Partneři sekce:
 • SCHELL
 • P.M.H. Invest & Trade

Budova s téměř nulovou spotřebou energie

Budova s téměř nulovou spotřebou energie

Nové sídlo otevřela nedaleko Bruselu na konci září společnost AGC Glass Europe, největší světový výrobce plochého skla. Budova, která pojme na 500 zaměstnanců společnosti, se může pochlubit téměř nulovými náklady na energie. Budova také obdržela certifikaci BREEAM1 za vynikající úroveň designu.

Společnost AGC Glass Europe tak může na jednom místě soustředit veškeré manažerské a administrativní služby skupiny, jež byly dříve rozmístěny po celé zemi. Skupina AGC působí také v České republice, kde má v současnosti pět závodů na výrobu různých typů skel, od stavebního přes zrcadla až po automobilová skla.

Plánování projektu

Jelikož považuje životní prostředí za zásadní hodnotu, rozhodla se v roce 2010 sklářská společnost AGC Glass Europe postavit “budovu s téměř nulovou spotřebou energie“, která bude novým sídlem ředitelství firmy. Mělo se jednat o nadčasovou a inovativní budovu přispívající k udržitelnému rozvoji. To byla výzva pro tvůrce nového sídla společnosti v belgickém Louvain-la-Neuve. Do nové budovy se mělo vejít zhruba 500 zaměstnanců, kteří byli předtím rozptýleni na šesti různých místech. Vítězný projekt evropské soutěže předložili Philippe SAMYN and PARTNERS sprl/bvba, architects & engineers, BEAI sa, architekti (dočasné sdružení) a generální dodavatel VAN ROEY. Budova AGC Glass financovaná společností AXA Belgium S.A. měla být odhalena v listopadu 2013.

Je přirozené, že architekti v tomto projektu v široké míře uplatnili sklo, avšak neopominuli přitom ani jiné materiály a technologie šetrné k životnímu prostředí. Pouze sklo mohlo splnit požadavek na vpuštění maximálního množství přirozeného světla do interiéru a současnou ochranu lidí uvnitř před nadměrným zahříváním a oslněním slunečním zářením. Autoři budovy toho dosáhli díky použití dvojskel se zvýšenou tepelnou izolací v kombinaci se žaluziemi ze skla se sítotiskem. Toto originální řešení umožňuje regulovat množství tepla a světla, jež se dostane do budovy, podle ročního a denního období. Výsledkem je větší pohodlí pro uživatele budovy spolu se sníženou spotřebou energie. Lidé v budově si k tomu navíc mohou užívat výhled do okolní krajiny. Společnost AGC chce tímto ikonickým projektem ukázat, že sklo je tím pravým materiálem pro budovu s velmi nízkou spotřebou energie, který zároveň vpouští do interiéru maximum světla.    

Udržitelnost a pohodlí

Energetický výkon AGC Glass Building je velmi uspokojivý, jelikož její již tak nízká spotřeba energie (hlavně na vytápění, chlazení a osvětlení) je pokryta produkcí zelené energie z fotovoltaických panelů. Budova navíc využívá řadu dalších obnovitelných zdrojů, zejména geotermální energii, pro účely vytápění a chlazení.  

Omezení vytápění v zimě

Potřebu vytápění se podařilo výrazně snížit díky dobré izolaci neprůhledných povrchů (zdí, střech a podlah) a použití super-izolačních skel (Thermobel TopN+ na Clearvision a Thermobel EnergyN na Clearvision). V budově se navíc omezilo mechanické větrání v technických prostorách budovy a naopak v ostatních prostorách využívá řízené ventilace. Fasáda s dvojitým pláštěm za studeného počasí udržuje v noci, kdy jsou žaluzie zavřené, teplo uvnitř budovy. Dvojsklo vnější fasády (Thermobel TopN+ na Clearvision) bylo zvoleno z důvodu dobré rovnováhy mezi vysokou úrovní tepelné izolace (díky níž se teplo udržuje uvnitř budovy), podáním barev a maximálním prostupem světla. Dvojsklo vnitřní fasády (Thermobel EnergyN na Clearvision) bylo zvoleno z důvodu vynikajícího tepelného výkonu, zejména zlepšené regulace slunečního záření (která zabraňuje přehřívání v létě). Sklo tak poskytuje účinnou ochranu uživatelů budovy v zimním i letním období.  

