03 Smykové zesílení

Oprava a zesílení nájezdové rampy pro automobily

Partneři sekce:

Železobetonové konstrukce mají projektovanou životnost, která je ovlivňována celou řadou okrajových podmínek.

Nájezdová rampa, u objektu dealera automobilů v Praze, byla v minulosti využívána k nájezdu menších nákladních vozidel. Rampa je umístěna ve vnitrobloku objektu, v exteriéru, a působí na ni tedy celá řada negativních vlivů.

Stav před opravou
Stav před opravou |

Na konstrukci byl proveden stavebně technický průzkum, kterým byly stanoveny stávající parametry konstrukce. Současně byl proveden přepočet dle stávajících norem a požadavků a bylo navrženo zesílení pomocí uhlíkových tkanin společnosti BETOSAN s.r.o. (systém BETOSAN CRC).

Prvním krokem bylo očištění konstrukce a vyspravení podkladu pomocí obvyklých sanačních metod, za použití migrujících inhibitorů koroze, adhezních můstků a reprofilačních malt řady MONOCRETE.

Po opravě
Po opravě |

Na vyrovnaný podklad byly následně lepeny uhlíkové kompozitní tkaniny, dle provedeného statického návrhu. Hlavní výhodou použití Kompozitních materiálů je jejich nízká hmotnost (minimální přitížení konstrukce) a současně i rychlost aplikace.

Finální sjednocení povrchu konstrukce nátěrem zajistí optimální vzhled.

Ing. Zdeněk Vávra,
BETOSAN s.r.o., Nová cesta 291/40, Praha 4; praha@betosan.cz; www.betosan.cz