ASB Stavebnictví Technická zařízení budov

Technická zařízení budov

Partneři sekce:

Celé naše vnější i vnitřní prostředí se mění a ruku v ruce s tím jsou neustále vyvíjeny nové výrobky a řešení, kterých cílem je dlouhodobá udržitelnost a energetická hospodárnost. WOLF dodává kompletní řešení vytápění, chlazení a větrání pro rezidenční i komerční segment. Naše produktové novinky, které letos uvádíme na trh, zohledňují dynamicky se vyvíjející potřeby našich zákazníků i aktuální energetické trendy.

Výběr správného typu ventilátoru pro konkrétní aplikaci je rozhodujícím faktorem jak pro výkon, tak i efektivitu celého systému. Není-li ventilátor dostatečně výkonný, pak neposkytne požadovaný objem vzduchu.

Společnost Zumtobel dodala kompletní systém osvětlení pro nově zrekonstruovanou městskou stodolu v Bělé nad Radbuzou na Domažlicku. Autoři projektu Ing. Milan Šraml a Arch. Veronika Olič proměnili dlouhodobě nevyužívaný a zchátralý objekt v pozoruhodnou multifunkční budovu, v níž lze provozovat volnočasové aktivity i pořádat společenské, sportovní a kulturní akce. V exteriéru i interiéru nalezla uplatnění široká škála moderních a hospodárných svítidel značky Thorn.

Tepelná čerpadla jsou součástí řešení trvale udržitelných domácností a vizí pro dosažení uhlíkově neutrální budoucnosti, doplňují (či zcela nahrazují) klasické vytápění plynové nebo elektrické a spolu s malými fotovoltaickými, domácími elektrárnami se stávají tzv. must-have téměř každé novostavby.

Eliška Hřebenářová -

V dnešní době je kvalita vnitřního prostředí klíčovým faktorem pro naše zdraví a pohodu. Mění se naše vnější i vnitřní prostředí a zároveň rostou naše nároky na pohodlí - teplo nebo chlad, teplou vodu, čistý vzduch.

Solární a větrná energie je svým způsobem bezplatný, obnovitelný zdroj energie, který – jak řada lidí zapomíná – ovšem závisí na přírodních procesech, které člověk bohužel není schopen ovládat. V této fázi jsme proto všichni nuceni přijmout rizika, která s sebou přináší obnovitelná energie: slunce ne vždy svítí a vítr ne vždy fouká. Co se ale stane, když síť ztratí oba tyto zdroje energie současně? Tento jev je známý jako “složené energetické sucho”.

Eliška Hřebenářová -