Partneři sekce:
  • SCHELL
  • P.M.H. Invest & Trade s.r.o.

Společnost Philips je první firmou, která vybaví celou kancelářskou budovu osvětlením výhradně na bázi LED diod

Společnost Royal Philips Electronics (AEX: PHI, NYSE: PHG) oznámila, že vybaví vůbec první kancelářskou budovu na světě osvětlením výhradně na bázi systémů polovodičového osvětlení – LED diod. Kanceláře na pařížské adrese 100 Champs-Elysées Avenue patřící firmě Generali tak představují zásadní milník v historii osvětlení, neboť je to vůbec poprvé, kdy jde funkční osvětlení kancelářských prostor výhradně na bázi LED diod ruku v ruce s dekorativními a atmosféru vytvářejícími efekty, které rovněž vycházejí z technologie polovodičového osvětlení.

Na projektu pracoval architekt Anthony Béchu, který dostal od firmy Generali úkol vytvořit „progresivní okno do světa LED“. Osvětlovací systémy na bázi LED diod zlepšují duševní a fyzickou pohodu lidí a projektantům a designérům skýtají více flexibility z hlediska uspořádání otevřených prostor a designu/konstrukce stropů, neboť ti nejsou svazování orientací svítidel, až příliš často danou lineárními zářivkami. Vzhledem k extrémně dlouhé životnosti LED jsou rovněž výhodou minimální náklady na údržbu.

Veškeré kancelářské prostory jsou vybaveny funkčním osvětlením v podobě 422 svítidel zabudovaných do sníženého podhledu zavěšeného na roštech o rozměrech 600 x 600 mm. V závislosti na umístění v daném kancelářském prostoru je každé svítidlo je osazeno 16 nebo 12 vysoce výkonnými LED diodami (2,6 W). Tento systém ve výsledku vytváří průměrnou osvětlenost 300 luxů ve všech prostorách a 500 luxů na pracovních plochách. Společnost Philips věnovala zvláštní péči vývoji optiky. Na chodbách jsou umístěna zapuštěná svítidla SpotLed 3 K2, z nichž každé je osazeno 3 vysoce výkonnými LED diodami LUXEON. Řešení je v souladu s osvětlovacími normami pro spotřebu energie, úroveň osvětlení a vizuálního komfortu.

Pro vytvoření jedinečného výrazu budovy s navazností na atmosféru prostoru si firma Generali zvolila systém proměnlivých barevných efektů na bázi LED diod. Skleněná fasáda nejvyšších dvou podlaží je osvětlená, díky čemuž má image celé budovy vůči okolnímu světu podobu majáku svítícího do noci.

„Naše společnost ukazuje ostatním možnosti využití potenciálu LED diod při vytváření dekorativních a atmosféru umocňujících efektů a osvětlování velkých staveb pomocí dynamických barevných systémů polovodičového osvětlení“, říká Thierry Braunecker-Becker, generální ředitel společnosti Philips Lighting France.

„Předpokládáme, že díky vstupu LED diod do sféry celkového osvětlení poroste objem celosvětového trhu s LED svítidly o více než 30% ročně, z cca 700 milionů eur v loňském roce na 1,5 miliardy eur v roce 2010.“

Philips a systémy LED

Společnost Philips koupila v posledních letech několik společností s cílem posílit své postavení v oblasti polovodičového osvětlení. Nejprve to byla firma Lumileds, poté TIR a Color Kinetics, následovaly Partners in Lighting a Genlyte. Díky těmto akvizicím má dnes Philips kontrolu nad celým hodnotovým řetězcem polovodičového osvětlení a je vůdčím nositelem této nové technologie udávajícím tempo v rámci celého odvětví.

  

Zdroj: Royal Philips Electronics