Partneři sekce:
  • Prefa

Pod novým krovem a střechou největší české barokní sýpky vznikne kulturní centrum

Pod novým krovem a střechou největší české barokní sýpky vznikne kulturní centrum

Přes 300 let stará barokní sýpka postavená ve vsi Břešťany nedaleko hory Říp dostala nový krov a dokončuje se střecha. Objekt sýpky, která patří k největším u nás a nejspíše i ve střední Evropě, je obdélného tvaru a má čtyři až pět nadzemních podlaží podle sklonu terénu.

V době, kdy ji současný majitel, pan Teodor Těžik, zakoupil, byla sýpka bez střechy, stropy z masivních trámů byly rozprodány a vnitřní dřevěné konstrukce byly napadeny hnilobou a dřevomorkou. Celkově byla budova v dezolátním stavu. Majitel je profesionální výtvarník a kostýmní návrhář a rozhodl se, že památkový objekt přetvoří na univerzální výstavní, scénický, koncertní a ateliérový prostor umožňující provozování mnoha kulturních aktivit.

Prvním z náročných úkolů Ing. arch. Tomáše Podhajského bylo navrhnout novou střechu s velkými střešními okny pro zajištění dostatku denního světla. Replika původního krovu, tj. použití šikmých stolic nesených rastrem stropních trámů uložených na boční stěny sýpky a podepřené uprostřed zachovanými sloupy a trámy původních pater, nebyla možná. Poklesem poničených dřevěných konstrukcí by šikmé stolice mohly způsobit rozvalení stěn sýpky.  

V roce 2014 byla proto navržena nová koncepce respektující původní vnější tvar krovu, ale aplikující odlišné konstrukční pojetí. Konstrukce krovu z lepeného masivního dřeva je rozdělena na sedm prostorových segmentů se stanovou střechou a dva koncové prostorové segmenty s valbovou střechou. Prostorové segmenty byly doplněny několika krovovými rámy. Každý segment je prostorově a konstrukčně samostatný a samonosný.  Dodavatel krovu, společnost KASPER CZ, s.r.o., prováděla kompletaci dílů na terénu a osazovala je na vrchol domu vcelku. Montáž se tak velmi zrychlila. Podle původní koncepce osazené trámy stropu dnes slouží pro položení provizorní montážní podlahy pod krovem.

Každý segment je tvořen nosnými trojúhelníkovými rámy spojené vodorovnými krokvemi („po Vlašsku“), které jsou tzv. „rybinami“ začepovány do nosných rámů. Koncové segmenty jsou obdobné s využitím nárožních krokví. Segmenty jsou zavětrovány křížem uloženými trámy spojujícími nosné rámy.

„Díky našemu CNC obráběcímu centru byla výroba dřevěných prvků v objemu 100 m3 vyrobena dle realizační dokumentace ve standardně krátké době. Na celou rekonstrukci střechy bylo použito 770 dílců lepeného dřeva v celkové délce 3 700 m a hmotnosti 70 tun,“ uvedl Ing. David Kasper, výkonný ředitel KASPER CZ a dodal: „Přesně tvarované součásti krovu usnadňují, zrychlují montáž a pomáhají montážní četě postavit rozsáhlou střechu ve vysoké kvalitě.“

Položením střešní krytiny, pálené bobrovky, a instalací střešních oken byla ukončena první etapa rekonstrukce historického objektu ve spolupráci s pracovníky památkové péče.

Více na www.kaspercz.cz
ZDROJ: PR článek společnosti KASPER CZ

RubrikyStřecha