Partneři sekce:

Kladení dlažby na podklad z OSB desek

Kladení dlažby na podklad z OSB desek

Při kladení keramické dlažby na existující dřevěné parkety, desky OSB, dřevovláknité a dřevotřískové desky, cementotřískové desky, případně dřevěné desky je třeba k zabezpečení její funkčnosti podklad správně upravit. 

Jedním z vhodných řešení je použití separační desky z polymerových vláken. Nárůst výsledné tloušťky podlahy je při jejím použití 8 mm, z toho 6 mm činí tloušťka separační desky. Podložka zároveň slouží jako zvuková (tlumení hluku je na úrovni 14 dB) a tepelná izolace (R = 0,17 (m2.K)/W).

Při kladení dlažby na desky OSB nebo cementotřískové desky se doporučuje pro dosažení potřebné pevnosti podkladu aplikovat dvě desky kladené na vzájemnou vazbu spár. Zabrání se tím jejich pohybu ve střihu (pero – drážka). Desky OSB nebo cementotřískové desky je třeba důkladně přišroubovat. Podkladový rošt pod desky OSB nebo cementotřískové desky se musí realizovat v rastru maximálně 600 × 600 mm. Při kladení separační desky na parkety se požaduje jejich soudržnost s podkladem. 

01 | Kontaktní můstek
Na suchý čistý podklad se nanese v rovnoměrné vrstvě válečkem kontaktní můstek na bázi bezrozpouštědlové disperze a minerálního plniva. Před použitím se dobře rozmíchá. Při aplikaci je třeba zabránit jeho přebytečnému nahromadění v nerovnostech, např. v dírách. Nechá se zaschnout (šest až osmačtyřicet hodin).

02 | Lepicí tmel
Po obvodu místnosti se při stěnách nalepí dilatační páska. Zubovým hladítkem (velikost zubu 4 mm) se nanese rovnoměrně lepicí tmel, který se smíchá s vodou (7 až 7,5 l / 25 kg) elektrickým míchadlem, nechá se pět minut odležet a opět se promíchá. Nanáší se tak, aby hladítko svíralo s podkladem úhel 60–70°.

03 | Nalepení separační desky
Separační deska se celoplošně vtlačí do lepicího lůžka válečkem nebo plastovým hladítkem. V případě potřeby se desky řežou velmi přesně kobercovým nožem a kladou se těsně k sobě na sraz. Spáry mezi jednotlivými pásy se přelepí krycí páskou (tloušťka 20 mm).

04 | Kladení dlažby
Na separační desku se nanese zubovým hladítkem lepicí tmel a dlažba se položí do čerstvého lůžka. Ve vlhkých prostorech se na separační desku aplikují dvě vrstvy elastické hydroizolační fólie nebo v prostorech s trvalým zatížením vodou dvě až tři vrstvy flexibilní hydroizolační stěrky (2–3 mm) v kombinaci s těsnicí páskou.

05 | Spárování dlažby
Dlažba se vyspáruje spárovací maltou smíchanou s vodou na homogenní směs, která se nanáší neoprenovým hladítkem v diagonálním směru na spáry. Spáry musí být úplně vyplněné. Po krátkém zaschnutí se vyhladí vlhkou houbou a po úplném zaschnutí se dlažba umyje. Do dilatačních spár se vloží podkladový provazec a zaplní se trvale pružným tmelem.

Info o materiáli:

» zvukověizolační panel – textilní separační deska z polymerových vláken spojená latexem na tlumení kročejového hluku a jako separační podložka na eliminaci smykového napětí mezi dlažbou a deformujícím se podkladem, tloušťka 6 mm.

Co budete potřebovat:

RAKO SYSTÉM – KOUPELNA
Kontaktní můstek
RAKO SYSTEM CP 203
spotřeba: 0,25 až 0,4 kg/m2, plastová nádoba, 5 kg

Dilatační páska
RAKO SYSTEM Dilatační a separační páska DSAT
šířka: 25 nebo 65 mm, délka 30 bm, kotouč (šířka 25 mm)

Od partnerů ASB

Lepicí tmel
RAKO SYSTEM Rychletuhnoucí lepidlo AD 590
spotřeba: přibližně 4,2 kg/m2, papírový pytel, 25 kg
nebo
RAKO SYSTEM Flexibilní lepidlo AD 530
spotřeba: přibližně 4,2 kg/m2, papírový pytel, 25 kg

Separační deska
RAKO SYSTEM Zvukověizolační panel SDI
formát: 600 × 1 000 mm, tloušťka: 6 mm

Krycí páska
tloušťka: 20 mm

Flexibilní spárovací malta
RAKO SYSTEM Rychletvrdnoucí vysoce hydrofobní spárovací hmota GF BIO
spotřeba: přibližně 0,3 až 0,8 kg/m2, plastová nádoba, 5 kg

Podkladní separační provazec
RAKO SYSTEM Separační provazec PES
průměr: 4, 6, 8 a 10 mm, délka: 100 bm

Trvale pružný tmel
RAKO SYSTEM Sanitární silikon SI
vydatnost: 6 až 12 m/kartuše, kartuše, 310 ml

Nářadí a pomůcky
Váleček, zubové hladítko (velikost zubu 4 mm), elektrické míchadlo, plastové hladítko, kobercový nůž, neoprenové hladítko, plastová nádoba, aplikační pistole, houba, hadřík

 

TEXT: zpracováno z podkladů firmy Lasselsberger
FOTO: Lasselsberger

Článek byl uveřejněn v časopisu Realizace staveb 4/2017.