Nová administrativní budova FENIX Group v Jeseníku
Galerie(5)

Nová administrativní budova FENIX Group v Jeseníku

Partneři sekce:

Hlavním východiskem nové administrativní budovy společnosti FENIX Group je ekologická, tj. trvale udržitelná hodnota objektu, která bude svým způsobem demonstrovat možnosti budoucích technologií firmy. Koncepce stavby vyplývá z místních, velmi omezených zastavujících ploch, a z požadovaného typu stavby.

Novostavba je obdélníkového půdorysu o rozměrech zastavěné plochy 10,3 × 14,3 m a výšky cca 12 m. Jde o administrativní budovu, trojpodlažní s důrazem na strohost, avšak funkčnost. Členění fasády je řešeno horizontálními dřevěnými rastry, které svou dominancí akcentují význam stavby. Zastřešení budovy je zajištěno plochou střechou, ve 3. NP je krytá terasa se zahradou přístupná ze zasedací místnosti. Navenek budova působí velmi uklidněným dojmem, kde strom vyrůstající ze střechy ujišťuje, že tato cesta je ekologická.

Konstrukce

Užitná plocha budovy je 270 m2 (bez terasy ve 3. NP). Nosné konstrukce lze charakterizovat jako převážně třípodlažní prefa-monolitický skelet s příčnými rámy (vazbami). Tyto rámy vynášejí podélně pnuté stropní desky a stropní ztužidla vynášejí zatížení jednotlivých podlaží. Sloupy jsou dělené, stykované vždy v úrovni stropní konstrukce pomocí tzv. Čapkova styku. Sloupy prvního podlaží jsou vetknuty do kalichů pilotového založení. Prostor mezi obvodovými sloupy je vyzděn pomocí vyzdívek z vápenopískových cihel. Nenosné interiérové dělicí konstrukce jsou tvořeny sádrokartonovými příčkami se zvukovou izolací a prosklenými příčkami.

Pro výplně otvorů v obvodových konstrukcích jsou použita dřevohliníková okna, dveře a skleněné stěny. Dřevěné profily oken dveří a skleněných stěn jsou z exteriérové strany opatřeny hliníkovými krycími profily. Proti slunečnímu záření jsou okna na jižní a západní fasádě opatřena venkovními žaluziemi. Ze strany interiéru jsou vyzdívky obloženy sádrokartonovým obkladem. Povrch stropů je u většiny místností tvořen pohledovým betonem. V některých místnostech nebo v jejich částech jsou použity SDK podhledy.

Vytápění a chlazení

Vytápění budovy zajišťují elektrické přímotopné sálavé systémy firmy Fenix, otopné plochy jsou umístěny přímo v obsluhovaných prostorech. Jedná se stropní panely ECOSUN G, nástěnné panely GR a podlahové vytápění ECOFLOOR v různých kombinacích. Chlazení budovy zajišťuje v kombinaci s VZT systémem kompresorová chladicí jednotka, umístěná na střeše objektu. Větrání objektu je zajištěno pomocí centrální VZT jednotky se zpětným získáváním tepla. Hygienické množství čerstvého vzduchu představuje 386 m3/h, maximální průtok větracího přiváděného vzduchu je 1364 m3/h (vč. cirkulačního vzduchu). Příprava teplé vody je zajištěna přímo v místě spotřeby pomocí elektrických zásobníkových ohřívačů.

Nová administrativní budova fenix group v jeseníku - foto - DSC_9475

Nová administrativní budova FENIX Group v Jeseníku

Tepelná ztráta objektu je 10,6 kW (6 kW prostupem; 4,6 kW větráním). Vypočítané max. tepelné zisky v letním období jsou 12,8 kW (4,5 kW oslunění; 1,1 kW přítomné osoby; 3,2 kW osvětlení; 4 kW technologie). Výpočty byly provedeny v UCEEB na programu Protech.

Výkon instalované FVE: 7,2 kWp
Předpokládaná roční výroba FVE dle dodavatele: 6 930 kWh
Nominální kapacita (energie) bateriového úložiště: 486 Ah (27,2 kWh) ve 3 bateriích, využitelná kapacita 20 kWh, nominální napětí 55,5 V
Předpokládaná roční spotřeba energie v objektu dle UCEEB: 27 930 kWh
Pokrytí roční spotřeby z vlastní výroby FVE: 25 %

Předpokládaná možná doba autonomního provo­zu budovy z bateriového úložiště: 3–7 hod/24 hod. PENB dle Vyhl. 78/2013 Sb. – hodnoceno v režimu „Budovy s téměř nulovou spotřebou energií“ (kritéria platná od 1. ledna 2019):

  • Průměrný součinitel prostupu tepla Uem – klasifikační třída B
  • Celková dodaná energie Qfuel – klasifikační třída A
  • Neobnovitelná primární energie QnPE – klasifikační třída A

Díky Hybridnímu PV systému a velmi dobré obálce budova vyšla jako mimořádně úsporná. Splňuje všechny požadavky i na budovu s téměř nulovou spotřebou a současně je zařazena do třídy A (jak pro celkovou, tak pro neobnovitelnou energii).

Text: Peter Šovčík
Foto: FENIX Group

Autor je stálým spolupracovníkem společnosti FENIX Group

Článek byl uveřejněn v časopisu TZB HAUSTECHNIK.