Vytvoření nosného podkladu pod obklad a dlažbu nenasákavou tepelněizolační deskou
Galerie(13)

Vytvoření nosného podkladu pod obklad a dlažbu nenasákavou tepelněizolační deskou

Partneři sekce:

Jako náhradu za běžné zdivo nebo sádrokarton je možné pro vytvoření vnitřních dělicích stavebních konstrukcí v prostorách s trvalým zatížením vodou použít oboustranně povrchově upravenou desku z extrudovaného polystyrenu, která je vyztužena sklotextilní mřížkou a pokryta vrstvou malty.

Zpracování desek

Tepelněizolační nenasákavou desku je možné na potřebný rozměr řezat pomocí běžného nářadí – ruční pily nebo elektrické přímočaré pily či okružní pily. Týmž nářadím je možné do desek vyřezat i potřebné otvory, např. pro upevnění umyvadla.

Lepení desek

Na desku s potřebným rozměrem a tloušťkou se nanese po obvodu pás lepicí malty s tloušťkou 30 až 40 mm a uprostřed desky se vytvoří terče s průměrem přibližně 80 mm. Lepidlo musí pokrýt alespoň 40 % zadní strany tepelněizolační nenasákavé desky. Postup lepení desek je identický jako u aplikace běžného EPS při zhotovování zateplení obvodového pláště vnějším tepelněizolačním kontaktním systémem (ETICS). Deska se přiloží na stěnu a přitlačí pomocí dlouhé latě tak, aby byla dodržena potřebná rovinnost. Desky se lepí na okolní svislé nebo vodorovné konstrukce na doraz, bez mezer a spár, na vazbu tak, aby nevznikla průběžná svislá spára.

Vytvoření dělicí konstrukce

Na nalepenou desku se po zaschnutí lepicí malty v místě budoucí dělicí konstrukce pomocí akumulačního šroubováku připevní samořeznými šrouby spojovací prvky. Před vložením tepelněizolační nenasákavé desky do uchyceného spojovacího prvku se na styčnou plochu desky nanese po celé výšce lepicí tmel, případně lepicí malta. Rovinnost osazení desky se zkontroluje vodováhou. Na desku se opět připevní spojovací prvky (na výšku desky se doporučují minimálně 3 ks) a na styčnou plochu desky se před osazením opět nanese po celé výšce lepicí tmel, případně lepicí malta. Postup se opakuje podle potřeby pro vytvoření celé dělicí konstrukce. Následně se styčné plochy jednotlivých desek v rozích sprchového koutu překryjí hydroizolační hmotou, do níž se vloží těsnicí páska a zapracuje se vrstvou hydroizolační hmoty. Tím se zabrání protékání vody. Styčné plochy jednotlivých desek se překryjí 100mm pásem sklotextilní mřížky, který se zapracuje vrstvou lepicí malty (tzv. výztužná vrstva). 

01 | Řezání desky
Pomocí běžného nářadí – ruční pily nebo elektrické přímočaré pily či okružní pily – se tepelněizolační vodotěsná deska zřeže na potřebný rozměr.

02 | Řezání desky
Do tepelněizolační vodotěsné desky se pomocí přímočaré pily vyřežou potřebné otvory.

03 | Lepení desek
Na desku se nanese po obvodu pás lepicí malty s tloušťkou 30 až 40 mm a uprostřed desky se vytvoří terče s průměrem přibližně 80 mm. Deska se přiloží na stěnu a přitlačí pomocí dlouhé latě tak, aby byla dodržena potřebná rovinnost. Další desky se lepí na doraz, bez mezer a spár, na vazbu.

04 | Spojovací prvek na stěnu
U velkoformátového těžkého obkladu se doporučuje ukotvit nalepené desky fasádními kotvami. Na nalepenou desku se po zaschnutí lepicí malty v místě budoucí dělicí konstrukce pomocí akumulačního šroubováku připevní samořeznými šrouby spojovací prvky.

05 | Lepicí tmel na hranu desky
Před vložením tepelněizolační vodotěsné desky do uchyceného spojovacího prvku se na styčnou plochu desky nanese po celé výšce lepicí tmel, případně lepicí malta.

