Partneři sekce:

Návod na použití betonu – Ošetřování betonu

Návod na použití betonu – Ošetřování betonu

Komiksový návod na použití betonu připravila skupina Českomoravský beton společně se Svazem výrobců betonu. Úkolem je zábavnou formou ukázat problematiku, která je spojená s přípravou, ukládáním, hutněním, ošetřováním, prací s trhlinami nebo s betonáží za extrémních podmínek, kterými je příliš teplé nebo naopak příliš chladné počasí.

V tomto díle Návodu na použití betonu je vysvětlena problematika ošetřování betonu. Ošetřování betonu má smysl pouze tehdy, pokud se s ním začne bezprostředně po urovnání povrchu betonu a pokračuje-li dostatečně dlouho. Ošetřovat beton delší čas než je potřeba je určitě lepší, než když je doba ošetřování krátká. O tom jaká metoda ošetřování se použije a jak dlouho bude ošetřování probíhat je potřeba rozhodnout předem. Metod ošetřování je více a o tom jaké to jsou se dozvíte v dalších dílech komiksu na stránkách www.transportbeton.cz ve složce Návod na použití betonu.

RubrikyBetonáž