Partneři sekce:
  • Stavmat
  • REHAU

Jaké jsou změny v energetické klasifikaci vzduchových filtrů?

Jaké jsou změny v energetické klasifikaci vzduchových filtrů?

Primární funkcí vzduchového filtru je částicová, případně molekulární filtrace, přičemž filtry jsou klasifikovány podle své účinnosti na základě EN 779-2012 do jednotlivých filtračních tříd. V kontextu snižování spotřeby energie a důrazu na snižování emisí CO2  se však do popředí dostává i energetická klasifikace vzduchových filtrů.

Z celkové energetické spotřeby budov jde až 50 % na vytápění, chlazení a ventilaci. Až 30 % z celkové energetické spotřeby vzduchotechnické jednotky tvoří přitom právě filtry.

Energetická účinnost filtru

Pro zviditelnění energetické náročnosti filtrů ve vzduchotechnických zařízeních a zjednodušení výběru pro uživatele byla zavedena stupnice energetické účinnosti.
Energetickou spotřebu filtru determinuje průtok vzduchu, doba provozu vzduchotechnické jednotky, účinnost ventilátoru a průměrná tlaková ztráta.

Vyjadřuje ji vztah:

W – spotřeba energie (kWh/rok)
qV – průtok vzduchu (m3/s)
Δp – tlaková ztráta (Pa)
t – doba provozu zařízení (h/rok)
η – účinnost ventilátoru

Během provozu filtru ve vzduchotechnické jednotce stoupá v čase tlaková ztráta filtru. Pro zabezpečení konstantního průtoku vzduchu VZT jednotkou zvyšuje ventilátor se stou­pající tlakovou ztrátou otáčky, čímž zvyšuje i energetickou spotřebu vzduchotechnické jednotky. Optimalizováním tlakové ztráty filtrů tak lze výrazně redukovat celkové náklady na spotřebu celé vzduchotechnické jednotky.

Nová energetická klasifikace filtrů

Od 1. ledna 2015 vstoupila v platnost nová energetická klasifikace filtrů. Byl inovován i vizuál energetického štítku, který má nové barevné rozlišení energetických tříd (obrázek). V souvislosti s novou klasifikací byla zároveň zpřísněna kritéria pro zařazení filtrů do jednotlivých tříd. Porovnání jednotlivých filtračních tříd je v tab. 1 a tab. 2. V nové klasifikaci vypadla z hlediska energetické účinnosti třída G4 a výrazně se zpřísnila kritéria pro zařazení do jednotlivých kategorií. Zároveň přibyla energetická třída A+. Díky těmto novým kritériím se mnohé filtry v minulosti označované kategorií A přesunuly do kategorie B. Zpřísněná klasifikace je záměrně nastavena pro zvýšení inovačního potenciálu výrobců, aby se vedle účinné filtrace dosáhlo i výrazných úspor energie.

Pro porovnání: budova s potřebným průtokem vzduchu 68 000 m3/h s VZT jednotkami osazenými dvaceti filtry filtrační třídy F7 kategorie A+ s nominální velikostí 592 mm × 592 mm spotřebuje při nepřetržitém provozu během roku o 6 000 kWh méně ve srovnání s filtry energetické třídy B (ta byla podle loňské klasifikace vedena jako třída A). Nová klasifikace přináší uživateli snazší orientaci v široké nabídce na trhu a výrazné provozní úspory.

V rámci nové energetické klasifikace filtrů byl inovován také vizuál energetického štítku.

Eurovent

Výrobci, kteří se na celoevropském trhu angažují ve zdokonalování norem v oboru vytápění, větrání a klimatizace, jsou sdruženi v organizaci Eurovent (Eurovent Certification Company). Jde o nezávislou organizaci akreditovanou podle EN 45011/1998 pro certifikaci průmyslových produktů se specializací na produkty související s vytápěním, ventilací a klimatizací. Hodnota certifikátu Euroventu už v současnosti dosáhla globálního statusu a klienti na celém světě stále častěji vyžadují tento dokument.

Obrázek: Camfil
Text: Ing. František Bálint

Autor je obchodním manažerem pro Českou republiku, Maďarsko a Slovensko ve společnosti Camfil, s. r. o.

Článek byl uveřejněn v časopisu TZB HAUSTECHNIK.

Komentáře