06 | Spojovací prvek mezi desky
Na desku se do čerstvého lůžka lepicího tmelu nebo malty připevní spojovací prvek na spojení sousedních desek.

07 | Osazení druhé desky
Deska se osadí do spojovacího prvku na doraz k již osazené tepelněizolační nenasákavé desce. Na styčnou plochu desky se před osazením opět nanese po celé výšce lepicí tmel, případně lepicí malta.

08 | Utěsnění rohů
Styčné plochy jednotlivých desek v rozích sprchového koutu se překryjí hydroizolační tekutou fólií, do níž se vloží těsnicí páska a zapracuje se vrstvou hydroizolační tekuté fólie.

09 | Styčné plochy desek
Styčné plochy jednotlivých desek se překryjí 100mm pásem sklotextilní mřížky, který se zapracuje vrstvou lepicí malty (tzv. výztužná vrstva).

10 | Opláštění potrubí
Odpadní potrubí se u stěny opláští tepelněizolačními vodotěsnými deskami tvaru L nebo U. Profily L nebo U se vzájemně spojují a kotví do zdiva pomocí spojovacích prvků a lepicího tmelu.

11 | Nastavení podpěr vanového elementu
Před osazením vanového elementu se podpěry nastaví pomocí vidlicového klíče č. 17. Podpěry je možné nastavit do výšky 10 mm.

12 | Opláštění vany
Vanovými elementy se vytvoří opláštění vanového záhlaví a obložení pro nestandardní vany a zároveň se vytvoří nosný podklad pod keramický obklad.

Informace o materiálu:

» oboustranně povrchově upravená deska z extrudovaného polystyrenu vyztužená sklotextilní mřížkou a pokrytá maltou; tepelněizolační, mrazuvzdorná, voděodolná, odolná proti vysokému zatížení; součinitel tepelné vodivosti λ = 0,035 W/(m.K) (tloušťky 20 až 60 mm), λ = 0,036 W/(m.K) (tloušťky 70 až 120 mm); třída reakce na oheň E; vhodná na osazení umyvadla, vytvoření doplňkových ploch v koupelně a kuchyňských linek, jako podklad pod obklad a dlažbu.

Co budete potřebovat:

Tepelněizolační vodotěsná deska
Austrotherm UNI-deska
rozměr desky: 1 300 × 600 mm, 2 600 × 600 mm, tloušťky: 4; 6; 10; 12,5; 20; 30; 40; 50; 60; 70; 80; 100 a 120 mm

Spojovací prvek
Austrotherm UNI – spojovací prvky
pozinkovaný prvek

Samořezné šrouby

Lepicí malta

Lepicí tmel
Austrotherm PU – lepicí tmel
spotřeba: 400 g/m2, kartuše, 310 ml

Tepelněizolační vodotěsná deska tvaru L/U
Austrotherm UNI-deska L/U profil (na opláštění potrubí)
rozměry profilu: 2 600 × 150 × 150 mm, 2 600 × 200 × 200 mm, 2 600 × 200 × 400 mm, rozměry profilu U: 2 600 × 200 × 200 × 200 mm, 2 600 × 200 × 400 × 200 mm, 2 600 × 300 × 600 × 300 mm, tloušťka: 20 mm

Hydroizolační tekutá fólie/membrána

Těsnicí pásky

Sklotextilní mřížka
pás s šířkou: 100 mm

Vanový element
Austrotherm UNI-deska Vanový element
rozměr desky: 730 × 600 mm, 1 770 × 600 mm, 2 100 × 600 mm, tloušťka: 30 mm

Podložky
Austrotherm UNI-podložka
∅ 38 mm, balení: 100 ks

Nastavitelná podpěra
Austrotherm UNI – nastavitelná podpěra

Nářadí a pomůcky
ruční pila
přímočará pila
okružní pila
nízkootáčkové elektrické míchadlo
plastová nádoba
akumulační šroubovák
zednická lžíce
ocelové zubové hladítko
vidlicový klíč č. 17

 

TEXT: zpracováno z podkladů firmy Austrotherm
FOTO: Austrotherm

Článek byl uveřejněn v časopisu Realizace staveb 5/2017.