Partneři sekce:
  • Stavmat
  • Ostendorf - OSMA
  • Českomoravský beton

Střecha v horském prostředí

Střecha v horském prostředí

Stavby v horských oblastech musí odolávat mrazům i náročným povětrnostním podmínkám. Proto střešní krytina a převážná část fasády rekonstruovaného a dostavěného penzionu Andula v areálu Friesovy boudy v Krkonoších, která se nachází v nadmořské výšce 1 217 metrů, byla navržena z hladkého předzvětralého titanzinkového plechu.

Nový penzion Andula vznikl rekonstrukcí a dostavbou původní horské turistické chaty z počátku dvacátého století. Jeho autor, architekt Petr Keith z ateliéru dwg, popisuje koncepci dostavby: „Důraz jsme kladli na jednoduchost a srozumitelnost řešení při zachování maximálního využití pozemku pro všechny funkce spojené s provozováním turistické ubytovny.“ Dispozičně je stavba rozdělena na dvě části se samostatnými vstupy. Technické a provozní zázemí včetně garáže pro sněžnou rolbu je situováno do severní části přízemí. Vstup do společensko-veřejné části byl přesunut na střed západní fasády s přímou návazností na společenskou halu se schodištěm a na restauraci s vnější terasou. Ve druhém nadzemním podlaží jsou umístěny pokoje s vlastním sociálním zařízením a v posledním podlaží je obytné podkroví.

„Konstrukce nových částí objektu je navržena jako dřevostavba,“ popisuje dostavbu Petr Keith. „Vnitřní jádro domu je zděné. Střecha objektu je šikmá s průběžným vikýřem, krytina střechy a část fasády jsou z důvodu povětrnostních podmínek v lokalitě navrženy z hladkého předzvětralého titanzinkového plechu. Štíty a stěny vikýřů jsou obloženy sibiřským modřínem v odstínu červené barvy.“

Klempířské práce

Realizace vnějšího pláště v horách jsou úzce spojené s počasím. Naplánovat a provést takový rozsah prací, jako byl na objektu penzionu Andula, nebylo vůbec jednoduché bez ohledu na to, že počasí realizaci vcelku přálo.

Rozsah klempířských prací byl rozložen na většinu vnějšího pláště. Jednalo se o sedlové střechy s pultovými vikýři, navazující boční fasády, oplechování štítových masek včetně podhledu a oplechování přilehlých konstrukcí. Za materiál pro klempířské práce byl zvolen značkový titanzinek Rheinzink předzvětralýpro břidlicově šedý. Důvodem pro tuto volbu byl hlavně přírodní odstín a optický výraz povrchu materiálu, který splnil náročné požadavky autora návrhu architektonické koncepce. Tento materiál navíc spolehlivě ochrání všechny konstrukce, kde byl použit.

Hlavní rozsah klempířských prací probíhal na sedlové střeše a na fasádě. Pro sedlovou střechu se sklonem 45° byl zvolen systém dvojité stojaté drážky – typický způsob krytí střech v horském prostředí. Krytí na dvojitou stojatou drážku umožňuje bezpečné provedení zakrytí střechy, a to nejen v hlavní ploše, ale i v jednotlivých detailech. Pro zvýšení bezpečnosti byl použit těsnicí pásek do drážky a jako podklad pod plech byla použita strukturní dělicí vrstva, která má drenážní a mikro ventilační funkci. Odvádí kondenzát zpod krytiny mimo souvrství, a tím vlhkostně nepřitěžuje střešní skladbě. Pro fasádní krytí byla použita technika svisle položené úhlové stojaté drážky.

Konstrukce nových částí objektu je dřevěná.

Netypické opláštění

Pro střešní a fasádní plochy byl architektem předem vytvořen přesný kladečský plán. Záměrem bylo vytvořit krytí z nestejně širokých pásů různého uspořádání profilovaných ze svitku o tloušťce 0,8 mm, navíc s podmínkou, že drážky na fasádě budou navazovat na drážky na střeše. Na objektu tak vznikla velmi netypická struktura opláštění, která mu dodává výjimečný vzhled. Tato struktura opláštění je viditelná i na všech navazujících konstrukcích. Při vhodné pozici pozorovatele vůči objektu lze spatřit optické linie drážek, které propojují fasádu se střechou. Celkový optický dojem působí moderně a atraktivně. Podtrhuje dokonalou spojitost a promyšlenost architektonického záměru přeneseného do realizace stavby. Dojem je umocněn celou řadou konfrontačních detailů, které jsou realizovány na vysoké řemeslné úrovni.

Velkoformátové šablony

Obě dominantní plochy jsou ukončeny na štítových stranách masivní maskou, která zakrývá střešní skladbu. Maska je podélně rozdělena do dvou pásů vytvořených z velkoformátových šablon o rozměrech 400×2000×0,8 mm. Na masku navazuje podhled rovněž vytvořený z velkoformátových šablon. Štítová maska vytvořila hlavní tvarové kontury objektu, které jsou už z dálky vidět. Stala se jedním z hlavních výrazových prostředků celého objektu. Dalším nepřehlédnutelným detailem je profil větraného hřebene. Je to jeden z nutných funkčních detailů, které byly na objektu použity. Celek harmonicky dotváří zapracování oken do fasádního opláštění.

Titanzinek

Hladký předzvětralý titanzinkový plech, který byl na realizaci použit, (nově RHEINZINK- prePATINA schiefergrau) je ideální materiál pro náročné zpracování. Všechny nedostatky způsobené zpracováním materiálu nebo manipulací s ním se tzv. samovyléčí po nastartování patinačního procesu. Navíc povrch je zcela přírodní s trvale se obnovujícím tmavým odstínem patiny. Tmavý odstín vzniká z podstaty samotného materiálu. Slitina obsahuje větší podíl mědi, jakož i príměsi zodpovědné za barevný odstín patiny. Další předností je to, že materiál Rheinzink lze pájet. Tím se ani u náročných detailů, které je nutné spojit, nesnižuje materiálová životnost a do stavby se nevnášejí další prvky, které by ji mohly snížit.

Použitím zcela přírodního materiálu je zabezpečena dlouhá materiálová životnost a funkčnost střechy. Majiteli objektu zabezpečuje trvalou barevnost povrchu hlavních ploch na objektu v návaznosti na další doplňkové konstrukce. Snížení nákladů na opravy do budoucna podpořil i samotný architektonický záměr, který nepočítá s klasickou formou odvodnění.

Pro fasádní krytí byla použita technika svisle položené úhlové stojaté drážky.

Penzion Andula – Friesovy boudy
Místo: Strážné
Architekt: Atelier dwg, s.r.o.
Objednatel dřevěné konstrukce a střešní krytiny: VCES, a.s.
Dřevěná konstrukce a střešní krytina: Taros Nova, s.r.o.
Klempířské práce: Křenek, s.r.o.
Technické údaje:
střecha: technika krytí na dvojitou stojatou drážku
fasáda: technika krytí na úhlovou stojatou drážku
materiál: RHEINZINK – „předzvětralýpro břidlicově šedý“
plocha střechy: 1200 m2
plocha fasády: 380 m2
Realizace: 2012

Článek byl uveřejněn v časopisu ASB.

RubrikyStřecha