Partneři sekce:
  • Stavmat
  • Ostendorf - OSMA
  • Českomoravský beton

Litý potěr s výbornou tepelnou vodivostí

Litý potěr s výbornou tepelnou vodivostí

Přední výrobce transportbetonu v České republice, Českomoravský beton, a. s., člen HeidelbergCement Group, který zároveň patří i k největším výrobcům litých podlahových směsí u nás, nabízí spolehlivé inovativní řešení pro rychlou a kvalitní výstavbu. ANHYMENT® je novou generací kvalitních litých podlahových hmot, ideální pro instalaci podlahového vytápění, která dokáže uspokojit i ty nejnáročnější požadavky zákazníků. S jeho použitím lze snížit nejen náklady na vytápění, ale i výšku podlahové skladby v novostavbách či rekonstruovaných objektech.

Jedná se o směsi na bázi síranu vápenatého (CaSO4) se samonivelačním účinkem, které umožňují srovnání podlahových konstrukcí s tolerancí 2 mm na 2 m lati, díky čemuž vytvářejí dokonale rovnou plochu pod finální nášlapnou vrstvu. Splňují požadavky normy ČSN 74 4505 Podlahy, společná ustanovení. 

ANHYMENT® lze díky vysoké pevnosti aplikovat nad podlahovým vytápěním ve výšce již od 3,5 cm. Směs má vynikající zatékavost kolem trubek podlahového topení, a proto se teplo v podlahovém topení přenáší rychle a stejnoměrně.

Na ANHYMENT® lze pokládat většinu podlahových krytin (plovoucí podlahu, parkety, dlažbu atd.), protože vy­tváří dokonale rovnou plochu pod finální nášlapnou vrstvu. Odpadá tak dodatečné vyrovnávání a stěrkování podlahy.

Materiál je vhodný pro bytovou výstavbu, kancelářské objekty, objekty občanské vybavenosti a podobně. Výroba probíhá ve speciálním zařízení v maltárnách skupiny Českomoravský beton nebo v unikátních mobilních technologických zařízeních, které umožňují vyrábět tyto potěry téměř po celé ČR. Hlavními výhodami tohoto materiálu jsou rychlá a bezproblémová pokládka, minimální objemové změny a kvalitní výsledné povrchy.

Díky svým vlastnostem je ANHYMENT® ideálním řešením pro realizace podlahy s podlahovým vytápěním. Pro bytové koupelny, kuchyně a podobně je materiál použitelný za předpokladu ochrany povrchu některým typem izolace.

Další změnou a výhodou oproti cementovým potěrům je, že se potěry na bázi síranu vápenatého nesmějí vyztužovat sítěmi. Dosahují totiž pevností 20, resp. 30 MPa v tlaku a 4, resp. 5 MPa v tahu za ohybu. Tyto hodnoty jsou hlavní normové ukazetele a testují se po 28 dnech od výroby potěru na sadě trámečků (160 × 40 × 40 mm) podle ČSN EN 13892-2.

moderní anhydritový potěr ANHYMENT®konvenční cementový potěr

Vyztužení není vzhledem k výrazně nižšímu smrštění materiálu (asi 0,01 mm/m) potřebné, ba dokonce je přímo nežádoucí z hlediska vznikající chemické reakce mezi ocelí a síranem vápenatým (CaSO4). ANHYMENT® se vyznačuje téměř stabilním prostorovým chováním, což umožňuje omezené provádění dilatací.

Lítý potěr ANHYMENT® na separační vrstvěLítý potěr ANHYMENT® – plovoucí
Lítý potěr ANHYMENT® – vytápěný

Skladba podlahy bez výztuží
Nejčastěji se podlaha skládá z pružné mezivrstvy, z vrstvy potěrového materiálu ­ANHYMENT® a z nášlapné vrstvy. Mocnost vrstvy potěru závisí na stlačitelnosti pružné mezivrstvy a její tloušťce, na plošném zatížení a na pevnostní třídě materiálu.

Obecně platí, že potěr na bázi síranu vápenatého na pružné mezivrstvě by měl mít tloušťku alespoň 35 mm, a použijeme-li místo pružné mezivrstvy pouze oddělovací vrstvu (např. voskovaný papír), měla by být tloušťka minimálně 30 mm. Použitím potěrů na bázi síranu vápenatého místo cementových potěrů se tedy dá ušetřit 30 až 40 mm silná vrstva materiá­lu. Konkrétní minimální tloušťky potěru pro jednotlivé případy použití lze najít v technických listech výrobce materiálů nebo pomocí aplikace Kalkulátor minimální tloušťky Anhymentu na produktovém webu.

Cementová litá pěna PORIMENT® + litý potěr ANHYMENT® – plovoucíCementová litá pěna PORIMENT® + litý potěr ANHYMENT® – plovoucí (na klenbě)
Cementová litá pěna PORIMENT® + litý potěr ANHYMENT® – plovoucí (na dřevěné konstrukci)Cementová litá pěna PORIMENT® + litý potěr ANHYMENT® – vytápěný

Akustické posouzení
Pro snadnější projektování litých samonivelačních potěrů ANHYMENT® je na vyžádání k dispozici akustická studie zpracovaná v ateliéru stavební fyziky pro pět nejčastěji používaných souvrství. Ve výsledku se tedy jedná o 60 nejčastějších kombinací. Tuto studii si lze vyžádat na info@cmbeton.cz.

Více informací a možnosti využití litého potěru ANHYMENT® a dalších speciálních produktů naleznete na www.lite-smesi.cz

RubrikyPodlaha