Vyrovnání podkladu před kladením podlahoviny
Galerie(19)

Vyrovnání podkladu před kladením podlahoviny

Partneři sekce:

Před kladením podlahoviny je třeba věnovat velkou pozornost přípravě podkladu. Doporučuje se použít podlahové systémy od jednoho výrobce, které jsou navzájem kompatibilní a zabezpečí spolehlivě pevné spojení podlahoviny s podkladem. Podklad musí být nosný, rovný, suchý, očištěný od mastnoty a prachu, přičemž pevnost v tahu a tlaku musí být v souladu s platnými normativními předpisy. Trhliny musíme uzavřít, zbytky lepidel odstranit. Zbytková vlhkost podkladu se musí pohybovat v rozpětí daném normou.

Elektroměrem v podkladu zjistíme nejvlhčí místo, z něhož odebereme vzorek a přístrojem CM zjistíme vlhkost. Vlhkost lze zjistit i změřením elektrického odporu. Pokud by naměřená hodnota byla vyšší než 2 % CM (např. v novostavbách), doporučuje se podklad uzavřít proti vlhkosti epoxidovým základním nátěrem. Vysoká vlhkost může způsobit odlepení, zabarvení nebo jiné znehodnocení podlahoviny. Následujícím krokem je přeměření rovnosti podkladu. Nerovnosti mezi opěrnými body měřicí latě zjistíme měřicím klínem. V závislosti na tloušťce vrstvy nutné na vyrovnání podkladu a na očekávaném zatížení zvolíme vhodnou vyrovnávací hmotu. Stejně důležitá je i povrchová pevnost podkladu.

Pomocí ručního vrypového kladívka a šablony na povrchu vytvoříme křížem přes sebe rýhy. Podle tvaru, hloubky a průsečíků rýh volíme další postup (zbroušení podkladu nebo vhodný základní nátěr). Povrchovou pevnost podkladu je možné zajistit i použitím drátěného kartáče. Při nedostatečné kvalitě je třeba povrch celoplošně přebrousit. Zbytkový prach po broušení odsajeme průmyslovým vysavačem s dostatečným výkonem. Rovného a čistého podkladu je důležité docílit i před aplikací podlahoviny. Proto je nutné odstranit staré zbytky lepidel, vosků, olejů a barev. Ve většině případů se tyto práce realizují pomocí brusek, fréz nebo kuličkových fréz. Prach po broušení je rovněž třeba odsát. Trhliny a spáry v podkladu se musejí správně uzavřít. Lokální díry v podlaze vyplníme renovační vyrovnávací stěrkou. Podklad následně podle potřeby ošetříme vhodným základním nátěrem. Na závěr se aplikuje samonivelační anhydritová hmota.

01 | Úprava podkladu
Podklad musí byt nosný, rovný, suchý, očištěný od mastnoty a prachu, přičemž pevnost v tahu a tlaku musí být v souladu s platnými normativními předpisy. Trhliny musíme uzavřít, zbytky lepidel odstranit.

02 | Vlhkost v podkladu
Zbytková vlhkost podkladu se musí pohybovat v rozpětí daném normou. Elektroměrem v podkladu zjistíme nejvlhčí místo, ze kterého odebereme vzorek a zjistíme vlhkost (přístroj CM, elektrický odpor). Velmi vlhký podklad se uzavře epoxidovým základním nátěrem (max. vlhkost 6 % CM) nebo izolací.

03 | Rovnost podkladu
Nerovnosti mezi opěrnými body měřicí latě zjistíme měřicím klínem. V závislosti na tloušťce vrstvy potřebné na vyrovnání podkladu a na očekávaném zatížení zvolíme vhodnou vyrovnávací hmotu.

04 | Pevnost podkladu
Pomocí ručního rypadla a šablony na povrchu vytvoříme křížem přes sebe rýhy. Podle stupně zátěže, tvaru, hloubky a průsečíků rýh volíme další postup – zbroušení podkladu nebo výběr základního nátěru.

05 | Přebroušení podkladu
Podklad s nedostatečnou kvalitou povrchu musíme celoplošně přebrousit a ošetřit vhodným penetračním nátěrem.

06 | Zbytkový prach
Zbytkový prach po broušení odsajeme průmyslovým vysavačem s dostatečným výkonem.

07 | Staré podlahy
Rovný a čistý podklad je důležitý i při sanaci podlahy, proto je třeba odstranit staré zbytky lepidel, vosků, olejů a barev.

08 | Odstranění starých nečistot
Staré zbytky z povrchu podkladu odstraníme pomocí brusek, fréz nebo kuličkových fréz. Zbytkový prach odsajeme průmyslovým vysavačem.

09 | Prohloubení trhlin
Trhliny a spáry v podkladu pomocí okružní pily po délce dostatečně rozšíříme a prohloubíme do dvou třetin hloubky potěru.

10 | Příčné zářezy
Následně realizujeme příčné zářezy ve vzájemné vzdálenosti přibližně 25 cm.

11 | Vložení sponek
Do zářezů vložíme kovové sponky.

12 | Vyplnění trhlin pryskyřicí
Trhliny vyplníme dvousložkovou opravnou pryskyřicí. Tvrdidlo z tuby vytlačíme do pryskyřičné složky a důkladně promícháme (1 minutu), dokud nedosáhneme rovnoměrného zabarvení (směsný poměr pryskyřice s tvrdidlem je 100 : 2) a homogenní struktury. Pryskyřici rovnoměrně vylejeme z plechovky do trhlin a uhladíme.

