Partneři sekce:
  • Grohe
  • P.M.H. Invest & Trade
  • Rehau

Inovativní řešení úspory energie na osvětlení

Inovativní řešení úspory energie na osvětlení

V současnosti je nevyhnutelné více než kdykoliv předtím detailně sledovat výdaje a provozní náklady budov. Finanční krize po několika stránkách negativně ovlivnila zaběhnutý chod většiny společností v Evropě, následkem čehož jsme si začali uvědomovat důležitost detailní analýzy výdajů a provozních nákladů a s tím spojené skryté možnosti jejich optimalizace a snížení.

Správná volba má název LED

Tato moderní světelná technologie se za poslední roky dostala do popředí zájmu díky nepředstavitelnému rozvoji všech jejích klíčových vlastností a charakteristik. Řešení osvětlení na bázi LED diod v současnosti nabízejí ověřené a velmi zajímavé možnosti úspor, které stojí za zvýšenou pozornost správcovských společností.

Při úsporách elektrické energie, které se zároveň při zvýšení kvality osvětlení pohybují v průměru od 40 do 75 %, ve spojení s výrazně vyšší životností, bezúdržbovým provozem a zvýšeným pracovním komfortem, dokáže LED osvětlení nahradit téměř všechny typy konvenčních zdrojů efektivněji a z hlediska celkových nákladů na vlastnictví (TCO) laciněji.

V následujících řádcích jsou uvedeny nejdůležitější benefity u konkrétních typů aplikací osvětlení LED.

Administrativa a kanceláře

Pokud jde o administrativní a kancelářské prostory, zvýšený pracovní komfort přispívá k dosahování požadovaných pracovních výkonů, protože se zvyšuje schopnost soustředit se.

Moderní lidé tráví více než polovinu svého produktivního života v práci. Z tohoto důvodu by ergonomické požadavky na systém osvětlení na pracovišti měly být jedním z nejdůležitějších faktorů. Správným typem LED osvětlení lze eliminovat nežádoucí odlesky a oslnění, zvýšit pracovní výkon a schopnost soustředit se a zabránit tak poškození zraku i stresujícím situacím.

Vhodně zvolená teplota chromatičnosti osvětlení zabezpečí optimální podmínky na stimulaci a soustředěnou práci. Doporučuje se neutrální bílá barva světla, chromatičnost na úrovni 4 000 K a hodnota indexu podání barev (CRI) 80 a více. Nejlepší výsledky se však dosáhnou použitím simulačního systému denního světla.
Světlo je schopno podstatně ovlivnit náladu a schopnost lidí vnímat. Musí osvětlit nejen pracovní prostor, ale i efektivně ovlivňovat biologické vlastnosti pracujících.
Parkovací prostory

V parkovacích prostorách je třeba klást důraz na zvýšenou bezpečnost, inteligentní systém stmívání a nouzového osvětlení.
Parkoviště pro návštěvníky, jako jedna ze služeb nákupních center, pokrývají velké plochy a vyznačují se vysokou hustotou návštěvnosti osob. Kvalitní osvětlení plní bezpečnostní funkci a snižuje riziko nehod.

Podzemní parkovací plochy bez přístupu denního světla se provozují většinou nepřetržitě, a proto je velmi důležitý správný výběr svítidel. Modernizací s použitím LED svítidel s asymetrickou vyzařovací křivkou se eliminuje tzv. jeskynní efekt a zároveň lze dosáhnout výrazné úspory elektrické energie a snížení nákladů na údržbu při krátké návratnosti investice. V kombinaci s inteligentním systémem stmívání pomocí pohybových senzorů lze dosáhnout další dodatečné úspory. Díky centralizovanému systému LED nouzového osvětlení, které je v provozu nepřetržitě, je možné ušetřit nemalé finanční prostředky vynakládané na energii a častou výměnu světelných zdrojů. Provozovatel má zároveň okamžitý přehled o stavu baterií ve svítidlech.

Venkovní parkovací prostory se v některých případech vyznačují specifickým požadavkem na osvětlení. V případě skladování kontejnerů nebo materiálu je třeba osvětlit z jednoho světelného bodu rozsáhlé plochy, které je náročné osvětlit při rozumné spotřebě konvenčním typem svítidel.
Řešení v podobě využití specificky navrženého LED reflektoru, osazeného asymetrickými optikami s úzkým vyzařováním, dokáže osvětlit rozsáhlé plochy velmi efektivně s účinností systému více než 90 %, a tím ušetřit výrazné prostředky za energii a údržbu. Dosažený pracovní komfort je nesrovnatelný s osvětlením pomocí halogenidových reflektorů, protože optická část tohoto systému má značná fyzikální omezení v porovnání s LED optikami, které vyzařují extra úzký paprsek světla v úhlu už od 3 stupňů.

