Jak zabránit poškození ventilátoru? Řešením je řada RadiPac s automatickou detekcí resonance

Radiální ventilátory se v současné době používají v široké škále aplikací. V závislosti na tom, kde jsou instalovány, se mohou v nepředvídaném rychlostním rozsahu vyskytovat rezonance se zvýšenou rychlostí vibrací.

Pokud je ventilátor často provozován v těchto kritických rozmezích, může dojít k poškození ložiskového systému motoru, což může vést k předčasnému selhání ventilátoru. Přestože jsou tyto vibrace pro operátora systému měřitelné, není snadné je zastavit. Automatická detekce rezonance nabízí řešení. Brání provozu při kritických otáčkách, čímž zvyšuje životnost a provozní spolehlivost ventilátorů.

Zdroj: ebm-papst

RadiPac zvládne kritický rozsah otáček přeskočit

Přestože lze vibrace měřit, není snadné je zastavit. Specialista na motory a ventilátory ebm-papst nyní řeší tento problém prostřednictvím radiálních ventilátorů řady RadiPac s automatickou detekcí rezonance: při dodání má každý radiální ventilátor RadiPac svou vlastní rezonanční charakteristiku, vyvolanou například nevyhnutelnou zbytkovou nerovnováhou.

Je-li poté ventilátor instalován ve větrací jednotce, může dojít k posunu rezonančního frekvenčního rozsahu a/nebo zvýšení rychlosti vibrací na nepřípustné hodnoty. Integrované vibrační senzory detekují rezonance a software zabraňuje provozu ve zjištěných kritických rozsazích.

Pokud je v určitých oblastech zjištěna nadměrná rychlost vibrací, řídicí software se po aktivaci zákazníkem sám upraví tak, aby tyto rozsahy rychlostí byly v budoucnu „překročeny“. Obsluha může kdykoli upravit nastavení software ručně, má tedy vždy plnou kontrolu.

Ochrana během provozu

Rychlost vibrací se však může během provozu také zvýšit, například v důsledku usazování nečistot na oběžném kole, což má za následek další nevyváženost. V tomto případě software vydá automatické varování. Operátor může nyní zkontrolovat systém, zda neobsahuje další nevyváženosti, a může provést příslušná nápravná opratření (např. čištění a/nebo nové spuštění).

Vibrace, které jsou způsobeny poblíž instalovaným zařízením, např. z vadných kompresorů, lze detekovat, ale nelze se jim vyhnout. V tomto případě může operátor zahájit vhodná opatření (obr. 5).

Energeticky úsporné, tiché a přizpůsobivé

Hnací silou radiálních ventilátorů RadiPac jsou vysoce účinné motory GreenTech EC v rozsahu výkonosti od 500 W do 8 kW s konfigurovatelným ovládacím rozhraním pro analogové a digitální signály, které lze individuálně přizpůsobit, a také se sériovým rozhraním MODBUS RTU. To umožňuje načítat a digitálně zpracovávat například provozní data, jako je rychlost, spotřeba energie nebo provozní doba.

Oběžné kolo hraje významnou roli při dosahování vysokých úrovní účinnosti. Byl použit kompozitní materiál vyztužený skelnými vlákny, umožňující složitý tvar pěti 3D lopatek. Optimalizované vedení lopatek dosahuje vysoké účinnosti a ventilátory pracují extrémně tiše.

O společnosti ebm-papst

Skupina ebm-papst, rodinná firma se sídlem v německém Mulfingenu, je lídrem na světovém trhu ventilátorů a pohonů. Společnost byla založena v roce 1963, stala se lídrem v oblasti motorových technologií, elektroniky a aerodynamiky a průběžně nastavuje mezinárodní tržní standardy. S více než 20 000 produkty nabízí ebm-papst přizpůsobená, energeticky účinná a inteligentní řešení pro prakticky jakékoli požadavky na ventilaci a pohon.

Ve fiskálním roce 2021/22 dosáhl “skrytý šampión” obratu 2288 miliardy EUR.  Skupina zaměstnává zhruba 15 000 lidí ve 29 výrobních závodech  a v 51 obchodních zastoupeních po celém světě. Společnost ebm-papst svými řešeními pro ventilátory a pohony definuje a nastavuje benchmark prakticky ve všech průmyslových odvětvích, jako je ventilace, klimatizace a chlazení, vytápění, automobilový průmysl, IT, strojírenství, stravování a domácí spotřebiče, intralogistika a lékařské inženýrství.

Zdroj: ebm-papst

Zdroj:  PR článek společnosti ebm-papst