Partneři sekce:
  • Stavmat

Národní divadlo spoří a jde cestou zelené osvěty

Národní divadlo spoří a jde cestou zelené osvěty

Národní divadlo a Národní technická knihovna se staly strategickými partnery České rady pro šetrné budovy (Czech Green Building Council - CZGBC), od příštího roku to navíc bude i Národní muzeum.

Objekty Národního divadla, historická a provozní budova včetně suterénů a Nové scény se díky rozsáhlé rekonstrukci staly šetrnějšími pro životní prostředí a úspornějšími z hlediska spotřeby energií a financí. Národní divadlo do nových energetických opatření investovalo přes 30 milionů korun. Původně se počítalo s tím, že očekávaná roční provozní úspora bude okolo 22 %, v roce 2008 dosáhla dokonce 33 % (vyčísleno 6,2 mil. Kč). „Získali jsme dokonce plaketu Green Light od eurokomisaře pro životní prostředí za úsporné osvětlení,“ podotýká ředitel Národního divadla Ondřej Černý. 

Národní divadlo brzy přistoupí ještě k rekonstrukci Anenského komplexu poblíž Karlova mostu směrem k šetrnějšímu provozu; finišuje úsporná přeměna energetického hospodářství Stavovského divadla. Díky zkušenostem v šetrném provozu budov se Národní divadlo zapojí v rámci spolupráce s CZGBC do pracovní skupiny Šetrná divadla – uspořádá konferenci pro regionální divadla na téma úspor v provozu divadel a vypracuje brožuru shrnující možnosti úspor v provozu a dostupné zdroje k jejich financování.

Národní divadlo zvolilo pro modernizaci energetického hospodářství metodu EPC (Energy Performance Contracting), která dlouhodobě garantuje smluvně dohodnutou výši úspor a jejím cílem je dosažení dlouhodobého snížení provozních nákladů instalací energeticky úsporných opatření investičního a organizačního charakteru. Firma, která projekt EPC realizuje, poskytuje dlouhodobou garanci na snížení provozních nákladů ve výši postačující ke splácení pořizovacích nákladů projektu. 

Vstup Národní technické knihovny
Strategickým partnerem CZGBC se stala i Národní technická knihovna (NTK). „Co nejúspornější provoz je u veřejných staveb velmi důležitý – jako ředitel veřejné instituce řeším tuto otázku každý rok. Národní technická knihovna odpovídá podmínkám šetrné architektury – v soutěži Stavba roku získala cenu ministerstva životního prostředí. Proto jsme neváhali vstoupit do České rady pro šetrné budovy. Chceme se podílet na rozšíření povědomí o zelených stavbách a podněcovat další instituce, společnosti i jednotlivce k vytváření kvalitní architektury, která je šetrná ke zdraví člověka i životnímu prostředí,“ říká ředitel NTK Martin Svoboda.  

Národní technická knihovna se zapojí do spolupráce s Českou radou pro šetrné budovy společným pořádáním seminářů na téma úsporných budov. Specialisté z Národní technické knihovny se také začlení do pracovních skupin České rady pro šetrné budovy a budou se snažit inspirovat další instituce svého typu k šetrnému provozu.

V roce 2010 začne spolupracovat Česká rada pro šetrné budovy také s Národním muzeem. Bude to konkrétně na přípravě rekonstrukce kasáren v Litomyšli. Tato budova by měla v budoucnu sloužit jako ústřední depozitář pro České muzeum hudby, které spadá pod Národní muzeum.

Rada byla založena letos v září jako nezisková organizace a jejími členy jsou developeři, stavební firmy, výrobci a distributoři stavebních materiálů, firmy působící v architektuře, plánování, makléřství a project managementu. Počet zakládajících partnerů je už vyšší než 30. CZGBC se bude nyní ucházet o členství v celosvětovém sdružení World Green Building Council. Součástí šíření osvěty o úsporách energie bylo také pozvání Jamese Brewa, hlavního architekta týmu Built Environment Rocky Mountain Institute (USA) do Prahy, který zde přednášel.

Rada hodlá podporovat osvětu o udržitelných budovách také mezi architekty, projektanty a studenty architektury a spolupracovat na výzkumu v této oblasti. „Spolupracujeme jak s fakultami architektury, ale také s Univerzitou Tomáše Bati ve Zlíně a jejími laboratořemi,“ říká Petr Vogel, místopředseda Rady.
 

MegafonPR, (in)
Foto: archiv ND, NTK

Komentáře