Partneři sekce:
  • P.M.H. Invest & Trade

Elektrické sálavé vytápění rodinných domů po roce 2020

Ecofloor kitchen

Není žádnou novinkou, že od ledna 2020 musí všechny novostavby splňovat podmínky pro zařazení do kategorie tzv. budov s téměř nulovou spotřebou energie (nZEB – z anglického Nearly Zero Energy Building). Elektrické sálavé vytápění je samozřejmě na tento přechod připraveno.

Je smutnou skutečností, že parametr neobnovitelné primární energie (NPE) nemá s vlastnostmi konkrétního objektu nic společného. V rámci EU byly pro jednotlivé zdroje (paliva) stanoveny koeficienty, které přepočítají, kolik primární (prvotní) energie bude spotřebováno, aby byly pokryty dílčí spotřeby.

Elektrická energie je doposud u nás hodnocena jako nejméně efektivní zdroj – a to všeobecně, nejen pro vytápění. Energie použité v hodnoceném objektu proto mají zásadní vliv na celkové zatřídění objektu a lidé v oboru už ví, že díky tomu vycházejí objekty s elektrickým vytápěním, navzdory nejnižší celkové spotřebě energie, nejhůře.

Na druhé straně platí, že výstavba domů s téměř nulovou spotřebou vyžaduje i výrobu významného podílu energie z vlastních obnovitelných zdrojů. Cena fotovoltaických článků a baterií v posledních letech klesá a dosavadní penalizace elektrické energie formou výše uvedeného koeficientu NPE významně slábne.

Dobrou zprávou pro zájemce o elektrické vytápění rodinných domů je i skutečnost, že od ledna 2020 bude faktor NPE pro elektřinu snížen na hodnotu 2,6. Tato skutečnost výrazně zjednodušuje uplatnění elektrického sálavého vytápění.

Rodinný dům KUBIS 74 od RD Rýmařov
Rodinný dům KUBIS 74 od RD Rýmařov |

Nová studie UCEEB ukazuje budoucnost elektrického vytápění

Díky kontroverznímu faktoru NPE se nad elektrickým vytápěním rodinných domů po roce 2020 vznášel jistý otazník. Také proto se společnost Fenix obrátila na Univerzitní centrum energeticky efektivních budov (UCEEB) při ČVUT v Praze a požádala o zpracování studie, hodnotící dopad požadavků vyhlášky 78/2013 Sb. na modelový objekt rodinného domu Kubis 74 od společnosti RD Rýmařov po roce 2020.

SROVNÁVANÉ TECHNICKÉ VARIANTY PRO DODÁVKU TEPLA

  • elektrické přímotopné vytápění a střešní FVE (EE),
  • teplovodní systém s kondenzačním plynovým kotlem (ZP),
  • teplovodní systém s kotlem na hnědé uhlí a automatickou dodávkou paliva (HU),
  • teplovodní systém s tepelným čerpadlem vzduch/voda (TČ A/W).

Hned první tabulka této studie ukazuje, jak sporná je samotná metodika posuzování budov ve standardu nZEB. Dle aktuální podoby vyhlášky totiž modelový objekt splní kritéria pro zařazení mezi nZEB nejen s plynovým kondenzačním kotlem, ale dokonce i s kotlem na pevná paliva, aniž by zde byl instalován jakýkoliv OZE.

Přitom hlavním účelem směrnice EU, ke které vznikla prováděcí vyhláška 78/2013 Sb., bylo právě zvýšení podílu OZE, a to zejména u novostaveb. Druhou částí studie bylo najít pro dům s elektrickým vytápěním vhodnou kombinaci OZE, která povede ke splnění legislativních požadavků na nZEB.

Nenechte si ujít: Elektrické vytápění v starších bytech – co s tím?

Dle potřeb se do výpočtu měla zahrnout střešní FVE, teplovzdušný krb a/nebo (multi)splitová klimatizační jednotka. Protože z aktuálně dostupných informací vyplývá, že minimálně koeficient NPE pro EE by měl být s platností od 1. 1. 2020 snížen na 2,6, byl modelový výpočet proveden pro tuto hodnotu.

Tab. 1 Legislativní požadavky na referenční budovu ve standardu nZEB (pro RD Kubis 74) a výsledky pro vybraná technická řešení dodávek tepla – základní výpočet bez instalace dodatečných OZE pro faktor NPE (fNPE) pro EE = 3

Tab. 2 Modelový výpočet pro RD Kubis 74 – nezbytný podíl OZE pro elektrické vytápění při faktoru NPE pro EE = 2,6

Závěr

Studie prokázala, že i po roce 2020 lze s elektrickým vytápěním splnit kritéria kladená platnou legislativou. Objektivně bude vyžadován vyšší podíl OZE – např. instalace střešní FVE; na druhou stranu lze dnes už i na tyto systémy využít některou ze státních dotací. V kombinaci s bateriovým úložištěm se výhody takto vytápěného domu ještě výrazně navýší.

Ing. Peter Šovčík
Autor pracuje jako externí konzultant společnosti Fenix Trading.
Foto: archiv autora

Článek byl uveřejněn v časopisu TZB Haustechnik 3/2019.

RubrikyVytápění