Partneři sekce:
  • P.M.H. Invest & Trade

Úspory energií pomocí podlahového vytápění

Úspory energií pomocí podlahového vytápění

Dnes již nikdo nepochybuje o nutnosti dostatečné tepelné izolace budov. Vzhledem k rostoucím cenám energií je zateplení vlastně návratnou investicí. Ušetřit můžeme nejenom vhodným zateplením pláště budovy, významné úspory lze dosáhnout také vhodnou volbou systému vytápění.

Systém vytápěné dvojité podlahy byl znám již před více než dvěma tisíci lety – vytápění takové podlahy bylo teplovzdušné a obstaralo jej jedno nebo více topenišť umístěných v sousední místnosti. Tímto způsobem bývaly často vytápěny v té době oblíbené lázně včetně vodních nádrží. S torzy takových systémů se můžeme setkat při návštěvě památek v Pompejích, Římě,  na Krétě a také na dalších místech jižní Evropy.

V našich podmínkách nejčastěji využíváme teplovodní nebo elektrické podlahové vytápění. Oba tyto systémy nejsou příliš náročné na konstrukční výšku podlahy.

Podlahové vytápění je dnes stále oblíbenější nejen pro tvorbu tepelné pohody, ale hlavně pro úsporu energie. Pro dosažení stejné teploty v prostoru místnosti spotřebuje vytápění otopnými tělesy o 10–12 % více energie.

Další úspory můžeme dosáhnout vhodnou volbou izolace pod podlahové vytápění. Použijeme-li tzv. systémovou roli, ušetříme oproti jiným izolacím dalších 9 % energie a zkrátíme o 25 % dobu zátopu. Je to dáno reflexní vlastností systémové role, která zabraňuje prostupu tepla do konstrukce pod podlahou – na pěnovém polystyrenu je nakašírovaná metalizovaná tkaninová fólie, mimořádně odolná proti mechanickému poškození. Fólie má vyznačený pěticentimetrový rastr pro jednoduší přiřezávání a přesnější a snazší přisponkování topného potrubí. Pro rychlejší pokládku je jednostranně opatřena čtyřcentimetrovým samolepicím překrytím.
Při použití systémové fólie potom získáte v jednom kroku:

  • tepelnou izolaci,
  • kročejovou izolaci,
  • reflexní fólii s montážním rastrem a samolepicím okrajem.

Pokládka systémové fólie

Pokládka je rychlá a jednoduchá, podmínkou je čistá betonová mazanina zbavená zbytků omítek. Následuje položení okrajových izolačních pásků podél stěn, které jsou nutné nejenom pro funkci plovoucí podlahy, ale také jako obvodová dilatace.

Dilatace je potřebná i v dalších případech, a to:

  • u ploch vytápěné podlahy větších než 40 m2,
  • je-li poměr délky a šířky podlahy větší než 2 m,
  • je-li délka vytápěné podlahy větší než 8 m,
  • vždy u přechodů pod stavebními otvory (dveře).

Dilatace řešíme dilatačními lištami a u potrubí použitím chráničky.
Systémovou roli klademe buď přímo na betonovou mazaninu, nebo – ve většině případů – na podkladní vrstvu pěnového polystyrenu.

Podkladní vrstvu z pěnového polystyrenu EPS 100 Z pokládáme z několika důvodů. Tím prvním je dodržení požadovaného součinitele prostupu tepla Un pro dané konstrukce podle ČSN 730540. Ekonomické je samozřejmě jít nad rámec normy. Snahou je v co největší míře zamezit prostupu tepla do přilehlých konstrukcí, a tím zvýšit účinnost podlahového vytápění. Proto lze doporučit nad vytápěnými prostory polystyren tloušťky minimálně 5 cm a nad nevytápěnými prostory o tloušťce minimálně 10 cm.

Dalším důvodem, proč pokládáme podkladní vrstvu, je stále populárnější využití podlahové konstrukce k rozvodům instalací. Tyto rozvody schováme do podkladní vrstvy z pěnového polystyrenu tak, abychom potom roli kladli nepřerušovaně na rovný podklad.

Pokládku systémové fólie zahajujeme z protilehlého rohu než kladení vrstvy podkladní. Vznikne tím pokládka na vazbu a zamezí se případným průběžným svislým spárám. Při doměřování a dořezávání oceníme vytištěný rastr. Celistvou plochu vytvoříme rychle a snadno díky samolepicím přesahům.

Pokládka topného média

Je ideální, pokud teplovodní potrubí pokládají dvě osoby. Jeden pracovník pokládá potrubí podle předtištěného rastru a druhý ho připevňuje pomocí sponkovací tyče. Jednou z výhod této pokládky je práce vstoje. Pro uložení doporučujeme spirálové rozložení. Je-li potrubí rozloženo meandrovitě (hadovitě), místnost bude vytápěna nerovnoměrně.

Po dokončení pokládky potrubí je nutné provést tlakovou zkoušku při tlaku 0,6 MPa po dobu 24 hodin. Pro následující betonáž musí být v potrubí ponechán tlak alespoň 0,3 MPa.

Betonáž je vhodné provést směsí s plastifikátorem. První ohřev vody na cca 25 °C je možno zahájit až po přirozeném vyzrání a proschnutí betonové mazaniny, které trvá minimálně tři týdny. Po dalších třech dnech lze postupně zvyšovat teplotu vody, a to maximálně o 5 °C za den.

Použitím systému podlahového vytápění získáme úsporu tepelné energie až o 12 % díky nižší teplotě média a lepší tepelnou pohodu v interiéru.

Se systémovou rolí pod podlahovým vytápěním ušetříme dalších 9 % energie díky její reflexní funkci a prostor se také mnohem rychleji vyhřeje. Vhodnou volbou systému vytápění a tepelné izolace tedy můžeme ušetřit na topení až 20 % nákladů.

Ing. Tomáš Novotný
Foto: archiv firmy DCD-Ideal, spol. s r. o.

Autor je technikem ve společnosti DCD-Ideal, spol. s r. o.

RubrikyEnergie