Beton jako univerzální materiál
Galerie(9)

Beton jako univerzální materiál

Partneři sekce:

Díky různým recepturám a technologiím lze dnes beton použít téměř na vše, co si architekt vymyslí. Jedním z trendů v rámci světové architektury je také barevný beton, jehož aplikaci můžeme v česku vidět na Novém divadle v Plzni. Dalším materiálem, který umožňuje stavět elegantní konstrukce, je Ultra-vysokohodnotný beton, který je jednou z největších výzev moderní technologie betonu. A nakonec i v oblasti sanace a rekonstrukce se můžeme setkat s materiály, které pomohou k perfektnímu výsledku.

Barevné betony mají takřka neomezené možnosti

Barevný beton je dnes v zahraničí významně zastoupen v rámci urbanistické architektury při projektování a následné výstavbě především veřejných staveb. Svou oblibu si získal u projektantů a odborné veřejnosti i pro špičkové barvicí schopnosti syntetických pigmentů. Tyto pigmenty jsou dokonale čisté a více vydatné v barevnosti. Používá se jako transportbeton, prefabrikované prvky, prvky ze zavlhlého vibrolisovaného betonu, stříkaný beton i jako malty, omítky apod.

Příkladem stavby, kde byl použit barevný beton COLORCRETE®, je divadlo v Plzni. Barevný návrh betonu vznikl na základě požadavků architekta, kdy přinesl malý kousek barevného betonu, kterému se přizpůsobila receptura a barevnost. Vývoj betonové směsi probíhal ve spolupráci se společností BETOTECH v Berouně a techniků společnosti Sika. Výsledná receptura obsahuje plnění barevným pigmentem v hodnotě 8 %, aby bylo dosaženo požadované barevnosti. Celkem tedy bylo použito 35 kg anorganického červeného pigmentu na 1 m3 betonu. Mimo barevný pigment Sika® ColorFlo bylo součástí návrhu betonu i použití přísad Sika® ViscoCrete® 4035 a mikrosilika Sika® Fume Compasil.

Zdroj: Sika CZ a Českomoravský beton

Unikátní lávka z vysokohodnotného betonu

Ultra-vysokohodnotný beton, pod mezinárodně známou zkratkou UHPC (ultra high performance concrete), je jednou z největších výzev moderní technologie betonu po celém světě. UHPC je beton s pevností výrazně nad normově danými třídami, s dlouhou trvanlivostí a odolností pro nejnáročnější podmínky. Vysokohodnotné betony v nabídce skupiny Českomoravský beton jsou uváděny pod označením TOPCRETE® – vychází svým složením z ultra-vysokohodnotných betonů (UHPC). Vyznačují se extrémně vysokou pevností, která umožňuje zmenšit průřezy konstrukcí a snížit tak vlastní hmotnost konstrukce. Čili díky své vysoké krychelné a tahové pevnosti se betony TOPCRETE® dají použít pro tenkostěnné nevyztužené desky v tloušťkách od 50 mm.

V loňském roce byla slavnostně otevřena unikátní lávka přes Labe v Čelákovicích, pro jejíž mostovku byl použit ultra-vysokohodnotný beton. Lávka je určena pro pěší a cyklisty a v případě nutnosti pro složky záchranného systému. Lávka je unikátní nejen prvním použitím UHPC pro nosnou konstrukci v ČR, ale i největším rozpětím hlavního zavěšeného pole v ČR (156 m). Založení mostu bylo provedeno na velkoprůměrových pilotách. Na pilotách byly umístěny základové bloky, do kterých byly vetknuty pylony o celkové výšce 36 m ve tvaru písmene A. Segmenty byly z výrobny dopravovány na staveniště lodí. Krajní pole byla montována na pevné skruži, hlavní pole nad řekou letmo. Segmenty pro hlavní pole se zvedaly přímo z lodi pomocí speciálního vozíku, který se pohyboval po už hotové části mostu. Pro střed hlavního pole se použil krátký segment a zabetonovaly se uzavírací spáry pomocí čerstvého betonu.

