebnými testy jako obyčejný beton podle norem pro zkoušení čerstvého betonu řady ČSN EN 12350 a ztvrdlého betonu řady ČSN EN 12390. Navíc je testován na pevnost v tahu za ohybu podle postupu uvedeného v PN ČMB 1-2008, který je shodný s postupem uváděným v německé směrnici pro drátkobetony.

Důvodem je další rozšíření drátkobetonu ve stavební praxi, pro které je třeba znát i další vlastnost, typickou pro vláknobeton – duktilitu. Tato vlastnost se zjišťuje zkouškou pevnosti betonu v tahu za ohybu. Jedná se o zatěžování čtyřbodovým ohybem, kde je zatěžování řízeno rychlostí průhybu trámce a činí průměrně 0,2 mm/min. Výsledkem je graf závislosti průhybu na velikosti zatěžovací síly před vznikem makrotrhliny a po něm. Z něho jsou pak odvozeny:

  • pevnostní třídy vláknobetonu v tlaku,
  • pevnostní třídy vláknobetonu v tahu na mezi vzniku makrotrhliny
  • pevnostní třídy vláknobetonu v reziduálním tahu po vzniku makrotrhliny

Tyto hodnoty pak slouží pro statické výpočty jednotlivých konstrukcí.

Graf závislosti průhybu na síle

Výroba a doprava
STEELCRETE® je vyráběn na centrálních betonárnách za nepřetržité kontroly výrobního procesu. Na stavbu je dodáván autodomíchávači a do konstrukce je ukládán přímo nebo pomocí čerpadel, případně jeřábem a bádiemi. Zhutňování se provádí jako u obyčejného betonu.
 
Použití
STEELCRETE® se používá na konstrukce základových desek, kde může zcela nahradit klasickou výztuž. Další vhodné využití je do podlah skladových hal a objektů s vysokým nárokem zatížení na 1 m2. Množství drátku na m3 betonové směsi STEELCRETE® se stanoví podle požadovaného zatížení. V kombinaci s klasickou výztuží je vhodný pro provádění stěn podzemních podlaží budov (například při použití technologie bílé vany), kdy přispěje k redukci klasické výztuže a redukuje šířku možných trhlin v konstrukci, čímž se dosáhne vodotěsnosti konstrukce. Je vhodný v kombinaci s klasickou výztuží i pro další stavební konstrukce (stěny, stropy, sloupy), které vyžadují vyšší stupeň vyztužení, přičemž použití pouze betonářské výztuže by vedlo k problémům při betonování průřezu a detailů.

Výhody
STEELCRETE® je homogenní materiál, a proto se díky jeho použitím snižuje riziko nesprávného vyztužení či posunutí výztuže při hutnění. Dále zlepšuje soudržnost betonu v detailech konstrukce (hrany) a odstraňuje tzv. opadávání betonu v okrajových částech.

Odstraněním nebo částečnou redukcí klasické betonářské výztuže v konstrukci odpadá či se značně redukuje požadavek na dopravu a skladování výztuže na stavbě a provádění armovacích prací. Dodávkou rozptýlené výztuže přímo z autodomíchávače se zrychlí postup výstavby, a navíc toto řešení přispívá k nemalé úspoře nákladů na provedení stavby.

Realizace

STEELCRETE®, jak už bylo uvedeno, je vhodný mimo jiné pro základové desky bez použití klasické výztuže. Příprava základové desky na betonáž je stejná jako při použití klasické betonové směsi a ocelové výztuže.

Minimální doporučená tloušťka nanesené betonové směsi STEELCRETE® je 15 cm.

Po uložení drátkobetonu STEELCRETE® do bednění základové desky lze jednoduše hutnit jednoduchým rozvlněním čerstvého betonu, při kterém dojde zároveň k rozlití jeho povrchu do dokonalé roviny. Tato vlastnost STEELCRETE®  je dosažena použitím vhodných přísad a příměsí k jeho výrobě.

Použití betonu s rozptýlenou výztuží STEELCRETE® se stále více prosazuje na stavbách, kde je kladen důraz na hospodárnost, rychlost a preciznost.

Více informací o produktu naleznete na
www.steelcrete.cz.

Z podkladů společnosti Českomoravský beton, a. s