Řídicí systémy spoří energii
Galerie(2)

Řídicí systémy spoří energii

Správa objektů může být hospodárnější, pokud je do procesu zapojen facility manažer se znalostí příslušných norem a technických projektů a vybavení svěřených budov. Profesionální správce budov by měl monitorovat, analyzovat a vyhodnocovat náklady na vytápění a spotřebu všech druhů energií a médií a na výkony v budovách. S tím souvisí jeho potřebná schopnost plánovat, připravit prognózu vývoje cen a především snižovat náklady.

Vzhledem k vývoji situace na trhu paliv a energií bude stále důležitější aktivní role správce budov, což přímo souvisí i s potřebou ohleduplnosti k životnímu prostředí a s úsilím o trvale udržitelný rozvoj.

V souladu s měnícími se podmínkami správci přehodnocují nároky na všechny své nové produkty a služby. Nemají-li vlastní vývojové a výrobní kapacity, obracejí se na osvědčené výrobce, nabízející inovativní řešení řídicích systémů.

Řídicí systémy 
Systémy měření a regulace nabízejí přímé úspory především v podobě snížení spotřeby energií, např. regulací topení, chlazení, vzduchotechnických zařízení nebo osvětlení prostorů. Poskytují okamžitou a přehlednou informaci o stavu regulovaných systémů či případné poruše. Systémy mohou pomocí speciálních meteorologických stanic přijímat informace o rychlosti a směru větru, venkovní teplotě, intenzitě a směru slunečního záření, a tak pružně a v předstihu reagovat na změny venkovních parametrů.

Měření spotřeby energií
Další možností využití měření a regulace (MaR) je měření spotřeby energií. Vše­obecně můžeme měřit spotřebu elektrické energie, plynu, tepla/chladu a vody. Měření spotřeby prostřednictvím systému MaR může výrazně přispět k automatizaci provozních procesů, a tím k úspoře personálních nákladů při správě budovy, protože údaje o spotřebě médií jsou k dispozici odborné obsluze přímo v počítači centrálního řídicího pracoviště, případně jsou dostupné přes vzdálený přístup lokální sítí nebo internetem. Odborný pracovník nemusí zdlouhavě obcházet každé měřidlo v budově, nemluvě o možnosti průběžné kontroly spotřeby a případné změny nastavení parametrů. Tím, že se z procesu sběru údajů o spotřebě energií a médií vyloučí lidský faktor, přesnost zpracovávaných údajů se výrazně zvýší.

Význam automatizace měření spotřeby roste s velikostí budov a zvyšujícím se počtem nájemníků, kdy je nutné spotřebu jednotlivých prostorů rozpočítávat. Značný přínos pro zákazníka má sledování odběrového maxima elektrické energie (tzv. E-max) a vypínání určitých druhů technologií v kritických časech.

ing. Emil Kučera a Jozef Diabelko
Foto: Petra Bošanská, Dano Veselský

Autoři působí ve společnosti Johnson Controls International, s. r. o., která se zaměřuje na projekci, prodej, montáž, servis, opravu a poradenství v oblastech měřicí a regulační techniky, zabezpečovacích systémů, přístupových a docházkových systémů a kompletní správy budov.