Univerzální sofistikované systémy vytápění
Galerie(1)

Univerzální sofistikované systémy vytápění

Nové systémy vytápění se pyšní vylepšenými technickými vlastnostmi, kvalitním designem, nápaditými tvary a úspornými režimy. Jsou příležitostí pro soukromé i veřejné investory. Potvrzuje to v rozhovoru Martin Kniha, ředitel společnosti Licon Heat, s. r. o., a předesílá, že odpověď na všechny otázky se skrývá v ekonomice provozu.


Velmi často se hovoří o takzvaných inteligentních budovách či o digitálních domech, kde je třeba vytvořit takový systém vytápění, který je v souladu s ostatními, zpravidla digitálními systémy v domě. Setkáváte se s podobnými projekty?
Nároky na vybavení obydlí rok od roku rostou a systémy vytápění se přizpůsobují sofistikovaným domácím spotřebičům, kopírují trendy nových informačních technologií. Systémy vytápění lze řídit z jednoho centra, spouštět je počítačem či mobilním telefonem, lze vytápět, chladit, ohřívat i ochla­zovat.

Celkový vývoj se však řídí poptávkou na trhu, nikoli záležitostmi jedinců. Pro nás budou i nadále prvotní požadavky zákazníků na rostoucí kvalitu stávajících výrobků, teprve pak přijdou na řadu sofistikované systémy digitálních domů. V každém případě je tady kolektiv výzkumníků a praktiků, kteří řeší obdobné vize i požadavky na kvalitu zpracování výrobků. A netýká se to jen samotných výrobků, ale například i jejich balení. Nesporná výhoda je v naší flexibilitě, jsme schopni ve velmi krátké době zarea­govat a vyvíjet nové výrobky.

Co je podle vás největší problém u takovýchto typů staveb z hlediska jejich vytápění?

V oboru technického zabezpečení budov platí jednoduchá zásada: nevěřit firmám, které slibují vzdušné zámky a delší záruku, než je jejich existence na trhu. Informace o výrobci by měly být součástí dobrého rozhodnutí.

Dobře, zůstaňme tedy při zemi a pokusme se uvažovat o běžném panelovém bytě. Jaké máme možnosti vytápění a co je podle vašeho názoru energeticky úspornější?
Kromě běžných lidových kritérií – líbí, nelíbí – je třeba hledat odpověď hlavně v ekonomice provozu. Bydlení v panelovém bytě už dávno nepatří k nejlevnějším, a tak lidé vítají každou změnu, která pomůže daný stav změnit. Vysloužilé radiátory mění za konvektory.

Je to správné řešení?
Nelze odpovědět jednoznačně. Vždy záleží na mnoha faktorech – velikost vytápěného bytu, cena prací za výměnu vysloužilých radiátorů a namontování konvektorů, představy a schopnosti užívat racionálně nové zařízení a celá řada dalších proměnných, které by vydaly na několik stran časopisu. V zásadě je ale třeba říci, že konvektory plně odpovídají nárokům na moderní bydlení a lze s nimi při správné manipulaci ušetřit.

Vzhledem k nízkému množství vody v konvektorech je totiž jejich ohřátí mnohem rychlejší než u radiátorů a požadované teploty v místnosti se dosáhne rychleji. Vodní objem otopných těles určuje, kolik vody celkem bude kotel ohřívat. Voda je obsažena pouze v trubkách tělesa výměníku, nikoli v celé ploše, jako je tomu u klasických radiátorů.

Pro představu: v našem nástěnném otopném tělese OK 200/60/15, kde uváděná čísla představují rozměry radiátoru v centimetrech, jsou pouze 2,92 litru vody, a přesto umí toto těleso vytopit místnost o ploše zhruba 6 × 6 metrů. Instalace konvektorů do celého domu umožňuje mít v systému vytápění velmi málo vody s efektem úspory při jejím ohřevu na požadovanou teplotu.

Princip sdílení tepla je známý hlavně z dob akumulačních kamen. Tehdy byl dokonce chválen i lékaři. Platí tato privilegia i u konvektorů?
Určitě. Konvektory pracují na principu sdílení tepla, využívají k předávání tepla do okolí proudění vzduchu. Teplý, ohřátý vzduch stoupá vzhůru, na jeho místo se tlačí studený od podlahy. Tím nastává takzvaný komínový efekt neboli konvekční proudění teplého vzduchu v otopném tělese. Odtud odborný název konvektor. Vzniklá cirkulace zajišťuje minimální teplotní rozdíly v celém prostoru. V místnosti je tak příjemnější, přirozenější, a hlavně zdravotně nezávadné klima.

Systém velmi rychle reagu­je na změny, teplo je dodáváno, pouze pokud je to nutné, takže vnitřní klima zůstává konstantní. Předností konvektorů je rovněž jejich nízká povrchová teplota – díky způsobu sdílení tepla do místnosti se přední desky ohřejí na maximální teplotu 40 °C, a to i při teplotě vody 90 °C. To je velká výhoda nejen v domácnostech s dětmi, ale i tam, kde za bezpečnost návštěvníků odpovídáme a přitom nejsme schopni chování přímo ovlivnit – například ve školách, školkách a nemocnicích.

Oblíbené bývá také podlahové vytápění – buď podlahovými rozvody teplé vody, nebo systémem přímotopných elektrických kabelů. Jaké jsou výhody podlahového vytápění konvektory?
Konvektory mají přirozeně mnoho podob a mohou být i podlahové. Výhodou je nízká hmotnost tělesa daná konstrukcí, bez obav je lze zapouštět do podlahy i zavěšovat na stěny ze sádrokartonu; plášť může tvořit třeba keramická kachle. Velmi snadná je manipulace při přepravě i při montáži.

V poslední době máme zkušenosti i s podlahovými konvektory s dochlazující funkcí, kde jsme reagovali na požadavky zákazníků. Podlahový konvektor v sobě kombinuje vysoký topný výkon s možností komfortního dochlazování místností s většími prosklenými plochami, kde lze očekávat vyšší teplotu, například v letním období. Zásadní změna složení výměníku a kombinace nerezového a ocelového plechu v konstrukci vany konvektoru zaručují vysokou funkčnost i dlouhou životnost. Vhodné jsou hlavně v místech, kde nelze umístit vyšší tělesa – u francouzských oken, u vstupů do hal, zimních zahrad, ale i v autosalonech či v galeriích.

Díky různobarevným krycím mřížkám lze přizpůsobit topení každému interiéru. Předání tepla do místnosti se děje ve výměníku tepla (registru), který je tvořen měděnou trubkou s mechanicky připevněnými hliníkovými lamelami. Prouděním teplé vody výměníkem se ohřeje trubka, ta předává teplo lamelám a ty ohřívají již popsaným prouděním okolní vzduch. Hlavní novinkou je unikátní horizontální zvlnění povrchu lamely kolmé ke směru proudění vzduchu, jež má za následek lepší předávání tepla do místnosti – vzduch je při průchodu výměníkem více nucen k turbulenci.

Rozhovor připravil Vlastimil Růžička
Foto: Licon Heat