Partneři sekce:

Jak vybírat zdravotně nezávadné PVC podlahoviny?

Jak vybírat zdravotně nezávadné PVC podlahoviny?

Při nákupu a výběru PVC podlahové krytiny do interiéru budov zdravotnických zařízení, laboratorních a hygienických provozů je důležité, aby výrobce měl potvrzení, že daná krytina je zdravotně nezávadná.

Potvrzení nezávadnosti

V první řadě je proto vhodné zažádat o předložení odborného posudku Státního zdravotního ústavu, který vydává posouzení zdravotní nezávadnosti na určitou dobu, která je prodlužována na základě předložené dokumentace.

Za stěžejní lze považovat úroveň těkavých organických látek (VOC), která je podstatná pro vyhovění požadavkům pro limitní koncentraci chemických ukazatelů ve vnitřním prostředí staveb v rozsa­hu benzen, toluen, suma xylenů, styren, etylbenzen, trichloretylen, tetrachloretylen dle požadavků Vyhlášky č. 6/2003 Sb.

Testy podlahovin

Nejen zdravotní nezávadnost, ale také testování podlahoviny na běžně užívané látky v domácnosti svědčí o kvalitě provedení podlahoviny. PVC podlahové krytiny při vlivu externích látek, jako jsou kyselina citronová, alkohol-etanol, benzín, nafta, lak, petrolej, mýdlo, černá káva, červené víno, tmavé pivo, amoniak, rybíz, borůvky, rajče, červená řepa, lidská krev, ocet či prací prostředek, často mohou změnit své vlastnosti.

Zkušební protokoly, které vydávají instituty pro testování a certifikaci, zhodnotí podlahoviny, zaručí, zda je podlahová krytina odolná na látky, které se v běžném životě používají, a určí, jakým způsobem tyto látky lze z povrchu odstranit. Horká voda a bavlna jsou totiž obecně uznávaným nejlepším řešením čištění – vše ostatní je nadpráce, která zbytečně zaměstnává koncového uživatele a vede k vyšší nespokojenosti s daným výběrem podlahoviny.

Rozměrová stálost

V neposlední řadě je při výběru PVC podlahoviny důležitým kritériem rozměrová stálost. Ta je důležitá zejména pro prostory s teplotními výkyvy. PVC podlahoviny jsou známé nestálostí rozměru při teplotních výkyvech. I tento problém však lze řešit – například značky Imperio či Thermofix v sobě mají skelné rouno, které zvyšuje rozměrovou stálost podlahoviny. Druhá zmíněná podlahovina navíc slibuje i vysokou odolnost vůči působení mikroorganismů, aniž by změnila vzhled.

Závěr

Diskutovaným tématem je i vzhled, tedy designový dekor PVC podlahovin. Mnoho zdravotnických či laboratorních zařízení volí homogenní podlahoviny s neutrálním dekorem, v dnešní době jsou ovšem k dispozici i heterogenní podlahoviny, které zdravotní nezávadnost plní stejně či mnohém lépe díky PUR povrchové úpravě.

Při samotném výběru PVC podlahoviny, která je nejen zdravotně nezávadná, ale rovněž má i osvědčení o odolnosti vůči bakteriím (zejména výše zmíněné Pseudomonas aeruginosa), lze tedy doporučit opatrnost a důkladné zvážení všech pro a proti vlastností podlahoviny. Vhodné je se zaměřit nejen na certifikáty, ale i náročnost údržby koncovým uživatelem. Hlavní ovšem je nebýt limitován účelností, ale tvořit designově příjemné prostředí – například i za pomoci dekorů imitujících dřevo, kámen či textilii. 

Bakterie Pseudomonas aeruginosa

» klinicky nejvýznamnější ze svého rodu
» patří mezi gram negativní, aerobní, pohyblivé, nefermentující bakterie, které se nejčastěji vyskytují v odpadních vodách, na rostlinách a v půdě
» šiřitel nosokominálních nákaz, napadá sliznici dýchacího a močového ústrojí
» nejčastěji kolonizují právě v nemocničním prostředí a kontaminují katétry a dýchací přístroje

 

Text + Foto: Fatra

Článek byl uveřejněn v časopisu Realizace staveb 3/2018.

RubrikyPodlaha