Kladení velkoformátové dlažby
Galerie(10)

Kladení velkoformátové dlažby

Podklady je třeba před aplikací lepidla na kladení velkoformátové dlažby vyrovnat, zpevnit a zbavit všech nečistot (prach, pryskyřice, olej apod.), ovlivňujících přídržnost lepeného obkladového prvku. Podklady musí splňovat veškeré aktuálně platné technické normy a předpisy. 

Znečištěné a nesoudržné vrstvy je nutné z podkladu odstranit. K důležitým krokům před kladením dlažby patří rozměření dilatačních spár a jejich prořezání v podkladu tak, abychom přizpůsobili dilataci konstrukci podlahy a formátu dlažby.

Podkladem může být beton (starší než tři měsíce, zbytková vlhkost ≤ 4 % CM nebo 1,8 % CM u podlahového vytápění), cementové potěry a omítky, vápenocementové omítky (starší než 28 dnů, zbytková vlhkost ≤ 4 % CM), pórobeton zbavený prachu a natřený vhodným penetračním nátěrem.

Rovnost podkladu

Podklad se musí vždy vyrovnat. Přípustné odchylky od rovnosti při zvýšených požadavcích podkladu, stanovené v ČSN 74 4505, nejsou na kladení velkoformátových obkladových prvků a obkladových prvků s rektifikovanými hranami dostačující. Obkladač musí zabezpečit menší odchylku od roviny, která tento rámec přesahuje. Doporučená rovnost je odchylka ± 1 mm na dva metry. Stěny je potřebné vyrovnat opravnou maltou a podlahy samonivelační stěrkou.

Lepení

S obkladovým prvkem by měli manipulovat minimálně tři lidé. Největší problém je dostat velkoplošné formáty na stavbu a manipulovat s danými formáty při lepení. Podle normy ČSN EN 12004 + A1 se doporučuje k lepení obkladů a dlažeb použít flexibilní lepicí maltu. Kladení obkladových prvků se musí provádět kombinovanou metodou. Na podlahy a stěny se aplikuje lepidlo zubovou stěrkou č. 8. U formátů větších než 1 500 × 1 500 mm se doporučuje na rubovou stranu obkladů a dlažeb aplikovat lepidlo stěrkou č. 6. Na menší formáty, např. 600 × 1 200 mm, se lepidlo aplikuje na podlahy a stěny zubovou stěrkou č. 10 a na rubovou stranu dlažeb a obkladů se aplikuje jen hladítkem.

Korekci dlažeb a obkladů je možné provádět přibližně během tří minut. Po položení dlažby je potřeba odstranit přebytečné množství lepidla po obvodu dlažby, aby se po nalepení další dlažby nezanesla spára lepidlem. To platí i při lepení na stěny. Dlažby a obklady se potom vyrovnají pomocí vyrovnávacích klínů (leveling systems), které jsou účinnou pomůckou při ukládání. Použitím klínů se odstraní nerovnosti mezi jednotlivými deskami (nevznikají výškové nerovnosti, tzv. zuby).

Spárování

Doporučená šířka spár musí být minimálně 3 mm. Dilatační spára má být minimálně 3 mm. Po jak dlouhé době lze spáry vyplnit spárovací maltou, doporučená norma neuvádí. Obkladové prvky je možné za ideálních klimatických podmínek spárovat minimálně po 7 dnech po nalepení obkladu a dlažby. V případě nižších teplot a vyšší vlhkosti se doba mezi lepením a spárováním prodlužuje. Na spárování se doporučuje použít vhodnou spárovací maltu. Spárovací malta se zatře gumovou stěrkou do spár tak, aby byly spáry úplně zaplněné. Po krátkém zaschnutí (přibližně 15 min.) se z povrchu dlažby odstraní zbytky spárovací malty vlhkou, často vymývanou houbou. Povlak vytvořený na povrchu dlažby se po úplném zaschnutí spárovací hmoty odstraní suchým hadrem. Vyspárovaná plocha je pochozí po 24 hodinách. Dilatační a přechodové spáry se vyplní sanitárním silikonem. 

01 | Příprava podkladu
Z podkladu se odstraní všechny nečistoty a v případě potřeby se vyrovná čerstvě připravenou samonivelační stěrkou, která se rozleje na podklad a rozhrne ocelovým hladítkem nebo shrnovací lištou. Povrch čerstvě nanesené směsi se přejede provzdušňovacím válečkem. Na zaschlý podklad se nanese penetrace.

02 | Penetrace podkladu
Balení s penetračním nátěrem se několikrát protřepe. Penetrační nátěr se rozleje na podklad a štětcem nebo válečkem se rozetře v rovnoměrné vrstvě tak, aby se netvořily kaluže. Nanesená penetrace se nechá zaschnout minimálně dvě hodiny.

03 | Nanesení lepidla na podklad
Flexibilní lepicí malta se nízkootáčkovou míchačkou smíchá s vodou (11 l / 25kg pytel) na homogenní směs bez hrudek. Nechá se pět minut odležet a znovu se promíchá. Směs se nanese na připravený podklad zubovou stěrkou s velikostí zubu v závislosti na velikosti dlažby.

