REHAU AWADUKT THERMO

REHAU technologie zlepšuje vnitřní prostředí objektů

Velkým tématem v hlavách projektantů je zdravé bydlení a nízká energetická náročnost bydlení. Zejména u nízkoenergetických a pasivních domů se čím dál více prosazuje kontrolované větrání, jež má zabezpečit zdravé vnitřní prostředí v interiéru.

Společnost REHAU, která se problematice energetických úspor věnuje ve všech svých komoditách, nabízí vylepšení řízeného větrání s pomocí jednoduché, ale velmi účinné technologie zemního tepelného výměníku AWADUKT THERMO.

REHAU AWADUKT THERMO je zařízení, které využívá schopnosti akumulovat energii země a předávat ji nasávanému venkovnímu vzduchu, který následně proudí a je rozváděn speciálním potrubím do objektu. Pokud je venku zima, pak jej teplo ze země předehřívá, a pokud je venku horko, naopak jej ochladí. Čistotu vzduchu zajistí jednak vstupní hrubý a jemný filtr pylový, a jednak speciální potrubí REHAU z polypropylenu opatřeného antimikrobiální úpravou vnitřního povrchu (s příměsí stříbra). Dovnitř objektu se tak dostane předpřipravený, navíc hygienicky čistý a čerstvý vzduch.

Systém zemního tepelného výměníku ­REHAU AWADUKT THERMO má své nesporné výhody v podobě čistého vzduchu, proto je velmi vhodný pro alergiky a astmatiky, ale i ve formě energetických úspor, neboť vylepšuje energetickou bilanci objektu a šetří náklady na vytápění.

Zdroj: Rehau