Využití samošplhavého bednění – nejvyšší budova Varšavy

Využití samošplhavého bednění - nejvyšší budova Varšavy

Ve Varšavě momentálně vzniká nový soubor administrativních budov Spire. Největší vliv na celkový vzhled komplexu má členěná kancelářská budova vysoká 220 m s půdorysem tvaru elipsy. K ní přiléhají po obou stranách dvě nižší, 55 m vysoké budovy. Pro výstavbu tohoto komplexu PERI dodala celkový návrh pro bednění a lešení včetně samošplhavého bednění pro výrobu jader a šplhavých ochranných stěn.

Již během přípravy projektu vypracovala společnost PERI spolu s investorem, generálním dodavatelem Ghelamco Polsko a zhotovitelem hrubé stavby Monting návrh bednění, který splňoval všechny podmínky pro efektivní a bezpečnou realizaci architektonického návrhu. Díky velkým zkušenostem firmy PERI s hydraulickým šplhavým bedněním mohlo vzniknout technicky velmi dobře promyšlené řešení, které zohlednilo jak náročné tvary budov komplexu, tak i velmi krátký časový prostor vymezený pro výstavbu. Návrh PERI přesvědčil navíc i důrazem na zajištění velké bezpečnosti práce a optimálními dodacími podmínkami tak velkého množství materiálu.

Obr. 1 Po dokončení bude nová kancelářská budova komplexu Warsaw Spire s výškou 220 m nejvyšší budovou Varšavy. Dvě sousední budovy budou mít výšku 55 m.

Obr. 1  Po dokončení bude nová kancelářská budova komplexu Warsaw Spire s výškou 220 m nejvyšší budovou Varšavy. Dvě sousední budovy budou mít výšku 55 m.

Šplhavé řešení pro zvláštní tvar budovy

Základním problémem při navrhování řešení šplhavé ochranné stěny centrální výškové budovy bylo její přizpůsobení měnícím se elipsovitým půdorysům stropů jednotlivých podlaží. Aby mohl být dodržen plánovaný harmonogram výstavby, musí realizace každého podlaží trvat nejdéle jeden týden. Kolejnicový šplhavý systém RCS takovou flexibilitu nabízí. Ke stropním deskám se systém kotví pomocí šplhavých kolejnic RCS, které umožňují různě velké, vodorovné vyložení od hrany stavby a tím vyrovnávají odsazení jednotlivých podlaží. Zároveň toto uchycení zajišťuje, že je ochranná stěna ke stavbě stále bezpečně ukotvena. Protože jsou stropy jednotlivých podlaží varšavské Spire předpínané, je šplhavá ochranná stěna opatřena třemi lávkami. Ty umožňují nepřetržitý přístup k čelním stranám stropů pro provádění všech potřebných činností. U bednění stěn jader kombinovali technici PERI samošplhavou variantu ACS s plošinami a se šibenicí.

Obr. 2 Optimálně navržené šplhavé bednění PERI pro jádro budovy umožňuje zhotovení jednoho podlaží za jeden týden. Šplhavá ochranná stěna RCS, obepínající hrubou stavbu, zajišťuje bezpečnou práci v jakékoliv výšce i za nepříznivého počasí.

Obr. 2  Optimálně navržené šplhavé bednění PERI pro jádro budovy umožňuje zhotovení jednoho podlaží za jeden týden. Šplhavá ochranná stěna RCS, obepínající hrubou stavbu, zajišťuje bezpečnou práci v jakékoliv výšce i za nepříznivého počasí.

Zatímco systém plošin nabízí velké skladovací a pracovní plochy u jader budovaných v předstihu, bednění polokruhových vnějších stěn jader podle prováděcí varianty visí na šibenicích. S použitým nosníkovým stěnovým bedněním VARIO GT 24 stavbaři docílí velké rozměrové stálosti a také velmi kvalitního povrchu stěn. Svůj díl práce odvede i výsuvná lávka RCS. Zkombinováním pronajímatelných systémových dílů stavebnice pro inženýrské stavby VARIOKIT vytvářejí lávky vhodnou plochu pro založení čtyřpatrových a šestipatrových schodišťových věží. Schodiště PERI UP nabízí nepřetržitý přístup do vyšších podlaží, nezávisle na postupu montáže prefabrikovaných schodišť v jádru budovy. Šplhavé bednění a také šplhavá ochranná stěna se posunují z podlaží do podlaží nezávisle na jeřábu. Samošplhavé bednění ACS pracuje s hydraulickým šplhavým zařízením se silou zdvihu 100 kN, šplhavá ochranná stěna RCS je směrem nahoru posouvána pomocí mobilního šplhavého zařízení.

Obr. 3 S nosníkovým bedněním VARIO GT 24, nasazeným podle návrhu u elipsovitých stěn jádra, dosáhnou stavbaři požadovanou skvělou kvalitu povrchů betonu.

Obr. 3  S nosníkovým bedněním VARIO GT 24, nasazeným podle návrhu u elipsovitých stěn jádra, dosáhnou stavbaři požadovanou skvělou kvalitu povrchů betonu.

