Partneři sekce:
Dešťová voda, způsob odvedení a vliv na řešení stavby

Dešťová voda, způsob odvedení a vliv na řešení stavby

Stokové sítě sídelních útvarů byly zřizovány jako jednotné soustavy. Jejich stavba postupovala od nejnižšího místa sídla u vodoteče. Kmenové stoky většiny sídelních útvarů jsou přetížené. Současně s novou výstavbou se zhoršuje přirozené vsakování vody do podloží, srážky rychle odtékají a v oblasti klesá hladina podpovrchové vody.

ISH 2009: Řešení ekologického využívání vody a energií

ISH 2009: Řešení ekologického využívání vody a energií

To, jak se dají ekologicky a současně i úsporně využívat v budovách tak cenné zdroje, jako jsou voda a energie, prezentuje průmysl od 10. do 14. března 2009 ve Frankfurtu nad Mohanem na ISH, vedoucím světovém veletrhu, který se specializuje na svět koupelen, stavební techniku a zařízení budov, energii, klimatizaci a obnovitelné energie.

Materiály vodovodů uvnitř budov

Materiály vodovodů uvnitř budov

Na vodovody uvnitř budov se používají různé druhy potrubí. Kromě nejrozšířenějšího kovového potrubí z ocelových pozinkovaných trubek jsou úspěšně instalována měděná potrubí, potrubí z plastů a v poslední době také vícevrstvá potrubí.

Odvodnění zařizovacích předmětů umístěných pod hladinou vzduté vody ve stokách

Odvodnění zařizovacích předmětů umístěných pod hladinou vzduté vody ve stokách

Podle ustanovení norem nesmějí zařízení, která se nacházejí pod hladinou zpětného vzdutí ve stokové síti, umožňovat zaplavení objektu vzdutou vodou. Ohrožené prostory a zařízení se musejí chránit technickým opatřením podle EN 12056 Vnitřní kanalizace – Gravitační systémy (1): „Kanalizačním potrubím chráněným proti zpětnému vzdutí se nesmí odvádět odpadní voda z ploch, zařizovacích předmětů a zařízení, která jsou nad nejvyšší hladinou zpětného vzdutí ve stokové síti.“

Rekonstrukce rozvodů plynu v panelových domech

Rekonstrukce rozvodů plynu v panelových domech

Rekonstrukci rozvodů plynu v panelových domech lze v současnosti realizovat z měděných potrubních materiálů. Výhodou je hlavně to, že měděné potrubí se dá velmi dobře zpracovat, má dlouhou životnost a k jeho spojování lze využít rychle zhotovitelné lisované spoje, které splňují požadavek vysoké požární odolnosti. Spokojenost projevují i obyvatelé bytů v panelových domech, protože tato technologie je velmi rychlá a nezpůsobuje v bytovém prostředí žádné znečištění, prašnost nebo zadýmení prostorů.