Nosná konstrukce lávky byla dokončena v prosinci 2013. Nášlapný povrch lávky byl opatřen stříkanou izolační vrstvou. Lávka byla zkolaudována a uvedena do provozu v dubnu 2014. V červnu 2014, po provedení navazujících komunikací, byla lávka slavnostně otevřena. TOPCRETE® Vysokohodnotný beton získal v letošním roce dvě ocenění. Hlavní cenu v soutěži „Výrobek roku 2015“ a Stříbrnou známku kvality za dosažení extrémně vysokých pevností betonu a vysoké odolnosti proti vlivům prostředí včetně průsaků vody.

Text: Robert Coufal (TBG Metrostav) a Jan Veselý (Českomoravský beton)

Rekonstrukce tribuny v Řepčíně

V souvislosti s připravovaným Mistrovstvím Evropy 2015 ve fotbale hráčů do 21 let v České republice vyvstala nutnost provedení oprav vybraných stadionů. Mezi nimi byl i fotbalový stadion v Olomouci-Řepčíně. Před samotným návrhem vhodné technologie a materiálů ­Mapei bylo provedeno posouzení stávajícího stavu tribuny tvořené železobetonovou monolitickou konstrukcí a zejména povrchu, který byl předmětem sanačního zásahu. Ještě před provedením návrhu sanace byly provedeny zkoušky pevnosti v tahu povrchových vrstev pomocí přístroje DYNA Z16 a zkoušky pevnosti v tlaku Schmidtovým tvrdoměrem. Vzhledem k naměřeným hodnotám a nízké kvalitě stávajícího povrchu by nebylo možné garantovat přídržnost nově nanášených vrstev a dlouhodobou trvanlivost prováděných úprav.  Bylo tedy rozhodnuto odstranit všechny tyto nesoudržné vrstvy.

Při výběru materiálů vhodných pro sanaci betonové konstrukce tribuny bylo přihlédnuto k požadavku vyššího dodavatele stavby na materiál umožňující hrubou reprofilaci a současně finální povrchovou úpravu s dostatečnou odolností proti opotřebení vlivem abraze. Těmto požadavkům nejlépe vyhovovala sanační malta Planitop Rasa & Ripara R4. Jedná se o maltu s vysokou mechanickou pevností, zpracovatelnou v tloušťkách od 3 do 40 mm v jednom pracovním kroku a s možností konečné úpravy povrchu filcováním.  Při posouzení provedeného vzorku materiálu vyšší dodavatel stavby nesouhlasil s jemnou strukturou povrchu (0,4 mm) a jeho světlou barvou. Byly proto zhotoveny další dvě referenční plochy ze sanačních malt  Mapegrout T60 a Mapegrout Gunite.  U těchto materiálů byl díky většímu zrnu (2,5 mm) splněn požadavek na větší hrubost povrchu a zároveň na tmavší vzhled povrchové úpravy. Všechny zmiňované výrobky umožňují snadnou aplikaci malty pouze na hrubý a navlhčený podklad bez použití adhezního můstku. Ze dvou naposled uvedených materiálů byl vybrán Mapegrout T60.

Filcovaný Mapegrout T60

Jako finální ochranný hydrofobní nátěr byl navržen Mapecrete Stain Protection, který díky snížení nasákavosti účinným způsobem chrání betonový povrch proti škodlivým agresivním vlivům atmosféry, deště a mrazu a současně výrazně omezuje znečištění povrchu od kávy, tuků, olejů, nealkoholických nápojů a všeobecně vodních roztoků. Tato úprava usnadňující i čistění povrchu nebyla, bohužel, objednatelem akceptována. Provedená oprava splnila ­očekávání uživatele a stadion tak může dlouhodobě sloužit svému účelu.

Stiráž Mapegroutu T60

Zdroj: Mapei

Článek byl uveřejněn v časopisu ASB.