Konstrukční řešení pro plochou střechu
Galerie(5)

Konstrukční řešení pro plochou střechu

Partneři sekce:
  • Prefa

Keramické obklady je třeba pečlivě zkoumatKaluže stojaté vody, zpuchřelá a popraskaná krytina s boulemi, kompletně vodou nasáklá celá skladba střešního pláště, která nemůže plnit svou tepelnětechnickou funkci ani funkci nepropustné střešní krytiny. Je třeba hledat vhodné řešení.

Řada špatně provedených detailů vedení vzduchotechniky, výtahových šachet nebo zakončení u atik, do střechy zatéká a opravy už nepomáhají, protože díky nulovému spádu střechy si voda najde cestičku třeba i přes půl domu, než se objeví na stropu kuchyně čí obývacího pokoje. Jedním z řešení, kterým lze tyto problémy definitivně odstranit, je vytvořit nad plochou střechou střechu šikmou, lehkou, s malým spádem, která původní střešní konstrukci nepřitíží a odvede vodu do žlabů a pomocí svodů do kanalizace.

Možná řešení a varianty
Systém, který využívá na nosnou konstrukci, zastřešení, odvodnění i střešní doplňky jednotný materiál – a to tenkostěnnou pozinkovanou ocel. Krytina, odvodnění a klempířské prvky jsou chráněny bezúdržbovou povrchovou lakovou vrstvou. Návrh konstrukce se vždy provádí pro konkrétní objekt a zohledňuje přání investora jak na sklon střechy (optimálně 10 až 15, ale i 25°), na tvar (sedlová, valbová, pultová střecha), způsob případného zastřešení a opláštění výtahových šachet, vyvedení vzduchotechniky i způsob odvedení dešťové vody pomocí svodů po fasádě domu nebo do původních střešních vpustí v podstřešním prostoru. Po odvětrání původního střešního souvrství lze střechu zateplit volně kladenou tepelnou izolací.

Kompletní zastřešení pak svou malou hmotností do 10 kg/m2 nijak nepřitěžuje původní střešní plášť a díky použitým materiálům je nehořlavé. Vlastní nosnou konstrukci tvoří profily tvaru Z, C a U z pozinkovaného ocelového plechu. Používané tloušťky pro nosné profily jsou obvykle mezi 1 a 2 mm. Aby nedocházelo k přitěžování původních střešních panelů, má konstrukce dvě varianty.

Vaznicový systém je určen pro objekty s příčnými nosnými stěnami, tedy obvykle panelové domy konstrukčních soustav G57, T06 a T08B apod., kde jsou hlavním nosným prvkem Z-vaznice rovnoběžné s podélnou osou domu, na něž je již kotvena střešní krytina.

Krokvový systém je určen pro objekty s nosnými obvodovými stěnami a jednou podélnou nebo dvěma středními. Jedná se tedy zejména o starší zděné objekty nebo často o železobetonové skeletové objekty s průvlaky střešních panelů v podélném směru. Hlavním nosným prvkem jsou
Z-krokve ve sklonu střechy a střešní latě, které podepírají vlastní střešní krytinu.

Kotvení vaznic nebo krokví
Provádí se vždy nad nosnou svislou zdí, tedy nikoliv ve volné ploše střešních panelů. Ke kotvení slouží stojka z C-profilu, nasunutá a sešroubovaná s vlastní patkou z U-profilu, která je pak dvojicí kotev do betonu kotvena přímo do panelu. Je tedy nutné dostat se celým střešním souvrstvím až na úroveň stropního panelu. Otvor se po montáži ihned zaslepí a izoluje, aby bylo minimalizováno riziko tečení, než bude střecha zakryta střešní krytinou.

Vaznicový systém je vždy dimenzován pro konkrétní objekt, tedy zejména s přihlédnutím na zatížení sněhem a větrem i na tvarové poměry objektu. Tyto mají zejména vliv na rozteč mezi jednotlivými vaznicemi i na vzdálenost jednotlivých podpůrných stojek. Jednotlivé vaznice se pak nad stojkami do sebe zasunují o předem stanovený přesah, čímž lze docílit vyšší tuhosti, a tím použití menších Z-profilů. To samozřejmě vede k optimalizaci celého systému a snížení celkové ceny zastřešení. Speciální konstrukce z C-profilů se vytváří na atice. Její výška je mezi 30 a 50 cm a slouží jednak k vyrovnání vesměs nerovné atiky a také k celkovému přizvednutí střechy. To pak umožní nově vzniklé vnější odvodnění zaústit pomocí odpadového potrubí do původních střešních vpustí a vyhnout se tak nutnosti rekonstrukce kanalizačního řádu kolem domu.

Z vnější strany je pak konstrukce opláštěna stěnovým trapézovým plechem, případně deskami Cetris nebo jiným vhodným obkladovým materiálem. Přechod mezi opláštěním konstrukce a stávající betonovou konstrukcí je vytvořen okapnicí, kterou lze překrýt i případné stěnové zateplení objektu. Pro odvodnění se používá systém půlkruhových žlabů, pro panelové domy šířky většinou 150 mm, který je vyroben z ocelového pozinkovaného plechu, z obou stran pak chráněn bezúdržbovou barevnou povrchovou úpravou.

Vlna, která kryje a chrání
Jako optimální střešní krytina pro sklony od 6 do 25° slouží trapézový plech s výškou vlny 45 mm. Tato vlna zajistí bezpečný odvod vody z krytiny i při malých spádech (min. 6° pro nepřerušovaný plech, optimálně pak více než 10°) a je již dostatečně únosná, takže je možno použít rozteč vaznic až 1,8 metru, a tím dosáhnout nízké hmotnosti a ceny konstrukce. Materiá­lem je opět pozinkovaný plech, tentokrát tloušťky 0,5 nebo 0,6 mm, který je chráněn povrchovou vrstvou na bázi polyesteru s tloušťkou 25 μm. Na výběr je v mnoha barevných odstínech a má celou řadu doplňků zaměřených zejména na provedení střešních prostupů a odvětrání střešního pláště.

Trapézové plechy jsou dodávány na míru pro konkrétní střechu, čímž se minimalizuje odpad i čas potřebný pro pokládku. Plech se šroubuje pomocí samořezných šroubů s podložkou EPDM, čímž vzniká rychle provedený, tuhý a těsný spoj. Klempířské prvky jsou provedeny ze stejného materiálu, jako je použitá střešní krytina a jsou na stavbu dodány již naohýbané přesně na míru. Velmi důležitým prvkem každé střechy je provedení detailů.

Velká míra pozornosti se věnuje odvětrání střechy. Ke každé střeše se dodává odvětraný hřebenáč sestávající z vlastního krytu hřebene, perforovaných plechů a těsnění do vln. Nasávací otvory jsou u okapové hrany, případně na spodní části atiky a jsou kryty hřebínky proti ptákům. V případě, že výpočet ukáže nedostatečnost odvětrání pouze pomocí hřebene, je toto doplněno odvětráním pomocí hlavic Lomanco. Stejné hlavice se pak v mnoha případech používají pro odvětrání stoupaček nebo vzduchotechniky. Způsob vyvedení prodloužení komínů vzduchotechniky pak závisí na předepsaném provedení projektantem, v některých případech se pouze stávající ventilátory nadstaví na prodloužené potrubí nebo se prodlouží výfukové potrubí.

Ing. Petr Hynšt
Foto: Lindab

Autor je specialista na lehké konstrukce ve společnosti Lindab.

Článek byl uveřejněn v časopisu Realizace staveb.