Český ostrovní dům
Galerie(5)

Český ostrovní dům

Partneři sekce:

Český ostrovní dům vznikl v roce 2015 jako logický důsledek inovací, pokroku a myšlenkové otevřenosti. Cílem projektu je spojovat plně funkční, pokroková a důmyslná řešení v krásných, soběstačných a vysoce šetrných budovách nové generace.

V rámci své filozofie Český ostrovní dům vytvořil stejnojmennou soutěž pro magisterské studenty architektury, kteří měli za úkol vytvořit projektové studie off-grid (ostrovní) stavby (typický menší rodinný dům). Soutěž proběhla na Fakultě stavební ČVUT v Praze a na VŠTE v Českých Budějovicích pod záštitou Ministerstva životního prostředí a Jihočeského kraje. Společným úsilím aktuálních špiček v oboru a nadějných talentů vznikne veřejně přístupný prototyp ostrovního domu. Samotný vznik, realizace a poté provoz bude jednou velkou vzdělávací příležitostí, nejen pro veřejnost, ale i pro studenty a odborníky. I domov může dýchat a starat se sám o sebe, stačí společně vykročit čistším a udržitelným směrem. Projekt Český ostrovní dům chce být užitečný a pomáhat takovému vývoji.

Vítězný projekt soutěže, návrh Vojtěch Lichý

Vítězný projekt soutěže, návrh Vojtěch Lichý

Vítězný projekt soutěže, návrh Daniel Brýda

Vítězný projekt soutěže, návrh Daniel Brýda

Soutěž

Úvodní myšlenka projektu tkví ve snaze posunout vývoj soběstačné architektury a dokázat, že existují možnosti, jak budovat šetrné stavby, jež zachovávají současnou životní úroveň, jsou krásné a zároveň šetrné k přírodním zdrojům. Během dvoukolové soutěže, která probíhala pod záštitou Fakulty stavební ČVUT v Praze a VŠTE v Českých Budějovicích vzniklo pět výjimečných soběstačných konceptů, tzv. ostrovních budov. „Budova, která je kompletně odpojena od inženýrských sítí, je ve své podstatě technologickým a estetickým oříškem, jednoduše je to obrovská výzva.

2. místo v soutěži, navrhli tereza Čivrná a Markéta Fraňková

2. místo v soutěži, navrhli tereza Čivrná a Markéta Fraňková

Proto bylo nutností, aby na něm pracoval tým těch nejlepších odborníků, a my měli velké štěstí, že je náš projekt skutečně přitáhl. Je to velmi náročné a fascinující téma zároveň,“ popisuje autor projektu Pavel Podruh. Odborná vedoucí projektu Ing. arch. Jana Hořická dodává: „Úroveň návrhů nám vyrazila dech – zadání bylo složité, ale invence a chuť objevovat nové možnosti překonaly veškerá naše očekávání. Soutěž ve studentech vzbudila velký zájem a to je přesně to, čeho jsme chtěli docílit.”

2. místo v soutěži, navrhli Petr Čmelík a Martin Stark

2. místo v soutěži, navrhli Petr Čmelík a Martin Stark

Budoucnost projektu

Pokud půjde vývoj podle plánu, na jaře 2018 začnou stavební práce na prvních dvou prototypních stavbách projektu Český ostrovní dům. Autoři projektu jej vnímají jako cestu, jak popularizovat udržitelnost a přiblížit ji veřejnému zájmu. „Úroveň lidského poznání je již tak daleko, že není důvod dále poškozovat prostředí, ve kterém žijeme. Nejde o ekologii, ale spíše o selský rozum a uvažování o budoucnosti. Věřím, že bychom mohli zasít semínko zájmu. Obě prototypní stavby budou otevřené veřejnosti a každý bude mít možnost si je na vlastní kůži vyzkoušet. Pro odbornou veřejnost – architekty, projektanty, výzkumné pracovníky – přinese zase zkušenosti z provozu důležité pro další rozvoj v této oblasti,“  vysvětluje architektka Hořická.

2. místo v soutěži, navrhli Martina Urbancová a Šimon Jiráček

2. místo v soutěži, navrhli Martina Urbancová a Šimon Jiráček

Text: Dominika Janigová
Autorka pracuje ve společnosti Český ostrovní dům

Článek byl uveřejněn v časopisu TZB HAUSTECHNIK.