Partneři sekce:
  • SCHELL

Diskusní setkání společnosti Envi A

Diskusní setkání společnosti Envi A

Společnost Envi A, obecně prospěšná společnost založená za účelem podpory vývoje, realizace a ověřování environmentálně vyspělých staveb a udržitelného rozvoje lidských sídel, přináší nabídku dalšího profesního vzdělávání a transferu poznatků a inovací v oblasti udržitelného stavebnictví a architektury formou diskusních setkání, odborných seminářů a exkurzí. Projekt odpovídá na objektivní potřebu vzdělávání a přenosu poznatků v dané oblasti, které zatím v Praze takto systémovým způsobem nikdo nenabízí. 

Na podzim společnost připravila tato diskusní setkání:

  • Fotovoltaika ve výhledu 20 let: skutečnost a fikce (15. 10. 2009)
  • Ekologické městské lokality: konkrétní příklady ze zahraničí i  ČR (12. 11. 2009)
  • Komplexní hodnocení budov – mezinárodní certifikace tzv. zelených budov (3. 12. 2009)

V lednu se bude konat setkání na téma Podnikání v zeleném. Cílovou skupinou diskusních setkání jsou především developeři, investoři, projektanti, architekti, zaměstnanci veřejné správy, manažeři stavebních firem, studenti vysokých škol a širší odborná veřejnost.

Více informací viz www.envi-a.org.