Osvědčená standardní řešení pro sloupy a stropy

Nejlepšího povrchu kruhových sloupů ve všech třech budovách dosáhnou stavbaři nasazením ocelového bednění pro kruhové sloupy SRS; u všech čtvercových sloupů jsou používány panely sloupového bednění TRIO. Velké stropní desky s různým elipsovitým půdorysem jsou obedňovány osvědčeným panelovým stropním bedněním SKYDECK. Tento hliníkový systém nabízí obzvlášť lehké díly, s kterými se velmi snadno manipuluje. Snadná a systematická montáž urychluje proces obedňování. Bednění SKYDECK je vybaveno padací hlavou, která umožňuje odbednění již po krátké době po betonáži. Panely a podélné nosníky jsou tak dříve k dispozici pro použití v následujících úsecích. Předností pro dodavatele je i značná redukce zásob. U obou administrativních výškových budov je bednění SKYDECK při okrajích stropů doplněno stropními stoly, které se do následujícího podlaží zdvihají rychle pomocí jeřábu společně s již namontovanou ochranou proti pádu PROKIT a stojkami.

Obr. 7 Šplhavá ochranná stěna RCS má tři úrovně pracovních lávek, které umožňují přístup k čelnímu bednění stropu a tím i dostatečný prostor pro předpínání. Mobilní šplhavé sestavy zdvihají opláštění v krocích od podlaží k podlaží po 50 cm.

Šplhavá ochranná stěna RCS má tři úrovně pracovních lávek, které umožňují přístup k čelnímu bednění stropu a tím i dostatečný prostor pro předpínání. Mobilní šplhavé sestavy zdvihají opláštění v krocích od podlaží k podlaží po 50 cm.

Bednění, lešení a služby od jednoho dodavatele

PERI podporuje výstavbu komplexu Spire nejen dodávkou bednění a lešení, ale i v jiných ohledech. Kromě materiálu poskytuje i různé služby, které pomáhají prováděcí stavební firmě při realizaci architektonicky zajímavého komplexu budov. Na počátku bylo přesné plánování návrhu bednění podle požadavků investora při zohlednění manipulace prováděcí stavební firmou Monting. Během budování hrubé stavby nabízí nájemní sklad PERI v Płochocině potřebná množství materiálu pro včasnou výstavbu podle stanoveného časového harmonogramu. Také práce na fasádě budou prováděny s využitím lešení PERI UP. Modulové lešení nabízí díky integrovaným podlahovým zarážkám a rychlé montáži velkou efektivitu. Při všech zadáních týkajících se bednění a lešení minimalizuje úzká a konstruktivní spolupráce mezi PERI a Monting nejasnosti a zajišťuje vysokou míru transparentnosti a efektivity prací.

Obr. 4 Osvědčený systém SKYDECK přispívá k rychlému a systematickému obedňování velkých ploch stropů. U bočních administrativních budov je hliníkové panelové stropní bednění doplněno při krajích stropními stoly.

Obr. 4  Osvědčený systém SKYDECK přispívá k rychlému a systematickému obedňování velkých ploch stropů. U bočních administrativních budov je hliníkové panelové stropní bednění doplněno při krajích stropními stoly.

Od partnerů ASB

Spire

Po dokončení obalí celou budovu fasáda ze skla. Do poloviční výšky je zúžená, což administrativní budově dodává nápadnou, velmi štíhle působící siluetu. Směrem vzhůru fasáda velkoryse přesahuje přes jádro budovy. Spire bude o 12 m vyšší než Trade Tower, dosud nejvyšší stavba ve Varšavě, která se nachází v bezprostřední blízkosti. Tím se stane i nejvyšší budovou v zemi. Podle údajů investora všechny objekty splňují nejpřísnější požadavky na ekologický a energeticky optimalizovaný provoz.

Obr. 5 Pro veškerou práci na fasádě dodává PERI fasádní lešení PERI UP Rosett. Také systém lešení je zkonstruován pro rychlou montáž a bezpečnou práci.

Obr. 5  Pro veškerou práci na fasádě dodává PERI fasádní lešení PERI UP Rosett. Také systém lešení je zkonstruován pro rychlou montáž a bezpečnou práci.

INFORMACE O STAVBĚ:

Nový komplex v polském hlavním městě tvoří tři objekty: 220 m vysoká výšková stavba, obestavěná dvěma nižšími, 55 m vysokými, v půdoryse půlkruhovými budovami. Věž, vyprojektovaná belgickou architektonickou kanceláří Jaspers Eyers & Partners, je svým zvláštním tvarem velmi nápadná. Podlaží mají elipsovitý půdorys, jehož rozměry se v patrech mění. Hrubá stavba je vysoká 188 m a teprve s nasazenou spirálou, podle které se celý komplex nazývá Spire, dosáhne budova své finální výšky.

TEXT + FOTO: PERI

Článek byl uveřejněn v časopisu Realizace staveb.