Komplexní zařízení pro rodinné domy vyhovuje požadavkům nového energetického hodnocení budov

Stále přísnější požadavky na energetické vlastnosti domu přinášejí celou řadu nových výzev, se kterými přicházejí do styku téměř všechny subjekty vstupující do procesu výstavby nového domu.

Čím dál více je uplatňován přístup tzv. integrovaného návrhu budov s velkým důrazem nejen na použité technologie, ale také na stavební a architektonickou stránku. Naštěstí dnes již existuje zařízení, které integruje všechny vyžadované systémy do jednoho.

Zdroj: Stiebel Eltron

LWZ CS Premium od společnosti Stiebel Eltron kombinuje vytápění, ohřev teplé vody, chlazení a větrání s rekuperací v jednom zařízení, a navíc používá obnovitelnou energii z venkovního vzduchu. Jednotlivé funkční celky zařízení jsou tvořeny zásobníkovou částí se zásobníkem teplé vody na mytí o objemu 235 litrů a funkčním modulem, který obsahuje centrální větrací jednotku s rekuperací o maximálním vzduchovém výkonu 300 m3/h a tepelné čerpadlo vzduch-voda s invertorovým kompresorem s plynulým řízením otáček a také s možností reverzibilního chodu pro chlazení.

Zdroj: Stiebel Eltron

Zařízení dále obsahuje oběhové čerpadlo do otopné soustavy, expanzní nádoby, elektrokotel, a kromě jiného i plnohodnotnou regulaci všech jeho částí.