Partneři sekce:
  • Prefa

Zateplení střešního pláště mezi krokve se záklopem

Zateplení střešního pláště mezi krokve se záklopem

Při skladbě zateplení se řeší několik následujících úloh. Tloušťka tepelné izolace vychází z tepelnětechnického výpočtu. Vlastní realizaci lze usnadnit vhodnou volbou izolačního materiálu, který umožňuje osazení prostým rozepřením mezi krokve.

Vodní pára v konstrukci

Tepelněizolační schopnost izolace může být podstatně snížena, pokud se do izolace dostane vodní pára. Ta celkem přirozeně, zejména v chladných obdobích, proniká z teplejšího prostředí interiéru do chladnějšího venkovního prostředí. Vodní pára ve styku s chladnějším prostředím při prostupu tepelnou izolací kondenzuje na vodu. Pokud se tento jev aktivně neomezí, opakuje se s intenzitou rostoucí úměrně s poklesem tepelněizolační schopnosti tepelné izolace. Důsledkem je vznik mokrých skvrn s následnou plísní, hnilobou dřevěných konstrukcí atd.  Aby k popsaným problémům nedošlo, je nutno věnovat maximální pozornost instalaci parotěsné zábrany nebo parobrzdy. Rozdíl mezi oběma je v hodnotě faktoru propustnosti vodní páry μ. Vyplatí se použít kompletní příslušný systém a provést jej podle předpisu výrobce.

Zaklopení střešního pláště

Po provedení izolačních vrstev je možné přistoupit k zaklopení střešního pláště sádrokartonovými deskami. Zatímco jsme výše uvedeným postupem vyřešili tepelnou izolaci a difuzi vodní páry, zaklopení konstrukce neznamená pouze uzavření popsané skladby libovolnou sádrokartonovou deskou. Volbou správného opláštění reagujeme na požadavky, které jsou na upravený prostor kladeny. Kromě standardních desek WHITE přicházejí ke slovu speciální sádrokartonové desky, jejichž výrobní receptura klade důraz zejména na splnění požární odolnosti konstrukce. Vedle požární ochrany se však do popředí zájmu zákaznické obce dostává i ochrana před hlukem. Pro zvýšení hodnoty vzduchové neprůzvučnosti konstrukce je žádoucí, aby deska měla maximální hmotnost a optimální „pružnost“ pro utlumení dopadající akustické energie.

Nové řešení

Sádrokartonová deska RED Piano splňuje požadavky na požární odolnost a zvukovou neprůzvučnost za přijatelnou cenu. Jedná se o sádrokartonovou desku s obsahem skelného vlákna s optimální hmotností s ohledem na sloučení protipožárních i akustických vlastností, s ohledem na zpracovatelnost. Cenově se přitom neliší od desky RED. Při řešení požadavku na požární odolnost je deklarována hodnota REI 60 min., v případě podhledů s klasifikací EI až 90 min. V případě příček lze dosáhnout hodnoty požární odolnosti EI až 240 min. V oblasti akustiky dosahují konstrukce s deskami RED Piano rovněž špičkových parametrů.

Všech špičkových hodnot bylo dosaženo při zachování ceny za materiál v porovnání s doposud deklarovanými řešeními.  Dalšího zvýšení hodnot Rw lze dosáhnout použitím sádrokartonových desek Diamant. Svislé i podhledové konstrukce jsou při adaptaci podkroví využitelné plnohodnotně obdobně jako v každém jiném interiéru.

Od partnerů ASB

01 | Krokvové závěsy
Před vložením izolace mezi krokve namontujte krokvové závěsy pro zavěšení pomocného roštu.

02 | Nařezání izolace
Tloušťku izolace Unifit zvolte stejnou, jako je výška krokví. Pásy izolace nařežte na šířku světlé rozteče krokví s rezervou 10 až 20 mm. Řez veďte kolmo k rovině izolace nožem na minerální izolaci.

03 | Izolace mezi krokvemi
Nařezanou izolaci vkládejte mezi krokve tak, aby kopírovala rovinu krokví. Správně naformátovaná izolace Unifit se vkládá mezi krokve snadno a v konstrukci následně drží bez nutnosti jakékoliv dodatečné fixace.

04 | Pomocný rošt
Namontujte pomocný rošt, který vymezuje prostor pro vložení první vrstvy izolace pod krokvemi. Osová rozteč profilů pomocného roštu je 800 mm. Prostor pro vložení první vrstvy izolace pod krokvemi (od dolního líce krokví k rovině vytýčené pomocným roštem) je 60–120 mm.

05 | První vrstva
Vložte do roštu pod krokve první vrstvu izolace.

06 | Parobrzda
Na oboustranné lepicí pásky nalepte pásy parobrzdy Homeseal LDS 2 Silk. Fólie se klade s přesahem cca 150 mm v místě spoje.

07 | Těsnicí tmel
Naneste tmel Homeseal LDS Solimur na všechny po obvodě přiléhající stavební konstrukce a napojte na ně parobrzdu.

08 | Těsnicí pásky
Jednotlivé pásy parobrzdy Homeseal LDS 2 Silk spojte pomocí pásky Homeseal LDS Solifit. Alternativně lze použít i těsnicí pásku Homeseal LDS Soliplan. Solifit má vyšší pevnost.

09 | Rošt pro podhled
Kolmo na pomocný rošt namontujte nosný rošt sádrokartonového podhledu pomocí přímých závěsů (rozteč 500 mm). Ty je vhodné podložit PE pěnovou těsnicí páskou nebo LDS těsnicí páskou.

10 | Druhá vrstva izolace
Do nosného roštu pod krokvemi vložte poslední vrstvu izolace. V této vrstvě rozvedete elektrické kabely, aniž byste porušili parobrzdu.

11 | Sádrokartonový podhled
Nakonec namontujte podhled: sádrokartonovou desku Knauf.

Informace o materiálu:

  • » Speciální sádrokartonové desky zaměřené na požární ochranu mají v sádrovém jádru rozptýlená skelná vlákna plnící funkci rozptýlené výztuže. Tato výztuž umožňuje při požáru zachování celistvosti sádrokartonové desky po delší dobu, než je tomu u desek standardních.

Příčka W112 – Oproti deskám WHITE jsou hodnoty vážené laboratorní vzduchové neprůzvučnosti Rw konstrukcí s deskami RED Piano o 4 dB vyšší.