Partneři sekce:
  • SCHELL
  • REHAU

Projekt Síť center pasivního domu se blíží do finiše

Projekt Síť center pasivního domu se blíží do finiše

Po bezmála dvouletém trvání projektu Síť center Pasivního domu, který byl zahájen v září roku 2006 a potrvá do letošního srpna, je čas bilancovat. Projekt byl koordinován Centrem pasivního domu v Brně a zapojilo se do něho 13 partnerů z celé České republiky.

Hlavním cílem projektu bylo rozšířit nabídku stávajících poradenských center o problematiku úspor energie ve stavebnictví, s cíleným zaměřením na pasivní domy. Poradenská střediska sdružená v Síti center pasivního domu poskytují bezplatné a nezávislé poradenství na téma pasivní domy.

V Českých Budějovicích bylo takové středisko otevřeno začátkem února 2007 a to v sídle občanského sdružení Energy Centre České Budějovice (ECČB) na náměstí Přemysla Otakara II. 87/25. Od tohoto okamžiku měli zájemci o problematiku pasivních domů  možnost  se se svými dotazy zdarma obrátit na odborné poradce ECČB. Celkem již bylo uskutečněno 98 porad.

Možnost využít bezplatné konzultace potrvá i po ukončení projektu. Zájemci mohou navštívit poradce ECČB osobně (je třeba se telefonicky objednat předem na čísle 387 312 580), nebo své dotazy zaslat elektronicky na adresu eccb@eccb.cz, či využít telefonické poradenské linky 387 312 580.

Druhým posláním, které projekt měl splnit, byla osvětová činnost formou organizace seminářů o pasivních domech. V loňském roce připravilo ECČB 3 semináře na toto téma v JČK, 1 v Třeboni a  dva v Českých Budějovicích. V letošním roce se uskutečnil 1 seminář v Českém Krumlově a 2 v Českých Budějovicích. Vystoupila na nich řada předních odborníků v oblasti pasivních domů nejen z České Republiky, ale i z Horního Rakouska.

Největší úspěchy slavili u posluchačů následující přednášející: Ing. arch. Josef Smola s praktickými příklady pasivních domů, Akad. arch. Aleš Brotánek s přednáškou „Proč a jak stavět pasivní domy“, Mgr. Stanislav Paleček s praktickou ukázkou testu neprůvzdušnosti budovy, Ing. Jan Růžička, Ph.D. s  tematikou „Proč a jak navrhovat energeticky úsporné domy“ a Mag. arch. Prehal, který zájemce seznámil s příklady výstavby pasivních domů v Rakousku.

Všechny semináře se setkaly s vysokou účastí (přes 300 posluchačů) a příznivým ohlasem veřejnosti. Realizace projektu se uskutečnila za finanční podpory z prostředků z Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu České republiky.

Zdroj: Energy Centre České Budějovice

Komentáře