Fotovoltaika v Čechách je teprve na začátku dlouhé cesty
Galerie(4)

Fotovoltaika v Čechách je teprve na začátku dlouhé cesty

Ačkoli politická reprezentace dala jasně najevo, že malé solární instalace do 30 kW bude podporovat, v současné době se jim žádné podpory nedostává. Jejich majitelům je navíc znemožněno, aby své, byť malé, střešní elektrárny připojili do rozvodné sítě. Ze zákona č. 180/2005 Sb. však vyplývá povinnost pro provozovatele přenosové či distribuční soustavy fotovoltaickou instalaci připojit a veškerou vyrobenou elektřinu (na kterou se vztahuje podpora) vykoupit. Státní ČEPS a distributoři elektřiny zákon porušují, když nepřipojují malé střešní solární instalace, neboť zákonné důvody pro takové jednání nejsou naplněny.

Tato situace, které se dostalo příznačného pojmenování „Stop stav“, se také negativně podepisuje na stavu ekonomiky a negativní je i dopad na řadu firem. ČEPS i distribuční společnosti zastavily vydávání smluv o připojení před rokem a půl, přesně 14. února 2010, a občanům je tak upíráno právo decentralizovaně vyrábět a spotřebovávat elektřinu.

Dnes dochází k paradoxní situaci: jako výrobci vidíme nemalý zájem občanů o obnovu připojování malých střešních solárních elektráren. Jako prezident České fotovoltaické průmyslové asociace mluvím s politiky všech parlamentních a senátních stran, kteří uplatnění fotovoltaiky na střechách hodnotí pozitivně. Jednotliví zástupci energetiky připouštějí, že elektrická energie bude drahá a bude jí málo, takže je správné, aby si firmy zajistily vlastní obnovitelný zdroj energie na své střeše. A ministerští úředníci uznávají, že využití fotovoltaiky zcela vymýtit nelze, protože je to zkrátka historická nutnost. Přesto se tyto názory do oficiálních dokumentů nedostávají a tisk je nepřijímá snadno.

kolektor,solárne,energie,panelyČeský „Stop stav“
Já osobně vidím dva důvody, proč tomu tak je: jednak Slunce zakrývá černý mrak démonizace velkých fotovoltaických parků, kdy vysoká výkupní cena zapříčinila velké investice. Nepovolovat na střechy malé fotovoltaické instalace kvůli velkým parkům je jako nedovolit vjezd na silnici motocyklům, protože kamiony zničily silnici. Druhým důvodem je, že majoritní, velká, chcete-li klasická energetika, která má u nás opravdu nestandardní sílu, se bojí o své tržby, které by přepustila nezávislým výrobcům. Když se ale podíváte na celkový rozsah malé střešní energetiky, je zřejmé, že ještě několik let bude z koláče tržeb ujídat jenom malý dílek. Zkrátka důvody, proč se v Čechách nepřipojuje, jsou emocionální, iracionální a teoreticky snadno odstranitelné. Proto věříme, že tzv. Stop stav připojování nových solárních instalací brzy skončí. Jinde ve světě neexistuje, že by něco umožňovaly legislativní podmínky, ale občanům by bylo komerčním subjektem zabráněno ve výkonu jejich práva!

kolektor,solárne,energie,panelyJsem přesvědčen, že opravdová éra fotovoltaiky teprve začíná a náš stát by neměl stát stranou. Budoucnost je ve střešních instalacích. Nemluvím jen o střechách rodinných domů, ale i o střechách hal, továren a podobně. Navíc, Česká republika dosáhne možná již v roce 2014 tzv. grid parity, což vyvolá ještě větší zájem.

Výhled do budoucna
Ani v současné době není výkupní cena elektřiny z nových elektráren podle výkupních tarifů roku 2011 zátěží. Zvýšení příspěvku na OZE v letošním roce jde na vrub „přepáleným“ výkupním cenám předchozích období, jen se to projevuje až letos. Po dosažení grid parity se postupně nutnost jakýchkoliv podpor fotovoltaiky vytratí. Dnes je však ještě třeba ji trochu podpořit, aby se vývoj zcela nezastavil a nezačínali jsme později od nuly. Při očekávaném tempu růstu ceny elektřiny se lidem vyplatí pořízení fotovoltaické elektrárny už jenom proto, že se stanou energeticky nezávislými na velkých dodavatelských společnostech. A místo toho, aby za drahou elektřinu platili jim, investují do své střešní elektrárny a budou využívat energii ze Slunce. Zároveň lze předpokládat pokles cen komponentů, například solárních modulů. Velkou budoucnost má rovněž akumulace takto vyrobené energie. Doposud jsou lidé odkázáni na energii z běžné sítě, pokud fotovoltaické panely z jakýchkoli důvodů nepracují, například v noci. Akumulační systémy tak přinášejí možnost úplné energetické soběstačnosti, která doposud nebyla reálně představitelná. Za několik let lze očekávat pokles ceny akumulátorů na přibližně 5 tisíc eur, přičemž cena energií může vzrůst podle pana premiéra až o 30 %.

Lidé postupně mění své vnímání fotovoltaických systémů jako něčeho, na čem se dá vydělat. Přemýšlejme o nich jako o investici, která pomůže ušetřit a zbavit se závislosti, podobně jako je tomu například s vlastní studnou.

JUDr. Aleš Spáčil
Foto: Conergy

Autor je jednatelem společnosti Conergy Česká republika, s.r.o., a prezidentem České průmyslové fotovoltaické asociace.