Rozvody s lisovanými spoji
Galerie(3)

Rozvody s lisovanými spoji

Spoje rozvodů potrubí na vodu nebo na vytápění se realizují různými technologiemi. Jednotlivé díly potrubí se mohou spojovat lisováním, pájením, svařováním, lepením závitovými spoji nebo samosvornými spoji. Při použití jakékoli technologie však spoje musejí být vodotěsné a musejí mít požadovanou pevnost. Tento článek se bude věnovat jen jedné technologii – spojování potrubí lisováním, která se začala používat začátkem 60. let minulého století u kovových materiálů. Dnes se aplikuje i při spojování potrubních materiálů z plastů.

Lisovaný spoj

Lisovaný spoj vzniká plastickou deformací lisovací tvarovky a spojované trubky pomocí lisovacího zařízení. Toto zařízení je vybaveno speciálními lisovacími smyčkami nebo lisovacími čelistmi. Pro průměry do 35 mm se používají zpravidla lisovací čelisti, pro větší průměry (do 108 mm) se použí­vají lisovací smyčky. Zalisovaný spoj musí mít správnou geometrii, která se zabezpečí použitím vhodného lisovacího nářadí a pomůcek. Vytvořit správnou geometrii spoje lisováním je důležité z hlediska jeho bezpečnosti, spolehlivosti a funkčnosti. Spoj částí potrubí musí být vodotěsný a musí mít požadovanou pevnost.

Na parametry těchto vlastností má velký vliv plastická deformace spoje, která vznikne při lisování. Deformace kovové trubky a tvarovky zabezpečuje pevnost spoje při namáhání tahem, tlakem a v kroucení. Těsnost lisovaného spoje zajišťuje deformace tvarovaného těsnicího kroužku.

Vlastnosti lisovaných spojů

Základní přednosti potrubních systémů s li­sovanými spoji jsou: jednoduchost a rychlost montáže, čistota při práci, spolehlivost spoje, univerzálnost použití pro různá média.

Základní předpoklady pro vytvoření lisovaného spoje

Postup při provádění spolehlivého lisovaného spoje je možné shrnout do pěti základních kroků:

  • nařezání trubek,
  • odhrotování,
  • vizuální kontrola těsnicího kroužku ve tva­rovce,
  • označení hloubky nasunutí trubky do tvarovky,
  • zalisování.

Tento pracovní postup je jednoduchý, a tím se snižuje vliv lidského faktoru. Před zahájením montáže je nutné mít k dispozici podrobný projekt, aby se případnými změnami a předěláváním zbytečně nezvyšovaly náklady – např. pro dodatečné vysazení odbočky je třeba použít speciální přesuvný nátrubek.

Rychlost montáže

Protože se tento proces řadí mezi tzv. suché procesy, odpadá při montáži doba potřebná k vytvrdnutí (lepené spoje) nebo ke chladnutí (svařované spoje) spoje. Vytvořený lisovaný spoj lze po ukončení lisování plně mechanicky zatížit.

Čistota montáže

Při práci s lisovacími tvarovkami a systémovými trubkami není potřebné lepidlo ani otevřený oheň. Ke spojování trubek se používá elektrické, pneumatické nebo mechanické lisovací nářadí s příslušnými lisovacími čelistmi. Pneumatické a mechanické lisovací nářadí lze použít i do výbušných prostředí, tedy tam, kde se nemůže použít sváření nebo letování.

Spolehlivost spoje

Spolehlivost lisovaného spoje je odzkoušena v nezávislých zkušebnách. Důležitým parametrem je např. hodnota tlaku, při kterém dojde k poškození laku. Tento tlak může u trubkek z nerezové oceli s průměrem 12 mm dosáhnout hodnoty až kolem 20 MPa.  Díky tvarovanému těsnicímu kroužku je možné při tlakové zkoušce najít nezalisované tvarovky. To zabraňuje případným škodám vzniklým z netěsnosti spojů.

