Moderní, energeticky úsporné a hygienické větrání – nucené větrání pomocí rekuperační jednotky

Moderní, energeticky úsporné a hygienické větrání – nucené větrání pomocí rekuperační jednotky

Partneři sekce:

V současnosti se v našem stavebnictví stále více prosazují tzv. nízkoenergetické nebo pasivní domy. Tyto stavby jsou projektovány tak, aby nedocházelo ke zbytečným únikům energií, a tím se stávají takřka vzduchotěsnými. Na jedné straně získáme úsporu za energii, ale na straně druhé, díky kvalitní izolaci těsnících oken a dveří, zamezujeme přívodu čerstvého vzduchu infiltrací. V místnostech tak vznikají plísně a snadněji se množí mikroorganismy, bakterie a viry, které mohou způsobovat vážné zdravotní problémy.

Nejjednodušší způsob, jak se těmto problémům vyhnout, je větrání otevíráním oken či mikroventilace. Tento způsob provětrávání je však neekonomický a mnohdy i neúčinný. Modernější, energeticky úsporné a hygienické větrání je nucené větrání pomocí rekuperační jednotky.

Rekuperace je způsob efektivního využití tepelné energie zpětným získáváním tepla (dále již ZZT) přes stěnu výměníku. Rekuperační jednotka se skládá z přívodního a odvodního ventilátoru, filtru vzduchu, rekuperačního výměníku, ohřívače pro dosažení teplotního komfortu a chladiče pro komfort v letním období. Studený (čerstvý) venkovní vzduch je pomocí přívodního ventilátoru nasáván přes filtr vzduchu do rekuperátoru, kde je předehříván teplým (znehodnoceným) vzduchem, který je odváděn ven z větraného prostoru. To vede ke snížení tepelné energie, potřebné k dohřátí přívodního vzduchu na požadovanou teplotu. Zásadní vliv na dosažení požadované teploty přívodního vzduchu má samotná regulace a umístění teplotních čidel.

Typy výměníků
V praxi se nejčastěji setkáváme se dvěma typy rekuperačních výměníku u jednotek pro ZZT: deskovými a rotačními

1) Deskové rekuperační výměníky
– jsou velmi rozšířené především v zařízeních s menším průtokem vzduchu. Vhodné jsou pro domácnosti a menší provozovny. Proud odváděného vzduchu prochází výměníkem a od proudu přiváděného vzduchu je oddělen teplosměnnou plochou (hliník, plast, nerez). V zásadě máme dva druhy deskových výměníků: křížový a protiproudý. Tepelná účinnost těchto výměníků je mezi 40–60% u křížového a 80-95% u výměníku protiproudého. Jednotky pro domácnost jsou proto nejčastěji vybaveny výměníkem protiproudým.

2) Rotační regenerační výměníky, kde se teplo z odpadního vzduchu předá do akumulační hmoty a z ní do vzduchu přiváděného. V tomto případě se kromě tepla citelného, předá i teplo vázané ve formě vlhkosti a vodní páry. Tepelná účinnost rotačního výměníku je 60–80% a vlhkostní účinnost do 20%.

Použití rekuperace
Rekuperaci je možné využít prakticky ve všech typech objektů při hygienicky nutném větrání, a to od rodinných a bytových domů až po průmyslové stavby. Rekuperační jednotky nejsou zdaleka tak náročné na prostor, jak by se mohlo zprvu zdát. Jednotku pro běžný výkon potřebný pro provětrání bytu či rodinného domu (cca 300 m3/h) lze umístit například pod strop nebo na stěnu. Pravidelné kontroly, údržba filtrů a deskového výměníku zajistí komfortní a hygienický provoz s maximální účinností zpětného získávání tepla. S ohledem na úsporu za vytápění a současné zajištění zdravého mikroklimatu v prostorách představují rekuperační jednotky jeden z nejvýhodnějších způsobů větrání a vytápění objektu.

Společnost ELEKTRODESIGN ventilátory, spol. s r.o. nabízí široký sortiment rekuperačních jednotek vhodných do rodinných i bytových domů, ale též do průmyslových staveb.

Rekuperační jednotka ECOROOM  – jednotka určená k odvìtrání jednotlivých místností  

www.youtube.com/watch?v=fLH1Q7t6BGw

Rekuperační jednotka EHR 140 Akor
Nucené větrání pomocí rekuperační jednotky - EHR 150 EkonoventX
Rekuperační jednotka EHR 150 Ekonovent® Rekuperační jednotka EHR 225 Ekonovent® – Registrována v programu Nová zelená úsporám, SVT4671 nyní za akční cenu 19.900,-

Rekuperační jednotka EHR 280 Akor  – Registrována v programu Nová zelená úsporám, SVT2702

Rekuperační jednotka EHR 325 Ekonovent® – Registrována v programu Nová zelená úsporám, SVT1883
Rekuperační jednotka IDEO 325 ECOWATT Rekuperační jednotka DOMEO

Průmyslové rekuperační jednotky

ELEKTRODESIGN ventilátory spol. s r.o.
Sídlo: Boleslavova 15, 140 00 Praha 4, Tel.: 241 00 10 10-11, fax: 241 00 10 90
Centrální sklad: Boleslavská 1420, 250 01 Stará Boleslav, Tel.: 326 90 90 20,30, Fax: 326 90 90 90

www.elektrodesign.cz
e-mail: elektrodesign@elektrodesign.cz

Zdroj: PR článek společnosti ELEKTRODESIGN ventilátory spol. s r.o.