LED modernizace osvětlení zasedací místnosti a recepce
Původní typ osvětlení: lineární zářivka 4 × 18 W (4 500 lm), zapuštěná svítidla typu downlight – kompaktní zářivka 2 × 18 W (877 lm)
Použitá technologie: podhledová svítidla LEDone Office 50 W (4 900 lm), zapuštěná kruhová svítidla LEDone Downlight 12 W
(900 lm)
Parametry svítidel: barva světla – neutrální bílá/chromatičnost 4 000 K/index podání barev CRI 80
Dosažená úspora:
39 %/12 000 kWh/6 000 kg CO2
Projektant osvětlení: ECO-LOGIC, s. r. o.
Klient: UNIBAIL-RODAMCO

Správné osvětlení i ve školách

Zatímco dospělí tráví svůj čas v práci, děti a mladí lidé se většinu dne pohybují ve třídách a školních prostorách. Správné a kvalitní osvětlení učeben je z tohoto důvodu velmi důležité. Světlo je nejvýznamnějším parametrem životního prostředí s příznivými podmínkami pro studium. Musí být funkční, s minimálním oslněním a musí umožňovat také flexibilitu, která zahrnuje možnost rozsvícení různých částí pracovní plochy. Denní světlo je důležité i při koncentraci studentů. Využitím snímačů denního světla s vysokou citlivostí můžeme dosáhnout vysokých úspor energie v učebnách používaných především v průběhu dne. Doplňující možností na dodatečné úspory energie může být senzor pohybu, který vypne svítidla, když déle nezaznamená žádný pohyb ve třídě.

Osvětlení sportovišť a tělocvičen je ve velké míře zastaralé a nesplňuje žádný požadavek ze současných norem STN EN. Halogenové reflektory, často používané na osvětlení hrací plochy, mají obrovskou spotřebu, nízkou účinnost, velmi slabé podání barev (CRI) a je nutná častá výměna světelných zdrojů.
Speciálními LED reflektory odolnými proti otřesům dokážeme snížit spotřebu energie až o 90 % při zvýšení intenzity i rovnoměrnosti osvětlení. Moderní vysoce svítivé LED systémy se vyznačují vynikajícím podáním barev – až na úrovni 90 CRI při vhodné teplotě chromatičnosti 4 750 K, takže umožní studentům a uživatelům sportovišť dosud nepoznaný zážitek ze hry. Protože se přirozeně zvýší zrakový komfort, barvy jsou výrazně živější a přirozenější a hráč dokáže vnímat detaily, které při halogenovém osvětlení nemohl vidět.

Modernizace osvětlení podzemního parkoviště
Původní typ osvětlení: závěsná prachotěsná svítidla 2 × 36 W/4 095 lm (795 ks), nouzová svítidla 1 × 24 W/643 lm (184 ks)
Použitá technologie: závěsná prachotěsná svítidla Thorn Aquaforce II 2 × 28 W/5 050 lm (795 ks), centrálně řízená nouzová LED svítidla SEC Multinorma 8 W/700 lm (184 ks)
Parametry svítidel: barva světla – neutrální bílá/chromatičnost 4 000 K/index podání barev CRI 80
Dosažená úspora: 27 %/158 000 kWh/79 000 kg CO2
Projektant osvětlení: ECO-LOGIC, s. r. o.
Klient: AUPARK, a. s.

Modernizace osvětlení venkovního parkoviště
Původní typ osvětlení: metalhalogenidová výbojka s kruhovým reflektorem 1 000 W (24 ks)
Použitá technologie: LED svítidla LEDone FLOOD 220 W/23 000 lm (24 ks)
Parametry svítidel: tri-asymetrická optika/barva světla – denní bílá/chromatičnost 5 000 K/index podání barev CRI 75
Dosažená úspora: 81 %/34 000 kWh/17 000 kg CO2 ročně
Projektant osvětlení: ECO-LOGIC, s. r. o.
Klient: KIA MOTORS SLOVAKIA, s. r. o.

Modernizace osvětlení tělocvičny
Původní typ osvětlení: halogenidová výbojka 1 000 W/(8 ks)
Použitá technologie: LED svítidla LEDone Sport Line 100 W/11 600 lm (8 ks)
Parametry svítidel: 53stupňová optika/barva světla – denní bílá/chromatičnost 4 750 K/Index podání barev CRI 80
Dosažená úspora: 90 % /22 000 kWh/11 000 kg CO2 ročně
Projektant osvětlení: ECO-LOGIC, s. r. o.
Klient: ZŠ Kupeckého, Pezinok (SR)

TEXT: Dušan Kozic
FOTO: ECO-LOGIC, s. r. o.

RubrikyOsvětlení a elektroinstalace