Partneři sekce:
  • Stavmat

Ochrana dřevěných podlah v interiéru a jejich následná údržba

Ochrana dřevěných podlah v interiéru a jejich následná údržba

Volbou vhodné povrchové úpravy sice nelze změnit kvalitu a tvrdost použitého dřeva, dá se však například upravit barevnost podlahy. Pokud zákazník zvolí parkety s klasifikací podle ČSN EN 13226 s vyšší pestrostí vzhledu, je možné barvu podlahy povrchovou úpravou sjednotit – buď zabarveným lakem, nebo ztmavením plochy olejem.

Laky na vodní bázi

Velkou oblibu si vzhledem k rychlému schnutí, jednoduchému nanášení a hlavně absenci zápachu vysloužily u zpracovatelů laky na vodní bázi. Laky na vodní bázi jsou vhodným řešením i pro dosažení matného povrchu dřevěné podlahy. Výrobci zároveň nabízejí několik úrovní odolnosti laků – pro bytové použití (jednosložkové), pro vyšší bytové namáhání a nižší zátěž komerčním využitím (rovněž jednosložkové), pro komerční zátěž a vysokou komerční zátěž (jedno- nebo dvousložkové laky; rozdělení se u jednotlivých výrobců liší).

Laky hustší konzistence vytvářejí žádanou jednolitost plochy, zatímco přiznané barvy a struktury zakoupeného dřeva lze dosáhnout pomocí extra matných dvousložkových laků na vodní bázi. Extra matný dvousložkový vodní lak s přísadou polyure­tanu se optickým efektem blíží olejované podlaze, navíc má vysokou odolnost proti opotřebení. Údržba je jednoduchá – je zapotřebí pravidelnost (nejdříve však 8 dní po dokončení povrchu) a odpovídající prostředky k mytí, nejlépe z profesionální sítě.

Obsah sušiny

Obsah sušiny ve výrobku, tedy v lacích a olejích, je určující pro výsledné technické vlastnosti podlahy. V konečném důsledku je sušina reálně to, co zákazník platí a co podlahu následně chrání. Výrobky s vyšším obsahem sušiny se hodí i pro podlahy se zvýšeným namáháním – např. komerčním provozem.

Laky pro speciální využití

Laky jiných bází se v interiéru, především pak v bytové výstavbě, používají jen v opodstatněných případech. Jedná se především o povrchy určené pro sportovní využití, kde se nejvíce osvědčily uretanalkydové laky (dříve tzv. olejové laky). Tyto laky mají vysokou pružnost, hodí se rovněž na podlahy s podlahovým vytápěním nebo na dlouhé prvky (prkna). Někteří výrobci již nabízejí značkování sportovních povrchů, které se do podlahy zalakuje a je kompatibilní s celým systémem. Značení sportovních podlah, které je součástí spodních vrstev systému, není náchylné na opotřebení a jeho trvanlivost je totožná se složením laku na podlaze. Sportovní podlaha by měla být pravidelně ošetřována protiskluznými prostředky. 

Olejování

Jiným možným krokem k získání povrchu s co nejdelší životností je olejování dřevěné podlahy. Oleje však zdůrazní nejen všechny přednosti, ale i nectnosti povrchu, proto jsou kladeny vysoké nároky na kvalitu a jemnost broušení dřeva, tedy na práci parketáře. Olejované dřevo působí velmi přirozeně a povrchová úprava umožňuje dílčí opravy nebo napojování ploch dokonce i laikovi. Zákazník by ale měl dopředu počítat s náročnější počáteční údržbou, podlaha impregnovaná olejem požaduje údržbu již po krátké době užívání. Je to proto, že speciálně nově položená podlaha se pomalu sžívá s prostředím, oleje jen pomalu vstupují do dřeva, dokud se povrch úplně nenasytí. Nedostatek impregnace se projeví opticky závojem nebo pocitem zvýšené drsnosti povrchu dřeva.

Údržba olejovaných podlah se provádí strojně i ručně, např. použitím speciálního mopu. Strojní údržba se dostává ke slovu nejprve asi 8 až10 dní po dokončení povrchové úpravy olejováním (podle doporuče­ní výrobce) a slouží k doolejování povrchu speciálním přípravkem (doporučí dodavatel povrchové úpravy podlahy) a také jako základní ochrana povrchu. Při velmi silném znečištění hotové podlahy (např. stavbou) je možné výjimečně použít hloubkové čištění povrchu, poté následuje strojní údržba.

Pro běžnou domácí údržbu slouží přípravky, které se ředí vodou a neodmašťují naolejovaný povrch; jejich zpracování je jednoduché – přidávají se do úklidové vody. Vhodnou údržbu by měl zákazníkovi doporučit dodavatel povrchové úpravy dřevěné podlahy.

Ing. Veronika Melicherová
Foto: KIESEL

Autorka je jednatelkou firmy KIESEL, s. r. o., dovážející stavební chemii.