Partneři sekce:
  • SCHELL

Moderní nástroj pro navrhování TZB

Moderní nástroj pro navrhování TZB

Navrhování stavebních konstrukcí nebylo nikdy jednoduchou úlohou. Řešení složitých technických problémů je v současné době komplikováno přísnými požadavky na kvalitu projektové dokumentace, a především na její včasné zpracování. Z těchto důvodů společnost Autodesk usiluje o maximální zjednodušení vaší práce a snaží se vám nabídnout ty nejkvalitnější nástroje pro vaše projektování. Článek představuje produkt Revit MEP, popisuje jeho hlavní výhody a dále přináší příklady využití tohoto produktu a dalších nástrojů BIM společnosti Autodesk v zahraniční praxi.

Autodesk Revit MEP je specializovaná CAD aplikace určená pro projektanty technických zařízení budov. V domácí i zahraniční projekční praxi již byla využita mnohokrát – od projektů drobných staveb až po projekty staveb značně rozsáhlých a po stránce technického zařízení budov i velmi složitých.

Revit MEP, stejně jako ostatní nástroje produktové řady Revit, nabízí možnost tvorby tzv. informačního modelu budovy (Building information modeling, BIM). Tato technologie se dnes již běžně využívá pro tvorbu 3D inteligentního modelu budoucí stavby. Přestože je 3D modelování na první pohled náročnější než běžné 2D projektování, tato technologie se využívá stále častěji, neboť vyšší náročnost modelování je v případě BIM více než vyvážena celou řadou výhod.

O jaké výhody se jedná? BIM není „pouze“ 3D. Inteligentní 3D model zahrnuje kromě geometrie rovněž další vlastnosti jednotlivých objektů a konstrukčních celků, podobně jako je tomu u reálných objektů. Výsledkem modelování je vlastně digitální model reálné stavby, resp. reálného zařízení – v případě Revitu MEP.

Právě díky tomu je možné při tvorbě projektové dokumentace využívat výhody a automatické funkce. Příkladem může být jednoduchá tvorba řezů i dalších výstupů, jako jsou tabulky a výkazy výměr, automatická kontrola kolizí atd.

Rovněž změny v projektech lze provádět velmi snadno, neboť jednou ze základních vlastností Autodesk BIM je, že po provedení změny v modelu dojde automaticky k aktualizaci všech výkresů i dalších příloh, tedy všech částí projektové dokumentace. Přitom nezáleží, jakým způsobem je změna provedena. Pro úpravy lze využít půdorysy, řezy, tabulky atd., protože žádná z částí dokumentace není pouze výstupem, ale představuje jiný pohled na vytvářený digitální model budovy.

To jsou jen některé z výhod BIM společnosti Autodesk, ale nyní k realizovaným projektům…

Design West Engineering je společnost, která nabízí služby v oblasti projektování technických zařízení budov. Byla založena v roce 2000 ve městě San Bernardino v Kalifornie v USA a za dobu svého působení má za sebou řadu zajímavých projektů.

Jedním z nejzajímavějších je bezpochyby akvárium SEA LIFE v areálu LEGOLAND nedaleko města San Diego v Kalifornii v USA. Tento rozsáhlý projekt se zastavěnou plochou přesahující 2600 m2 je určen zejména pro dětské návštěvníky, kterým představuje tajemství podmořského světa. Je zřejmé, že jádrem takového projektu je vedle samotných atrakcí právě TZB.

V podobných, dříve realizovaných projektech SEA LIFE v Evropě byl využit nástroj příbuzný Revitu MEP, Revit Architecture. Projektanti TZB však zpravidla využívali AutoCAD a běžné 2D projektování. Vzhledem k tomu, že produkty Revit umožňují export do DWG, byla tato spolupráce bezproblémová, avšak plné využití možností BIM nebylo možné.
–>–>
V případě společnosti Design West Engineering byla situace odlišná, podívejme se, jak o této zkušenosti hovoří zaměstnanci společnosti.

Podle zkušeností Jarroda Baumanna, projektového manažera společnosti Design West Engineering, často vznikají nedorozumění a následné chyby v projektové dokumentaci, které se v některých případech projeví teprve při výstavbě. Vznik chyb je dán tím, že informace předaná architektovi nebo projektantovi některé z mnoha zúčastněných profesí nemusí být vždy pochopena zcela správně. S Revitem MEP se podařilo taková nedorozumění odstranit, protože prezentace návrhu je mnohem názornější – umožňuje 3D zobrazení a snadnou přípravu vizualizací návrhů. Takový přístup může být pro zpracovatele méně technických částí projektové dokumentace mnohem přijatelnější než 2D výkresy. Ve svém důsledku je pak takový způsob projektování přínosný pro celý tým, neboť bezchybné předávání informací a bezproblémová komunikace jsou základními předpoklady úspěšného návrhu. Další předností je automatická kontrola kolizí, která je samozřejmostí ve všech nástrojích produktové řady Revit.

Autodesk Revit MEP je rozšířený nástroj pro navrhování TZB využívaný po celém světě. Společně s dalšími aplikacemi Revit umožňuje projektantům tvorbu informačních modelů budov. Více příkladů úspěšného využití naleznete na www.autodesk.com.
 
„Na tomto projektu se výrazně snížilo množství změn technického řešení – předpokládám minimálně 15 procent. Za to vděčíme možnosti dokonalého znázornění návrhu a včasnému odhalení kolizí.“
Sergio Quintanilla Scott, generální ředitel, Termo Técnica Quin

„Stejně jako se architekt zaměřuje na estetiku, naším prvotním požadavkem je správná funkce systému. Produkty Revit napomáhají oběma profesím dosáhnout lepších výsledků.“
Jarrod Baumann, projektový manažer, Design West Engineering

„Náš obchodní ředitel tvrdí, že to nejlepší, co může architektům říct, je, že používáme Revit MEP. Naše pozice na trhu je nyní pevná a naše společnost má v rukou nespornou konkurenční výhodu – jiní TZB projektanti doposud nemohou poskytnout stejné služby. Bez Revitu MEP bychom tuto výhodu neměli.“
Robert Cronk, ředitel, Design West Engineering

„Tím, že využíváme Revit MEP a Green Building Studio, jsme schopni výrazně šetřit čas nezbytný pro naše analýzy. Máme zkušenosti, že časové úspory dosahují v průměru 50 procent.“
Skander Spies, specialista v oblasti energetických úspor, Glumac

„Každý projekt vyžaduje tisíce rozhodnutí. Nezanedbatelné procento těchto rozhodnutí bude vždy přijímáno na základě omezeného množství informací. Nástroje Revit, resp. řešení BIM společnosti Autodesk nám umožňuje snížit toto procento na minimum.“
Alex Hill, ředitel, Clark/Kjos Architects