Konference Budovy a prostředí 2010
Galerie(2)

Konference Budovy a prostředí 2010

Ústav pozemního stavitelství Fakulty stavební VUT v Brně pořádá mezinárodní konferenci s názvem Budovy a prostředí. Termín konání konference je 20. a 21. říjen 2010, místem konání bude Fakulta stavební Vysokého učení technického v Brně. Cílem konference je seznámit širokou veřejnost s výsledky výzkumu a praxe týkajících se udržitelné výstavby a obnovitelných stavebních materiálů.

Konference je určena pro projektanty, stavební manažery, investory a odborníky z akademické i výzkumné sféry. Vítáni jsou také všichni zájemci z řad širší odborné veřejnosti. Konference je zařazena do programu K-Akademie a celoživotního vzdělávání ČKAIT a Vysegrádského fondu.

Hlavní témata konference jsou: akumulace a úspora energie, efektivní větrání budov, obnovitelné zdroje energie, přírodní stavební materiály, ochrana proti hluku, problematika plísní v interiéru a vnitřní prostředí po zateplení.

Zdroj: http://ps1.fce.vutbr.cz/be2010