Zelená energie ze severní Afriky
Galerie(1)

Zelená energie ze severní Afriky

Světová banka ohlásila obrovský mezinárodní solární projekt. Společně s různými investory chce institut poskytnout více než 5,5 miliardy dolarů na zřízení solárně-termických elektráren v pěti arabských zemích v severní Africe. Připravovaný projekt se inspiroval projektem Desertec na Sahaře, který má po svém dokončení pokrýt až 15 % potřeby elektrické energie západní Evropy.

Podle vlastních údajů se chce Světová banka podílet na projektu financováním ve výši 750 milionů, které mají být poskutnuty z fondu Clean Technology Fund v průběhu příštích tří až pěti let. Zbývajících přibližně 4,85 miliardy dolarů se bude shánět u jiných investorů. V elektrárnách se má v budoucnu vyrábět jeden gigawatt elektrické energie. Aktuální výkon solárních elektráren by se tak celosvětově ztrojnásobil.

Stejně jako v případě projektu elektrické energie z pouště Desertec, sází projekt Světové banky na osvědčenou technologii termických elektráren. Solárně-termická zařízení v menších měřítkách fungují již několik desetiletí. Zařízení v principu kumuluje sluneční světlo z velkých zrcadel, které je využito k ohřevu tekutiny. Získanou párou je poháněna turbína vyrábějící elektrický proud. Výroba elektrické energie je považována za hlavní přednost tohoto systému. Problém ale stejně jako u projektu Desertec spočívá v přenosu energie do odběratelských zemí. Světová banka počítá, že díky tomuto solárnímu projektu bude ušetřeno až 1,7 milionu tun emisí skleníkových plynů ročně. Do roku 2020 má být podle investičního plánu nainstalováno již 900 MW. Celkem se počítá s jedenácti solárními elektrárnami v Alžírsku, Egyptě, Jordánsku, Maroku a Tunisku.

Projekt Desertec nabírá dech

Gigantický plán na výstavbu solárních a větrných elektráren Desertec, který má využívat energii afrických pouští, přitáhl dalších pět energetických společností ze Španělska, Itálie, Francie, Maroka a Tuniska, jež se mají na projektu za 400 miliard eur podílet. Za 350 miliard chtějí investoři vybudovat systém solárních a větrných elektráren a za zbylých 50 sítě, které by generovanou elektřinu přepravily do místa spotřeby – západní Evropy.

Projekt má do roku 2050 pokrýt 15 % evropské spotřeby elektřiny, jež bude produkována převážně v solárních a větrných elektrárnách rozmístěných v pobřežních oblastech severní Afriky a Arabského poloostrova. Solární elektrárny i v tomto projektu nebudou využívat klasické fotovoltaické panely, které jsou v současnosti v ČR tak populární, ale solárně-termický princip výroby elektřiny.

Solárně-termické elektrárny
Zařízení je v principu vysoce výkonným solárním kolektorem. V trubkách ležících v ohniscích velikých parabolických zrcadel se voda ohřívá na páru, kterou je poháněna turbína přeměňující mechanickou energii v energii elektrickou. Elektrárny tohoto typu lze stavět v místech s vysokou intenzitou a dlouhou dobou slunečního osvitu. Velké solárně-termické elektrárny existují v USA v Mohavské poušti a mají jednotlivý výkon v desítkách MW. V elektrárně s větším výko­nem než 80 MW lze vyrobit elektřinu levněji než v atomové elektrárně. V České republice není příhodná intenzita pro větší zařízení tohoto typu, dostatečný sluneční potenciál mají pouze nejjižnější oblasti Evropy.

Zdroj: Pressetext.at