Plošné vytápění 01

Plošné vytápění a chlazení pro moderní budovy

Partneři sekce:

Plošné vytápění a chlazení, tedy podlahové, stropní a stěnové, se stále více dostává do popředí zájmu. Důvody jsou zřejmé – z hlediska vytápění jde o neustále se zlepšující tepelně technické parametry objektů, které mají za následek snižování potřebného otopného výkonu, a proto zcela dostačuje i nízkoteplotní systém.

V souvislosti s chlazením se v posledních letech reaguje zejména na klimatické změny, které stojí za výrazným nárůstem teploty vnitřního vzduchu i ve velmi dobře zaizolovaných budovách. Sálavé plošné chlazení navíc disponuje mnoha výhodami, které v porovnání s klasickými systémy klimatizace hovoří v jeho prospěch.

Plošné podlahové vytápění

Stručně řečeno: pro vytápění je nejlepší volit podlahovou variantu. Díky vysokému podílu energie sálání plošných otopných systémů se pocit tepelné pohody dostavuje při nižší teplotě, než je tomu u klasických radiátorů, a teplotu vzduchu v místnosti je tak možné snížit o 1 až 2 °C, což v praxi znamená snížit náklady na vytápění o 6, resp. 12 %.

Teplota otopné vody musí být u podlahového vytápění mnohem nižší než teplota vody v klasických radiátorech, proto je ideální jako zdroj volit kondenzační plynové kotle, tepelná čerpadla, popřípadě tepelný solární systém.

Za velkou výhodu lze označit pouze minimální proudění vzduchu, a tím pádem minimální víření a sníženou cirkulaci prachu. V neposlední řadě podlahové vytápění umožňuje plošné vytápění i volné architektonické ztvárnění prostoru, které není limitované umístěním topných těles.

Plošné vytápění 02
Plošné vytápění 02 |

Suchý, nebo mokrý systém pokládky?

Pokládka podlahového vytápění je možná jak suchým, tak mokrým způsobem. Suchý systém se obecně vyznačuje nízkou stavební výškou, minimálním zatížením nosné konstrukce a možností okamžitého zátopu po instalaci, protože odpadá zrání betonu.

Suchý systém pokládky lze uplatnit mimo jiné u stropů z masivního dřeva a dřevěných trámů. Při mokrém způsobu pokládky se nabízí řada systémů k uchycení otopných trubek – zajímavou variantou je systém suchého zipu RAUTHERM Speed, který přináší rychlou a snadnou montáž, kterou zvládne jeden člověk bez nářadí.

Ohebná trubka s navinutým suchým zipem umožňuje flexibilní výběr směru pokládky trubek i jednoduchou korekci jejich polohy v nopové desce Varionova.

Otopná soustava je po položení podlahového vytápění zalita betonovou mazaninou, před uvedením místnosti do provozu je tedy třeba vyčkat na vytvrzení vrstvy a aplikaci pochozí skladby. Největším rozdílem mezi suchým a mokrým systémem je teplota přiváděné vody – pro suchou pokládku se pohybuje mezi 40 až 70 °C, pro mokrou pokládku mezi 35 až 55 °C.

Plošné chlazení ideálně na stropě

Sálavé plošné chlazení je nejlepší umisťovat na stropní konstrukce. Není tak agresivní jako klasická klimatizace, protože nevysušuje, nevíří prach a nevytváří tak pocit „průvanu“.

Protože je třeba vyhnout se na ochlazovaných plochách dosažení teploty rosného bodu (aby nedocházelo ke kondenzaci vlhkosti), je nutné navrhovat chladicí strop s odstupem + 2 K od teploty rosného bodu. Při uložení stropního vytápění/chlazení je možné volit jak mokrou, tak suchou variantu.

Při mokrém uložení dochází po ukotvení trubek na nosnou stropní konstrukci rovnou k aplikaci omítkového systému – u vápenocementových a cementových omítek ve dvou vrstvách, při které se nad rovinu trubek umisťuje výztužná síťka pro zesílení omítky, v případě omítek sádrových ve vrstvě jedné.

Tloušťka omítkové vrstvy pak dosahuje od 10 do 25 mm, podle velikosti otopných trubek. Suché uložení je ideální pro stropy snížené o sádrokartonové podhledy.

Trubky mohou být buď zapuštěné přímo do sádrokartonových desek, popřípadě uloženy kontaktně na podpůrnou konstrukci tak, aby se těsně dotýkaly tepelně vodivé desky. Tento způsob instalace je ideální pro administrativní budovy, kde najdou své uplatnění i akustické chladicí stropy s děrovanými sádrokartonovými deskami.

Plošné vytápění 03

Spolehlivost systému a chytrý návrh jsou základní kameny úspěšné realizace

Plošné vytápění a chlazení se jednoduše těší stále větší oblibě. V ideálním případě je dobré kombinovat obě varianty tak, jak bylo naznačeno výše, samozřejmě je ale možné systém sloučit do jednoho. Stropní vytápění využívá benefitu maximálního využití plochy a neomezuje v použití podlahové krytiny.

Nepřehlédněte: Vše o podlahovém vytápění – systémy, konstrukce, výhody

Výhodná je i stěnová varianta, ta je ale často omezena rozmístěním nábytku. Důležité je při výběru vhodného systému plošného vytápění/chlazení hledět na kvalitu a ověřenou funkčnost celého systému i jednotlivých komponent, ale také klást důraz na chytrost a funkčnost návrhu.

Na materiálu záleží
Systém plošného vytápění a chlazení REHAU je tvořený trubkami RAUTHERM S z materiálu PE-Xa (zesítěný PE), který má vynikající pevnost i při vyšších teplotách (až do 110 °C), je odolný proti vzniku napěťových trhlin, tvarově stabilní, má vynikající odolnost proti stárnutí následkem tepla, velmi dobrou rázovou a vrubovou houževnatost až pod –50 °C a vysokou pevnost proti oděru, což je důležité při realizaci systému na staveništi. Vysoce flexibilní systém navíc vyniká rychlou a jednoduchou tvorbou spoje pomocí násuvné objímky (díky paměťovému efektu je za studena rozšířená trubka nasazena na příslušný fitink a následně slisována s násuvnou objímkou), který je nerozebíratelný, a tím pádem je možné ho umístit i přímo pod omítku nebo do betonové mazaniny.
Zpracováno z podkladů Rehau.
Foto: Rehau

Článek byl uveřejněn v časopisu TZB Haustechnik 2/2019.