Dotace na zateplení a pasivní domy

Dotace na zateplení a pasivní domy

Od dubna 2009 bude poprvé v historii Česka možné získat pro domácnosti dotaci na ener­geticky úsporné rekonstrukce či pasivní domy. „Na dnes vyhlašovaný program podpor výměny vytápění naváže od dubna rozsahem unikátní dotační program pro domácnosti, pro který bude již letos k dispozici téměř 10 miliard korun. Bude zaměřený jak na obnovitelné zdroje, tak na ener­getické úspory při rekonstrukcích, ale i v novostavbách,“ říká vicepremiér Martin Bursík.

V rámci nového a podstatně rozšířeného programu dotací bude podporováno kvalitní zateplování rodinných domů, kvalitní zateplování nepane­lových bytových domů (zateplování panelových domů podporují již programy Mini­sterstva pro místní rozvoj), náhrada neekologického vytápění za nízkoemisní kotle na biomasu a účinná tepelná čerpadla, instalace těchto zdrojů do nízkoenergetických novostaveb a nová výstavba v pasivním standardu.

Celkově bude moci z chystaného dotačního programu v následujících letech čerpat cca 250 000 domácností až 20 miliard korun. Zdrojem financování programu jsou výnosy z prodeje emisních povolenek. O dotaace z nového programu nebude možno žádat zpětně na akce zreali­zované před jeho vyhlášením. Podrobné podmínky programu budou k dispozici v březnu. Podmínky programu v oblasti obnovitelných zdrojů navážou na již vyhlášený Státní program na podporu úspor energie a obnovitelných zdrojů energie pro rok 2009.

Zdroj: SFŽP