Partneři sekce:

Lepení textilních, elastických podlahových krytin a dřevěných podlah

Lepení textilních, elastických podlahových krytin a dřevěných podlah

Při pokládce podlahových krytin, jako jsou PVC v pásech i dlaždicích, přírodní linoleum, vinylové podlahy, pryžové podlahy, ale také například koberce či dřevěné podlahy, je základním předpokladem uspokojivého výsledku správné posouzení podkladu a jeho patřičná příprava. 

Podklad musí splňovat požadavky příslušných norem a musí být zejména rovný, trvale suchý, čistý a pevný v tahu i tlaku. Povrch potěru musí být vždy důkladně zbroušen, čímž dojde k odstranění nesoudržných vrstev, a následně vysán průmyslovým vysavačem. V případě podlahového topení je nutné před zahájením podlahářských prací vždy provést tzv. postupné zahřátí a ochlazení potěru a průběh zaznamenat do příslušného protokolu.

Odvzdušnění čerstvě vylité stěrky

Případné trhliny či smršťovací spáry v potěrech je nutné před další úpravou vždy odborně uzavřít pomocí vhodné sanační hmoty s vložením sanačních spon a následně podklad opatřit vhodným základovým nátěrem.

Detail sanované smršťovací spáry

Zde je důležité rozhodovat se při výběru v závislosti na podkladním materiálu, tloušťce vrstvy následně aplikované stěrkové hmoty a také rychlosti schnutí samotného nátěru. V případě vyšší zbytkové vlhkosti je možné u potěrů, které nejsou citlivé na působení vlhkosti, tuto trvale uzavřít speciálním nátěrem, díky čemuž nedochází k působení vlhkosti a následnému poškození podlahové krytiny.

Správné zpracování stěrkové hmoty

Textilní a elastické podlahoviny
Před lepením textilních a elastických podlahovin je nutné povrch potěru vždy opatřit stěrkovou hmotou, čímž dojde k dokonalému vyhlazení potěru a zejména vznikne pevná a rovnoměrně nasákavá vrstva potřebná pro absorpci vlhkosti z disperzního lepidla a nedochází tak k narušení vrchní části potěru např. vlivem bodového zatížení. Stěrkovou hmotu je nutné vybírat dle prostor, kde má být použita, typu podkladu, následného zatížení, požadované tloušťky vrstvy, do které má být zpracována, nebo také dle doby schnutí. Po vyschnutí vrstvy stěrkové hmoty se lepí podlahovina na připravený podklad vhodným lepidlem, jehož výběr závisí zejména na typu podlahové krytiny, podkladu, ale také například na zatížení během užívání podlahy.

Lepení vinylových dílců

Instalace krytiny
Během instalace podlahových krytin musí být v daném prostoru vždy správné podmínky, tj. pokojová teplota min. 18 °C, teplota podkladu min. 15 °C a relativní vzdušná vlhkost max. 75 % (při lepení dřevěných podlah max. 65 %). Lepidlo se na podklad nanáší vhodnou ozubenou stěrkou, dle typu podlahové krytiny. Podlahová krytina se pokládá do naneseného lepidla ihned, nebo se lepidlo ponechá odvětrat (v závislosti na typu podlahoviny) a poté se důkladně přihladí/zaválcuje. Po cca 45 minutách se přihlazení/válcování podlahy opakuje, čímž dojde k jejímu dokonalému přilepení. Při lepení dřevěných podlah je nutné opět důkladné posouzení potěru, zejména pak jeho rovinnosti a pevnosti. Případně se opět upraví vhodným základovým nátěrem a stěrkovou hmotou.

Aplikace penetrace na podklad

Dřevěné podlahy
Pro lepení dřevěných podlah se používají převážně dnes velice oblíbená elastická lepidla, která nabízí výrazné snížení kročejového útlumu podlahy a také snížení prostorového hluku až o 50 %, nebo 2složková lepidla s vysokou konečnou pevností. U elastických lepidel je díky jejich oblibě i velikému množství variant dřevěných podlah jak z hlediska použitých materiálů, tak jejich formátů na výběr mnoho druhů, tudíž i v tomto případě je nutné při výběru lepidla dbát jeho vhodnosti pro daný typ podkladu i dřevěné podlahy. Přední výrobci na trhu profesionální podlahové chemie nabízejí širokou škálu produktů jak pro přípravu podkladu, tak pro samotné lepení veškerých podlahových krytin. Neváhejte tudíž při výběru jakéhokoliv produktu kontaktovat odborný obchodně-technický servis a konzultovat tak správný výběr materiálů i pracovní postup pokládky podlahy.

Detail aplikace lepidla na dřevěné podlahy

TEXT + FOTO: ANVI TRADE

Článek byl publikován v časopisu Realizace staveb 3/2017.

RubrikyPodlaha