04 | Nanesení lepidla na dlažbu
Kladení dlažby se realizuje kombinovanou metodou. Flexibilní lepidlo se nanese na rubovou stranu dlažby s rozměrem větším než 1 500 × 1 500 mm zubovou stěrkou č. 6. Na rubovou stranu menších formátů, např. 600 × 1 200 mm, se lepidlo aplikuje jen ocelovým hladítkem.

05 | Vakuové přísavky
Na lícovou stranu dlažby s nanesenou vrstvou flexibilního lepidla se připevní vakuové přísavky, které usnadňují manipulaci.

06 | Přenesení dlažby
Dlažba se opatrně přenese na místo uložení. S velkoformátovou dlažbou by měli manipulovat minimálně tři lidé.

07 | Položení dlažby
Dlažba se uloží do nanesené vrstvy malty a důkladně se přitlačí. Nesmí se klást na styk. Je potřebné dodržet velikost spár od 2 do 15 mm podle velikosti dlažeb a účelu využití prostoru. Polohu dlažby je možné korigovat přibližně do 3 minut od položení.

08 | Odstranění přebytečného lepidla
Po položení dlažby se odstraní přebytečné množství lepidla po obvodu dlažby, aby se po nalepení další dlažby nezanesla spára lepidlem.

09 | Vyrovnávací klíny
Dlažby a obklady se potom vyrovnají pomocí vyrovnávacích klínů (leveling systems).

10 | Vyrovnání dlažby
Použitím klínů se odstraní nerovnosti mezi jednotlivými deskami (nevznikají výškové nerovnosti, tzv. zuby).

Informace o materiálu:

» vysoce flexibilní lepicí malta na lepení velkoformátových obkladů a dlažeb;
» na lepení dlažby s plochou větší než 1 m2;
» vysoká přilnavost a flexibilita (třída S1);
» na kritické podklady, balkony, terasy a podlahové vytápění;
» vysoká odolnost proti skluzu vlastní vahou

Co budete potřebovat:

Samonivelační stěrka
Ceresit CN 68 (tloušťka 2–15 mm)
spotřeba: přibližně 1,5 kg/m2 (na 1 mm tloušťky vrstvy), papírový pytel, 25 kg
nebo
Ceresit CN 69 (tloušťka 1–10 mm)
spotřeba: přibližně 1,5 kg/m2 (na 1 mm tloušťky vrstvy), papírový pytel, 25 kg
Ceresit CN 72 (tloušťka 2–20 mm)
spotřeba: přibližně 1,6 kg/m2 (na 1 mm tloušťky vrstvy), papírový pytel, 25 kg

Penetrační nátěr
Ceresit CT 17 Hloubkový penetrační nátěr
spotřeba: od 0,1 do 0,5 l/m2 (v závislosti na rovnosti a nasákavosti podkladu), plastový kanystr 2, 5 a 10 l
nebo
Ceresit CN 94 Speciální penetrační nátěr (na pórobeton)
spotřeba: přibližně od 0,03 do 0,12 kg/m2 (podle způsobu použití), plastová nádoba 1 a 5 kg

Flexibilní lepicí malta
Ceresit CM 22 Mega Format Flexible (s klasifikací C2TES1)
spotřeba: od 2,7 do 6 kg/m2 (v závislosti na velikosti obkladu), papírový pytel, 25 kg
nebo
Ceresit CM 17 SuperFlex (s klasifikací C2TES1)
spotřeba: od 1,5 do 3,7 kg/m2 (v závislosti na velikosti obkladu), papírový pytel, 25 kg
nebo
Ceresit CM 77 UltraFLEX
spotřeba: od 1,5 do 3,4 kg/m2 (v závislosti na velikosti obkladu), plastová nádoba, 8 kg

Spárovací malta
Ceresit CE 43 Grand´Elit
spotřeba: od 0,8 do 1,2 kg/m2 (v závislosti na velikosti obkladu a šířky spáry), plastová nádoba 5 kg nebo papírový pytel 25 kg
nebo
Ceresit CE 40 Silica Active
spotřeba: od 0,4 do 0,7 kg/m2 (v závislosti na velikosti obkladu a šířky spáry), plastová nádoba 2 a 5 kg
nebo
Ceresit CM 77 UltraFLEX
spotřeba: od 1,5 do 3,4 kg/m2 (v závislosti na velikosti obkladu), plastová nádoba, 8 kg

Sanitární silikon
Ceresit CS 25
vydatnost: 1,5–15 m (v závislosti na velikosti spáry), plastová kartuše, 280 ml

Nářadí a pomůcky
nízkootáčková míchačka, plastová nádoba, ocelové hladítko, shrnovací stěrka, provzdušňovací váleček, zubová stěrka, hladítko s oblými zuby, vakuové přísavky, váleček na dlouhé rukojeti, vyrovnávací klíny, gumové hladítko, houba, hadřík, aplikační pistole

Tip

Vhodná stěrka
Velikost zubů stěrky se volí podle velikosti dlažby a nerovnosti podkladu.

Množství lepicí malty
Množství použité lepicí malty musí zaručit dostatečné pokrytí dlažby.

 

TEXT + FOTO: Henkel

Článek byl uveřejněn v časopisu Realizace staveb 3/2017.