Materiály lisovaných systémů

Vícevrstvé trubky

Tento systém se skládá z vícevrstvé trubky na bázi kovu a plastu. Určený je především pro rozvody vody a vytápění. Trubky se dodávají v tyčích s průměrem od 16 do 75 mm nebo v kotoučích do průměru 26 mm. Vnitřní vrstva trubek je ze síťovaného polyetylenu, který nepodléhá korozi. Někteří výrobci vyrábějí trubky s vnitřní vrstvou z hliníku, která je podélně svařena na tupo. Tato vrstva zabezpečuje požadovanou pevnost a tvarovou stálost trubky. Ochrannou vrstvu proti korozi a mechanickým vlivům tvoří vnější vrstva z HDPE. Výhodou je možnost spojovat trubky a tvarovky pomocí ručního lisovacího nářadí (trubky s průměrem 16 až 26 mm) nebo pomocí elektrického nářadí (trubky s průměrem 16 až 75 mm). Stejně jako u lisovaných systémů z kovových materiálů jsou u těchto systémů nezalisované spoje netěsné.

Systémy z uhlíkové oceli

Tyto systémy jsou prioritně určeny pro uzavřené systémy vytápění s maximální provozní teplotou do 120 °C, kde jsou alternativou pro svařované potrubí. Při použití systémových trubek z uhlíkové oceli s vnějším opláštěním lze uskutečnit estetickou instalaci před stěnou. Vnější plášť z polypropylenu zároveň zajišťuje ochranu před korozí. Vyrábějí se také systémové trubky o průměru 12 až 108 mm s povrchovou úpravou – pozinkováním. Všechny tvarovky jsou galvanicky pozinkované, proto zpravidla není nutná žádná další protikorozní ochrana. V nabídce jsou i speciální přechodky, díky nimž lze vzájemně kombinovat systémy z uhlíkové oceli a systémy z vícevrstvých trubek. Tak je možné využít výhod obou systémů v rámci jedné instalace.

Systémy z nerezové oceli

Systémy z nerezové oceli se používají pro rozvody pitné vody, protože materiál, z něhož jsou vyrobeny, zaručuje vysokou hy­gienickou úroveň. Tento kvalitní materiál nachází také uplatnění v průmyslu pro různé technologické rozvody. Jsou vhodné i k chemické a teplotní dezinfekci. Nerezová ocel je odolná proti korozi, agresivním látkám a je hygienicky nezávadná. Hladký povrch zabraňuje zarůstání (inkrustaci) a výskytu bakterií. Vyrábějí se v průměrech 15 až 108 mm.

Systémy z mědi

Tento systém se používá pro rozvody pitné vody, vytápění a po výměně těsnicího kroužku ve tvarovce i pro solární rozvody. V sortimentu jsou také tvarovky se speciálními těsnicími kroužky, které se mohou použít pro rozvody topných plynů. Spojování měděných trubek lisováním je moderní náhradou klasického pájení, s nímž se u nás ještě stále běžně setkáváme. Tento systém se vyrábí v průměrech 12 až 54 mm. Na systémy z uhlíkové oceli, mědi a nerezové oceli se používají stejné lisovací čelisti nebo smyčky, které umožňují univerzální použití lisovacího nářadí. Systémy z uhlíkové oceli, mědi a nerezové oceli jsou určeny pro provozní tlak do 1,6 MPa.

Hospodárnost spojů

Na základě kalkulace několika konkrétních projektů byly vypracovány modelové výpočty hospodárnosti lisovaných spojů. Tato technologie spojování trubek je efektivní hlavně tehdy, připadá-li u potrubního systému na instalovaný metr trubky velké množství tvarovek. Tehdy se v kalkulaci projeví rychlost montáže, a tím úspora času. U rozměrových řad s průměrem trubky 76,1 až 108 mm jsou lisované systémy výhodné již při kalkulaci  0,5 tvarovky na 1 m trubky.

Závěr

Technologie spojování potrubí lisováním není náročná na obsluhu ani čas. I zde však platí důležitá zásada – funkční a spolehlivý spoj je možné vytvořit jen přesným dodržováním montážních postupů, které udává výrobce.

z podkladů společnosti Geberit, spol. s r. o.
Foto: Geberit, spol. s r. o.