13 | Zasypání pískem
Po 30 minutách je pryskyřice ztvrdlá a velmi pevná, po 60 minutách ji lze zatížit. Povrch čerstvě nalité pryskyřice hustě posypeme ohněm sušeným křemičitým pískem se zrnem o velikosti 0,3 až 0,7 mm. Po ztvrdnutí volný přebytečný písek odsajeme.

14 | Vyplnění děr v podkladu
Lokální díry v podkladu vyplníme renovační vyrovnávací stěrkou. Směs stěrky smícháme s vodou (orientačně 25 kg/5,5 l vody) tak, aby se nevytvořily hrudky. Mícháme, dokud nedosáhneme vhodné konzistence. Vyrovnávací stěrku naneseme do děr zednickou lžící (tloušťka 1 až 100 mm) a vyhladíme ocelovou stěrkou.

15 | Penetrační nátěr
Podklad následně natřeme disperzním základním nátěrem. Nádobu před aplikací důkladně protřepeme. Nátěr zředíme vodou v poměru 1 : 1 (nenasákavé podklady), nebo 1 : 4 (nasákavé podklady; u příliš nasákavých podkladů se doporučuje aplikovat druhý nátěr). Na základní nátěr se nanáší nezředěná penetrace.

16 | Penetrace podkladu
Penetrační nátěr naneseme rovnoměrně textilním válečkem. Je třeba zabránit tvorbě louží. Doba schnutí před stěrkováním je přibližně 30 minut až 2 hodiny. Následně je možné nanést samonivelační anhydritovou vyrovnávací stěrku.

17 | Anhydritová stěrka
Směs anhydritové stěrky se smíchá s vodou (poměr 25 kg/5,5 l vody) pomocí vrtačky a mí­chacího nadstavce s max. rychlostí 600 ot./min. tak, aby nevznikly hrudky. Míchá se minimál­ně dvě minuty, směs necháme chvíli odstát a opět důkladně promícháme. Rozlitou směs uhladíme ocelovým hladítkem s rukojetí.

18 | Vzduchové bubliny
Rozmíchanou samonivelační stěrku je třeba zpracovat do 20 minut. Směs se doporučuje míchat ve dvou nádobách, což urychluje práci a zlepšuje podmínky pro spojení jednotlivých vylévaných směsí. Povrch čerstvě nanesené stěrky přejedeme provzdušňovacím válečkem, čímž se uvolní vzduchové bubliny.

Info o materiálech:

 • Epoxidový základní nátěr – dvousložkový nátěr na kritické podklady s vysokou zátěží.
 • Rychle tvrdnoucí opravná pryskyřice pro pevné uzavření trhlin a spár v potěrech před stěrkováním nebo lepením podlahových krytin a na lepení kovových profilů a lišt.
 • Renovační vyrovnávací stěrka s nízkým pnutím.
 • Univerzální disperzní základní nátěr na cementové potěry a betonové podlahy, na anhydritové potěry, stěrky, suché podlahové desky, kamenné podlahy, keramické dlažby, dřevo a reakční pryskyřice.
 • Anhydritová samonivelační podlahová vyrovnávací hmota.

Co budete potřebovat

 • Epoxidový základní nátěr Thomsit R 755, spotřeba: přibližně 300 g/m2 (1 nátěr), plechová nádoba na dvě složky
 • Opravná pryskyřice Thomsit R 726, spotřeba: trhliny v mazanině – závisí na hloubce poškozeného místa, tuba a plechovka, 1,02 kg
 • Kovové spony
 • Křemičitý písek
 • Vyrovnávací stěrka Thomsit RS 88, spotřeba: přibližně 1,5 kg/m2, (tloušťka vrstvy: 1 mm), plastový pytel, 25 kg
 • Disperzní základní nátěr Thomsit R 766, spotřeba: 150 až 200 g/m2, (poměr ředění 1 : 4; nasákavé podklady), 300 g/m2 (poměr ředění 1 : 1; beton), 50 až 100 g (poměr ředění 1 : 1, nenasákavé podklady), plastový kanystr, 5 a 10 kg,
 • nebo Thomsit R 777, spotřeba: 300 g/m2 (neředěný, beton), 100 g nátěr + 100 g voda = 200 g hotového nátěru/m2 (potěr, anhydrit, stěrka), plastový kanystr 5 nebo 10 kg,
 • Anhydritová samonivelační stěrka Thomsit DL, tloušťka vrstvy: 2 až 15 mm v jednom pracovním kroku, spotřeba: přibližně 1,5 kg/m2 (tloušťka vrstvy: 1 mm), papírový pytel, 25 kg
 • Nářadí: elektronický vlhkoměr, přístroj CM, dláto, kladivo, plastový sáček, závěsná váha, tlaková nádoba, ocelové kuličky, kapsle s karbidem vápenatým, ocelová lať s vodováhou dlouhá 2 m, měřicí klín, vrypové kladívko + šablona, drátěný kartáč, podlahová bruska, průmyslový vysavač, fréza nebo kuličková fréza, okružní pila, ochranné rukavice, dřevěná míchačka, odsávací zařízení, plastová nádoba, ocelové hladidlo, zednická lžíce, skládací metr, textilní váleček s dlouhou rukojetí, vrtačka s míchacím nástavcem, zubová stěrka s dlouhou rukojetí, odvzdušňovací váleček s dlouhou rukojetí

TEXT + FOTO: Henkel

Článek byl uveřejněn v časopisu Realizace staveb.