AGC Glass Building v kostce
 • 500 uživatelů
 • 30 000 m2  plochy
 • 100 % lidí má ze svého pracoviště výhled ven  
 • Více než 13 000 m2 skla z produkce AGC
 • 95 % skel má certifikát Cradle-to-CradleCM Silver
 • Téměř 900 fotovoltaických článků na střeše
 • Přibližně 300 parkovacích míst pro automobily a 85 pro jednostopá vozidla   
 • Certifikace BREEAM “Vynikající” udělená v kategorii fáze návrhu1

Omezení mechanického chlazení v létě

Kvůli teplu vydávanému lidmi v budově, IT zařízeními a osvětlením je třeba budovu chladit a větrat po celý rok. Aby se omezil rozsah mechanického chlazení (které je v tradičních budovách obzvlášť energeticky náročné), používá se v budově kombinace řešení, která omezují vstup tepla. Jedná se zejména o regulaci slunečního záření: žaluzie z extra-čirého skla (Artlite se sítotiskem na Clearvision), skla s povlakem regulujícím sluneční záření  (Thermobel EnergyN na Clearvision) a žaluzie z upraveného bambusu. Orientace budovy zamezuje dopadu slunečních paprsků do míst, která se zahřívají při provozu budovy (např. místnosti, kde se nacházejí počítačové servery).

Osvětlení

Díky dispozicím a kontaktu všech kanceláří s přímým slunečním osvětlením je použití umělého osvětlení omezené jen na nezbytně nutné (spínací systémy s detektory pohybu, úroveň osvětlení je automaticky přizpůsobována čidly, takže umělé světlo pouze doplňuje světlo denní. Pro lepší prosvětlenost prostor bylo využito extra-čiré sklo Clearvision s vynikající světelnou propustností, což také umožňuje minimalizovat použití umělého osvětlení a tím i další úspory energie v zimě. Zrcadla Mirox umístěná po celém obvodu horní úrovně galerie odrážejí světlo dovnitř budovy a ještě více tak snižují potřebu umělého osvětlení. Parkovací prostory nejsou umístěny do podzemí, ale do přízemí, aby bylo možné využít přirozené větrání a osvětlení.

Produkce zelené energie

Zelená energie je produkována fotovoltaickými články a zemními tepelnými čerpadly. Střecha budovy je osazena téměř 900 fotovoltaickými panely pokrytými extra-čirým sklem Solatex s potiskem, které produkují zhruba 200 000 kWh za rok, což pokrývá energetickou spotřebu budovy. Toto řešení představuje úsporu 90 tun emisí CO2 ročně (to se rovná 90 zpátečním letům mezi Paříží a New Yorkem). Venkovní vzduch vháněný do budovy díky potrubí umístěnému pod zemí a tepelnému výměníku (tepelné čerpadlo vzduch/vzduch) napomáhá ohřevu budovy v zimě a jejímu ochlazení v létě, jelikož půda má vždy stálejší teplotu než venkovní vzduch. Systém doplňuje 42 geotermálních sond v hloubce 75 m pod zemí, které slouží jako chladicí médium pro aktivní stropní desky, v zimě protéká konvertory a zajišťuje vytápění. 

Opatření pro snížení spotřeby energie
 1. Fotovoltaické panely
 2. Aktivní strop
 3. Vnitřní okna otevíratelná do atrií
 4. Bambusové okenní žaluzie
 5. Zemní vzduchový výměník
 6. Výměník tepla
 7. Elektrický panel
 8. Pomocný kotel
 9. Nádrž na dešťovou vodu
 10. Tepelné čerpadlo
 11. Geotermální sondy
 12. Konvektory/čerstvý vzduch
 13. Skleněné žaluzie

Výběr materiálů a nakládání s odpady

Při navrhování budovy odpovídající kritériím BREEAM je také třeba brát v úvahu celý životní cyklus budovy i materiálů použitých při její stavbě. K omezení ekologické stopy AGC Glass Building byla přijata různá opatření, například byly upřednostňovány materiály z místních zdrojů, jako je sklo vyráběné závody skupiny, aby se snížily emise CO2 v důsledku přepravy materiálů.

Ochrana vody

Byla uplatněna celá řada opatření na ochranu vodních zdrojů. Budova využívá dešťové vody k zásobování hygienických zařízení a vodních zdrojů určených k čištění a údržbě budovy a jejího okolí a k zalévání zelených ploch. Šedá voda (voda odtékající z umyvadel, myček, sprch, atd.) se zadržuje, filtruje a poté znovu vrací do oběhu užitkové vody. Vsakování vody do půdy činí nejméně 80 % díky umístění parkovací plochy pod budovou a nikoli vedle ní a také díky použití propustných povrchů v zónách pro chodce a na vedlejších silnicích, takže se snižuje odtok vody do kanalizace. Nezastavěné plochy jsou osázeny rostlinami a tvoří vzájemně propojené prostory zadržující vodu, takže voda se zde vsakuje do země a neodtéká do venkovní kanalizace.  

Biodiverzita

Součástí projektu jsou včelí úly, aby mohlo docházet k opylování místního ekosystému. V okolí byly vysázeny místní druhy stromů (např. duby). Parkoviště je umístěno pod budovou a nikoli vedle ní, takže je ponechán maximální prostor pro život fauny i flóry v okolí budovy.

Text: AGC Flat Glass Czech
Foto: Marie-Françoise Plissart

Článek byl uveřejněn v časopisu TZB HAUSTECHNIK.