Partneři sekce:

Stavební výtahy a shozy na suť

Stavební výtahy a shozy na suť

Na co si dát při koupi nebo pronájmu stavebních výtahů či shozů na suť pozor? Jaký typ výtahu zvolit? Kde někte­ří majitelé stavebních firem a nájemci dělají chyby? Odpovědi na nejčastější otázky a vhodná řešení vzniklých problémů jsou obsaženy v článku, jehož tématem je poměrně široká a bohužel často opomíjená problematika.

Nejprve je třeba se rozhodnout, jaký typ výtahu je pro náš účel nejvhodnější. Nákladní, osobo-nákladní, šikmé či svislé provedení? Určit, jakou nosnost by výtah měl mít, a jestli je finančně výhodnější jej koupit nebo pronajmout. Pronájem se v současnosti (po kompletní kalkulaci veškerých provozních a servisních nákladů) vyplatí dokonce i pro většinu velkých stavebních firem. Pak není třeba se zabývat případnou právní odpovědností za nedostatky či následky při montáži a demontáži. Každý pracovník firmy by měl být odborně proškolen v montáži a demontáži výtahů bez dopravy osob. Jestliže si majitel nebo nájemce těchto zařízení není zcela jistý svými pracovníky, měl by se raději obrátit na specia­lizovanou firmu, která plně zodpovídá za bezpečné provedení montáže a demontáže. Zde se opravdu nevyplatí šetřit – jakákoli lehkovážnost může mít totiž velmi těžké nebo dokonce nevratné následky.

Za vlastní provoz stavebních zařízení po předání uživateli zodpovídá v plném rozsahu po právní stránce vlastní nájemce. Doporučuje se, aby vlastní předání stavebního zařízení proběhlo vždy na základě písemného předávacího protokolu.

Stavební výtahy rozdělujeme na lehké, nákladní a osobo-nákladní a dále potom podle maximální nosnosti určené výrobcem. Tato nosnost se nesmí v žádném případě překročit.
 

Lehké nákladní žebříkové výtahy bez dopravy osob

Šikmé provedení výtahů je vhodné například pro pokrývače, klempíře a ostatní profese. Využívají se zejména pro dopravu cihel, desek, sypkého materiálu, betonu apod. Tento typ výtahů lze po dokoupení otočného přepravníku a klece použít jako svislé provedení výtahu. Montáž šikmého výtahu se provádí opřením o žlab, atiku, balkon nebo terasu a podepřením teleskopickými vzpěrami. Maximální výška ke kloubu je 19 m. Nosnost výtahu je 200 kg. Stavební výtah Böcker se dá využít i v situa­cích, kdy se nedají použít klasické šikmé výtahy nebo v případě požadavku na velkou rychlost přepravy materiálu. Nevýhodou tohoto výtahu je to, že potřebuje větší prostor pro svoji základnu. Naopak výhodou je benzinový motor pohonu výtahu.

Svislé provedení výtahů se používá zase častěji pro novostavby a rekonstrukce domů, bytů a půdních vestaveb. Do klece těchto výtahů se vejde stavební kolečko, sádrokarton nebo jiný materiál v závislosti na váze. Tyto výtahy lze montovat při kotvení na fasádu budovy nebo přichycení na lešení. Montáž a demontáž je relativně snadná. Přeprava složeného výtahu je možná na přívěsném vozíku za osobním automobilem nebo ve vozech typu kombi a tranzit.
 

Lehké sloupové výtahy

Používají se pro novostavby a rekonstrukce domů, bytů a půdních vestaveb. Do klece tohoto typu výtahů se vejde stavební kolečko, sádrokarton nebo jiný materiál – v závislosti na váze. Nosnost výtahů je 200, 300, 500 a 850 kg. Lze je přikotvit do fasád budov nebo na lešení. Jednoduchost stavby, vysoká bezpečnost provozu a stabilita – to jsou výhody sloupových výtahů s hliníkovým stožárem 200 Z, 300 Z, 300 ZG.

Rezerva statického zařízení je 1,5násobek nosnosti. Výtah Geda 500 Z má prostornou nákladní plošinu s nosností 500 kg a místo pro dvě velká kolečka nebo dvě velké palety, stejně jako možnost upevnění neskladných materiálů. Model Geda 500 Z/ZP je uzpůsoben i pro přepravu osob. U stavebních výtahů je nutné 2krát do roka provést revizními techniky zátěžové a elektrické revize. U stavebních výtahů pro dopravu osob je revize nutná při každé montáži výtahu. Bez revizní zprávy oprávněného revizního technika se výtah nesmí předat do užívání provozovatele. Díky patentovanému speciál­nímu přívěsu se také podstatně usnadnila přeprava a automatická nakládka. Díky tomu se zlevňuje i samotná instalace stavebního výtahu.

Nová generace osobo-nákladních výtahů

V posledních letech se rozšířily stavební výtahy Geda. Jejich různé modifikace umožňují přepravu břemen i osob do různých výšek staveb. Například výtah Geda 1500 ZP může konečně nabídnout zatížení více než jedné tuny, a to přímo z plošiny. Výtahy mají vysokou bezpečnostní rezervu pro statické přetížení (až 1,5násobek nosnosti). Nakládací plošina se dvěma elektricky jištěnými sklopnými nájezdy je prostorná i pro neskladné a těžké stavební materiály.

Nejčastěji používané stavební výtahy v České republice

Shozy na suť

Současné moderní typy shozů na suť z umělé hmoty jsou nehlučné, lehké, snadno přepravitelné, rychle a snadno montovatelné. Vyrobeny jsou z otěruvzdorné umělé hmoty a na vnitřní straně mají svislá žebra, takže se suť vlastního potrubí nedotýká. Vlastní stěna shozu se začne odírat až po obroušení žeber. Užití je možné až do výšky 40 m.
 

Od partnerů ASB

Co je potřeba k pronájmu

Podmínky a doklady k zapůjčení stavebních výtahů a shozů na suť se mohou u různých firem lišit, ale standardně je třeba mít připravený výpis z obchodního rejstříku, kopii živnostenského listu a doklad totožnosti. Při předání je nutno uhradit vratnou zálohu, obvykle ve výši 10 000 Kč za výtah. Odevzdání půjčeného zařízení je nutné nahlásit maximálně jeden den předem.

Jiří Panoš
Foto: archiv společnosti Stavební výtahy.cz, s. r. o.

Autor je generálním ředitelem společnosti Stavební výtahy.cz, s. r. o., která je jednou z předních českých firem v oblasti půjčování a prodeje stavebních výtahů a shozů na stavební suť.

RubrikyStavební technika